Опубліковано 10 грудня 2021 року, 11:43
Вибори до громадської ради 2021

Опубліковано 10 грудня 2021

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

04 грудня 2021 року відбулись установчі збори з формування нового складу громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Оприлюднюємо протокол установчих зборів та протокол лічильної комісії з результатами голосування.

Протокол №1 засідання лічильної комісії від 04 грудня 2021р.

Протокол N1 установчих зборiв для формування Громадськоi ради при Днiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii від 04 грудня 2021р.


Опубліковано 29 листопада 2021 

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Розпорядження голови облдержадміністрації від 29 листопада 2021 року Р-935/0/3-21  “Про спосіб формування складу громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації”, будуть проведені установчі збори для формування складу громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації.

Установчі збори відбудуться 04 грудня 2021 року об 11.00 у приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації (пр. Олександра Поля, 1, 1 поверх, велика зала).

Початок реєстрації о 10.00.

Відповідно до підпункту 7 пункту 3.5 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів на території регіонів, на яких установлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки забороняється. 

Обмеження, передбачені підпунктом 7 пункту 3.5, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу) негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до відвідування закладу, або документу, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифікату або іноземного сертифікату, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативного результату тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування лише за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Участь в установчих зборах можуть брати лише кандидати до складу громадської ради, які були подані відповідним інститутом громадянського суспільства.

Учасники установчих зборів допускаються до зборів лише після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Участь в установчих зборах та у голосуванні за довіреністю не допускається.

Список кандидатів до складу громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації 2021 рік (завантажити документ у форматі doc) Кандидати громадська рада 2021.docx

Біографічні довідки, результати діяльності інститутів громадянського суспільства та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації, 2021 рік https://drive.google.com/file/d/1W8RLhAj-vgYFnZT04xolZFvRmLO2aurw/view?usp=sharing

Список представників інститутів громадянського суспільства, які відмовились брати участь в установчих зборах (завантажити документ у форматі doc) Кандидати відмовились.docx

Список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах (завантажити документ у форматі doc) Кандидати недопущенні.docx


Опубліковано 18 жовтня 2021 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація повідомляє, що 04 грудня 2021 року будуть проведені установчі збори по формуванню нового складу громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. 

Про місце та час проведення установчих зборів буде повідомлено додатково. 

Склад громадської ради у кількості 35 осіб буде визначено під час установчих зборів шляхом таємного рейтингового голосування.

Відповідно до п. 6 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, до складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу громадської ради при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проекти у сфері, пов’язаній з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності. 

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності органу виконавчої влади.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (Дніпропетровської області).

До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради. 

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. 

Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до п. 10 Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, для участі в установчих зборах інститутами громадянського суспільства до ініціативної групи повинна бути подана заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються наступні документи:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
 • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
 • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 • фото делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді: gromrada21@gmail.com 

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Зазначені вище документи подаються до ініціативної групи: 

у паперовому вигляді (тільки заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника) за адресою: м. Дніпро,

пр. Олександра Поля, 1, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 2 поверх, кабінет 225.

Графік прийому заяв у паперовому вигляді: понеділок – четвер – з 09.00 до 18.00; п’ятниця – з 09.00 до 16.45; перерва з 13.00 до 14.00; субота, неділя – вихідні.

на електронну пошту усі інші документи: gromrada21@gmail.com

 

Заяви приймаються: в паперовому вигляді, – до 04 листопада 2021 року 18.00, в електронному вигляді – до 04 листопада 2021 року 23.59.


До складу ініціативної групи з проведення установчих зборів для утворення нової громадської ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації входять:

ГАУКЕ

Ольга Іванівна

голова Громадської організації “Голос Дніпра” (за згодою)

ГРИБАНОВА

Катерина Сергіївна

провідний інспектор відділу розвитку громадянського суспільства управління з питань внутрішньої політики департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації , секретар ініціативної групи

ГРИЩЕНКО

Олексій Геннадійович

головний спеціаліст відділу юридичної експертизи документів управління правового забезпечення юридичного департаменту облдержадміністрації

ГРИГОРЯК

Микола Михайлович

керівник Громадської організації “Координаційна рада з питань розвитку козацтва Січеславщини” (за згодою)

КАНДИБЕЙ

Микола Іванович

заступник начальника управління, начальник відділу розвитку громадянського суспільства управління з питань внутрішньої політики департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, голова ініціативної групи

КОЖУШКО

Микола Миколайович

керівник Дніпропетровської обласної дитячої громадської організації “Правозахисна спілка “Допоможемо дітям” (за згодою)

КРЕЩУК

Клавдія Василівна

перший заступник голови Дніпропетровської

обласної організації професійної спілки

працівників сфери підприємства (за згодою)

ШИХМАГОМЕДОВА Вікторія Мурадівна

провідний інспектор відділу розвитку громадянського суспільства управління з питань внутрішньої політики департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації


Контактна особа від ініціативної групи:

Шихмагомедова Вікторія Мурадівна 

Тел.: 093 457 63 02

Ел.пошта: gromrada21@gmail.com

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux