Опубліковано 02 березня 2021 року, 18:00
Адміністративні послуги Дніпропетровської облдержадміністрації

Про організацію надання адміністративних послуг структурними підрозділами облдержадміністрації :

Про внесення змін до спільного розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпровського міського голови від 29.09.2016 № Р-670/0/3-16/707-р

Послуги надають:

👉  Департамент економічного розвитку Дніпропетровської ОДА

👉  Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА

👉  Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської ОДА

👉  Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА

👉  Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА

Департамент економічного розвитку

Видача ліцензії на імпорт товарів

Розмір плати: платно. Розмір плати за видачу ліцензії становить: у режимі неавтоматичного ліцензування –780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.            

Строк надання послуги: у режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування – 30 календарних днів.

Результат надання послуги: ліцензія на імпорт товарів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік” від 28.12.2020 № 1329. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” від 18.05.2005 № 362. Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України” від 14.09.2007 № 302. Наказ Міністерства економіки України “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.

Видача ліцензії на експорт товарів

Розмір плати: платно. Розмір плати за видачу ліцензії становить: у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.

Строк надання послуги: у режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування – 30 календарних днів.

Результат надання послуги: ліцензія на експорт товарів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік” від 28.12.2020 № 1329. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” від 18.05.2005 № 362. Наказ Міністерства економіки України “Про порядок ліцензування експорту товарів” від 09.09.2009 № 991. Наказ Міністерства економіки України “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Розмір плати: платно. За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації. За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту), встановленої на день подання заяви про видачу дубліката.

Строк надання послуги: рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній приймається протягом 20 календарних днів. Дублікат картки державної реєстрації договору (контракту) видається протягом 5 робочих днів.

Результат надання послуги: картка державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про режим іноземного інвестування”. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” від 30.01.1997 № 112. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗ торгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112”.

Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Розмір плати: платно. За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Строк надання послуги: рішення про реєстрацію змін і доповнень до договору (контракту) або про відмову у ній приймається протягом 20 календарних днів.

Результат надання послуги: картка державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про режим іноземного інвестування”. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” від 30.01.1997 № 112. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗ торгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112”.

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 календарних днів.

Результат надання послуги: сертифікат племінних (генетичних) ресурсів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про племінну справу у тваринництві”. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 № 629 “Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів”, зареєстрований в Мін’юсті 09 грудня 2011 року за № 1422/20160. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2016 № 483 “Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій”.

Департамент екології та природних ресурсів

Декларація про відходи

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: Реєстрація декларації про відходи суб’єкта господарювання. Одержання суб’єктом господарювання повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей у наданій декларації.

Підстави для оримання послуги: Відповідно до ст. 17 Закону України “Про відходи” суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи.

Інформаційна картка адмінпослуги: 1ik_ecol_declaration.docx   

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів, при повторному розгляді – 5 робочих днів.

Результат надання послуги: видача дозволу/вмотивована відмова (лист).

Підстави для отримання послуги: Відповідно до ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 2ik_ecol_vykydy_dozvil.docx

  

Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно

Строк надання послуги: 2 робочих дні

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист)

Підстави для отримання послуги: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”: Підстави для переоформлення документа  дозвільного характеру встановлюються законом. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 3ik_ecol_vykydy_pereof.docx

    

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист).

Підстави для отримання послуги: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”: звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру; наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 4ik_ecol_vykydy_anul.docx

  

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів. При повторному розгляді – 5 робочих днів.

Результат надання послуги: видача дозволу/вмотивована відмова (лист)

Підстави для отримання послуги:  Заява природо користувача з обґрунтуванням потреби у цих ресурсах

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 5ik_ecol_Spec_vykorystannya_dozvil.pdf

  

Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 2 робочих дні.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист)

Підстави для отримання послуги: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”: підстави для переоформлення документа  дозвільного характеру встановлюються законом. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги:  6ik_ecol_Spec_vykorystannya_pereof.docx

    

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання дозволу / вмотивована відмова (лист).

Підстави для отримання послуги: 

    1) ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:

 • звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

    2) ст. 92 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”:

 • різкого погіршення стану навколишнього природного  середовища  внаслідок
 • природокористування;
 • ліквідації  підприємства, установи або організації,  яка  отримала  дозвіл;    
 • порушення умов природокористування   та  режиму території природно-заповідного фонду;  
 • втрати чи пошкодження дозволу, що не  дає  можливості визначити зміст дозволу.

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 7ik_ecol_Spec_vykorystannya_anul.docx  

    

Управління культури, туризму, національностей і релігій 

Видача (переоформлення, анулювання) дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: дозвіл.

Правові підстави: п.13, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

  

Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та водою

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: дозвіл.

Правові підстави: п.13, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005№ 329.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

  

Погодження дозволів на розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації.

Правові підстави: ст.24 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

  

Погодження (переоформлення, анулювання) відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації.

Правові підстави: п. 16, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61. 

  

Погодження (переоформлення, анулювання) програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, з урахуванням експертного висновку за результатами наукової, археологічної експертизи зазначених проектів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації з оригіналом робочого проекту.

Правові підстави: п.9, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

   

Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 01 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.3 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.


Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу)

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , крім вихідних та святкових днів. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування; повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.1 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.


Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

Розмір плати: 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу , що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 630 грн. Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати: у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох робочих днів після надходження документів - 1260 грн.; у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом 24-х годин після надходження документів - 3150 грн.

Строк надання послуги: за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , крім вихідних та святкових днів. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці; установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до установчого документа; повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.4 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.


Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Правові підстави: ч.14 ст.17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

   

Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.10 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

   

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.12 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

   

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.13 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

   

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: розпорядження голови облдержадміністрації, два примірника статуту.

Правові підстави: ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

 Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

   

Реєстрація змін до статуту (положення) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: розпорядження голови облдержадміністрації, два примірника статуту.

Правові підстави: ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

  

Реєстрація припинення дії статуту (положення) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: розпорядження голови облдержадміністрації.

Правові підстави: ст.16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

Департамент освіти і науки

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Розмір плати: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання послуги : ліцензія.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

   

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про переоформлення ліцензії.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”; постанови Кабінету Міністрів України від05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

    

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про анулювання ліцензії.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”; постанови Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

   

Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності).

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови 05.06.2020.

  

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про переоформлення ліцензії.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

  

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про анулювання ліцензії.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12 2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

    

Розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності).

Результат надання послуги: рішення про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

    

Звуження провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти 

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про звуження провадження освітньої діяльності.

Результат надання послуги: рішення про звуження провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12 2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

    

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

    

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

    

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

    

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

  

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. , що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

    

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Видача дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: дозвіл.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про рекламу"; ст.41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Переоформлення дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 2 робочих дні.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу.

Правові підстави: ст. 16 Закону України “Про рекламу”; ст. 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

   

Анулювання дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання дозволу.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про рекламу"; ст. 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux