Опубліковано 23 листопада 2021 року, 18:00
Адміністративні послуги Дніпропетровської ОДА

Про організацію надання адміністративних послуг структурними підрозділами облдержадміністрації :

Про внесення змін до спільного розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпровського міського голови від 29.09.2016 № Р-670/0/3-16/707-р

Послуги надають:

👉  Департамент економічного розвитку Дніпропетровської ОДА

👉  Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА

👉  Управління культури, туризму, національностей і релігій Дніпропетровської ОДА

👉  Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА

👉  Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА

Департамент економічного розвитку

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

(ідентифікатор послуги 01135 відповідно до Переліку адміністративних послуг)

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01135

Результат надання послуги: 

Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Інформаційна картака послуги:
26-01-2022_IK-Sertyfikat_plemin-resursiv.docx.doc

26-01-2022_TK-Sertyfikat_plemin-resursiv.docx.doc

Телефон для довідок: (056) 742 87 72

Видача ліцензії на імпорт товарів

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 00344

Результат надання послуги: 

Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови

Інформаційна та технологічна картка послуги (наказ від 02.02.2022 № 8/0/32-22):

Телефон для довідок: (056) 742 82 64

Видача ліцензії на експорт товарів

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 00391

Результат надання послуги: 

Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови

Інформаційна та технологічна картка послуги (наказ від 02.02.2022 № 8/0/32-22):

Телефон для довідок: (056) 742 82 64


Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01136

Результат надання послуги: 

Отримання картки державної реєстрації договору (контракту) та оригіналу договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або листа з обґрунтуванням причин відмови (у разі державної реєстрації договору (контракту)

Інформаційна та технологічна картка послуги (наказ від 02.02.2022 № 8/0/32-22):

Телефон для довідок: (056) 742 82 64


Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01139

Результат надання послуги: 

Отримання картки державної реєстрації договору (контракту) та оригіналу договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або листа з обґрунтуванням причин відмови

Інформаційна та технологічна картка послуги (наказ від 02.02.2022 № 8/0/32-22):

Телефон для довідок: (056) 742 82 64


Видача дубліката картки реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01137

Результат надання послуги: 

Отримання дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) у разі втрати

Інформаційна та технологічна картка послуги (наказ від 02.02.2022 № 8/0/32-22):

Телефон для довідок: (056) 742 82 64

        

Департамент екології та природних ресурсів

Паспорт місця видалення відходів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 14 календарних днів.

Результат надання послуги: затвердження паспорта місця видалення відходів або відхилення з обгрунтуванням причин і встановленням строку повторного подання проекту паспорта місця видалення відходів.

Підстави для отримання послуги: відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» та Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 № 12, спеціальний паспорт місця видалення відходів складається суб’єктом господарювання, який є власником місця видалення відходів.

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Відділ “Центральний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Яворницького75, кім. 105  (1-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги:

IK pasport mistsia vydalennia vidkhodiv.doc

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (форма 1 та форма 2)

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів або відхилення з обгрунтуванням причин і встановленням строку повторного подання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

Підстави для отримання послуги: відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»:

- суб’єкти господарювання, які є утворювачами відходів та для яких показник загального утворення відходів перевищує 1000 умовних одиниць на рік складають реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів  (форма 1);

- суб’єкти господарювання, які здійснюють оброблення або утилізацію відходів та для яких показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів перевищує 100 тонн на рік складають реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів  (форма 2). 

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Відділ “Центральний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Яворницького75, кім. 105  (1-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги:

IK - reestrova-karta-obiektiv-utvorennia-obroblennia-ta-utylizatsii-vidkhodiv-forma-1-ta-forma-2.doc

Декларація про відходи

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: Реєстрація декларації про відходи суб’єкта господарювання. Одержання суб’єктом господарювання повідомлення щодо необхідності виправлення/уточнення наданих відомостей у наданій декларації.

Підстави для отримання послуги: Відповідно до ст. 17 Закону України “Про відходи” суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких Пзув від 50 до 1000, зобов’язані щороку подавати декларацію про відходи.

Інформаційна картка адмінпослуги: 1ik_ecol_declaration.docx   

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів, при повторному розгляді – 5 робочих днів.

Результат надання послуги: видача дозволу/вмотивована відмова (лист).

Підстави для отримання послуги: Відповідно до ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря” викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними державними адміністраціями за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 2ik_ecol_vykydy_dozvil.docx

  

Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно

Строк надання послуги: 2 робочих дні

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист)

Підстави для отримання послуги: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”: Підстави для переоформлення документа  дозвільного характеру встановлюються законом. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 3ik_ecol_vykydy_pereof.docx

    

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист).

Підстави для отримання послуги: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”: звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру; наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 4ik_ecol_vykydy_anul.docx

  

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів. При повторному розгляді – 5 робочих днів.

Результат надання послуги: видача дозволу/вмотивована відмова (лист)

Підстави для отримання послуги:  Заява природо користувача з обґрунтуванням потреби у цих ресурсах

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 5ik_ecol_Spec_vykorystannya_dozvil.pdf

  

Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 2 робочих дні.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист)

Підстави для отримання послуги: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”: підстави для переоформлення документа  дозвільного характеру встановлюються законом. Зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру. Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги:  6ik_ecol_Spec_vykorystannya_pereof.docx

    

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання дозволу / вмотивована відмова (лист).

Підстави для отримання послуги: 

    1) ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:

 • звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

    2) ст. 92 Закону України “Про природно-заповідний фонд України”:

 • різкого погіршення стану навколишнього природного  середовища  внаслідок
 • природокористування;
 • ліквідації  підприємства, установи або організації,  яка  отримала  дозвіл;    
 • порушення умов природокористування   та  режиму території природно-заповідного фонду;  
 • втрати чи пошкодження дозволу, що не  дає  можливості визначити зміст дозволу.

Місце знаходження ЦНАП:

Відділ “Правобережний” ЦНАП м. Дніпра: вул. Марії Кюрі, 5 (ТРЦ "NEO PLAZA") 

Відділ “Лівобережний” ЦНАП м. Дніпра: просп. Слобожанський, 31-Д,  (2-й поверх)

Інформаційна картка адмінпослуги: 7ik_ecol_Spec_vykorystannya_anul.docx  

  

Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Порядок одержання дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами тимчасово відсутній

     

Управління культури, туризму, національностей і релігій 


Внесення суб’єкта кінематографії до державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

Результат надання послуги: 

Внесення суб’єкта кінематографії до державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів, видача довідки

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги: 

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96 

uk-oda-IK04.docx 

uk-oda-TK_04.doc


Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

Результат надання послуги: 

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:  

Затверджені наказом 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK08.docx  

uk-oda-TK_08.docx

  

Реєстрація Дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Результат надання послуги: 

Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:  

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK05.docx 

uk-oda-TK_05.docx

  

Погодження дозволу на розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення

Результат надання послуги: 

Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток, крім пам’яток, розташованих в межах історичних ареалів населених місць

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK14.docx  

uk-oda-TK_14.docx


Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхнім власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Результат надання послуги: 

Лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації.

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:  

Затверджені наказом 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK06.docx  

uk-oda-TK_06.docx

  

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Результат надання послуги: 

Отримання погодження у формі листа від Управління

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK16.docx 

uk-oda-TK_16.docx

   

Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут  якої зареєстровано до 01 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Результат надання послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK10.docx  

uk-oda-TK-10.doc


Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу)

Результат надання послуги: 

 • внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 • повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:  

затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK07.docx 

uk-oda-TK_07.doc 


Державна реєстрація до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

Результат надання послуги

 • внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;
 • установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до установчого документа;
 • повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK11.docx

uk-oda-TK_11.doc


Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації

Результат надання послуги: 

 • Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK09.docx 

uk-oda-TK_09.doc 

   

Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади

Результат надання послуги

 • Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96 

uk-oda-IK13.docx 

uk-oda-TK_13.doc

   

Державна реєстрація внесення змін складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади

Результат надання послуги: 

 • внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;
 • повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96 

uk-oda-IK01.doc  

uk-oda-TK_01.doc

 

Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації

Результат надання послуги

 • Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 • Повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96

uk-oda-IK12.docx  

uk-oda-TK_12.doc

   

Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

Результат надання послуги

Видача двох примірників зареєстрованого статуту, копії розпорядження голови обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту релігійної організації

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96 

uk-oda-IK15.docx  

uk-oda-TK_15.docx 

   

Реєстрація змін до статуту (положення) релігійної громади

Результат надання послуги: 

Видача двох примірників зареєстрованого статуту, копії розпорядження голови обласної державної адміністрації про реєстрацію статуту релігійної організації

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 966

uk-oda-IK02.docx  

uk-oda-TK_02.docx

  

Реєстрація припинення дії статуту (положення) релігійної громади

Результат надання послуги: 

Отримання копії розпорядження з відміткою про реєстрацію припинення дії статуту (положення) релігійної громади

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги:  

Затверджені наказом від 29.10.2021 № 96 

uk-oda-IK03.docx  

uk-oda-TK_03.docx

    

Департамент освіти і науки

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01106

Результат надання послуги: 

Завірену належним чином копію розпорядження голови облдержадміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти або про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду або про відмову у видачі ліцензії.

Інформаційна та технологічна картка послуги (розпорядження голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22):


Зупинення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02243

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови обласної державної адміністрації про зупинення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Інформаційна та технологічна картка послуги (розпорядження голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22):


Відновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02242

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови облдержадміністрації про відновлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти.

Інформаційна та технологічна картка послуги (розпорядження голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22):

   

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02241

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови обласної державної адміністрації про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти/про залишення без розгляду/про відмову у переоформленні ліцензії.

Інформаційна та технологічна картка послуги (розпорядження голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22):

         

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної  освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01140

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження  (або витяг з розпорядження) голови облдержадміністрації про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Інформаційна та технологічна картка послуги (розпорядження голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22):

      

Розширення провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02239

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови облдержадміністрації про розширення провадження освітньої діяльності на рівні дошкільної освіти/про залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності без розгляду/про відмову у розширенні провадження освітньої діяльності.

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ) :

   

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01169

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови обласної державної адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)/про залишення заяви без розгляду/про відмову у видачі ліцензії.

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ) :

  

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01148

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови облдержадміністрації адміністрації про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)/про залишення заяви без розгляду/ про відмову у переоформленні ліцензії.

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ) :

    

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01138

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження (або витягу з розпорядження) голови облдержадміністрації про анулювання ліцензії на провадження  освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти).

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ):

        

Розширення провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01010

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження (або витяг з розпорядження) голови облдержадміністрації про розширення провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)/про залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності без розгляду/про відмову у розширенні провадження освітньої діяльності.

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ):

    

Звуження провадження освітньої діяльності на рівні повної загальної середньої освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти)

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 01107

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження (або витяг з розпорядження) голови облдержадміністрації про звуження провадження освітньої діяльності

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ):

    

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02179

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови облдержадміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти/ про залишення заяви без розгляду/ про відмову у видачі ліцензії

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ):

   

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02240

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови облдержадміністрації про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти/ про залишення без розгляду/ про відмову у видачі ліцензії.

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ):

     

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02171

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови облдержадміністрації про анулювання ліцензії на провадження  освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ):


Розширення провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02180

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження голови облдержадміністрації про розширення провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти/про залишення заяви про розширення провадження освітньої діяльності без розгляду/про відмову у розширенні провадження освітньої діяльності.

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ):

   

Звуження провадження освітньої діяльності у сфері позашкільної освіти

Ідентифікатор послуги згідно з Реєстром адміністративних послуг: 02244

Результат надання послуги: 

Завірена належним чином копія розпорядження (або витяг з розпорядження) голови облдержадміністрації про звуження провадження освітньої діяльності

Інформаційна картка послуги затверджено розпорядженням голови ОДА від 27.01.2022 № Р-37/0/3-22 ) :

    

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва


УВАГА !  Будь яке рішення щодо ліцензування у сфері господарської діяльності може бути оскаржене до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування та/або суду в порядку та у строки, визначені Законом України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" і Кодексом адміністративного судочинства України.


Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_01__VyrobTeplo.doc

zhkh_Тех картки теплопостачання Видача.doc

     

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_02__PereofVyrobTeplo.doc

zhkh_тех карта переоформлення тепло.doc

      

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Результат надання послуги: Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_03__AnVyrobTeplo.doc

zhkh_тех карта тепло анулювання.doc

       

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_04__PostfTransp.doc

zhkh_Тех картки теплопостачання Видача.doc

       

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_05__PereofTransp.doc

zhkh_тех карта переоформлення тепло.doc

      

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Результат надання послуги: 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_06__AnTransp.doc

zhkh_тех карта тепло анулювання.doc

       

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_07__PostTeplo.doc

zhkh_Тех картки теплопостачання Видача.doc

       

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_08__PereofPostTeplo.doc

zhjh_TK_08_PereofPostTeplo

      

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Результат надання послуги: 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_09__AnPostTeplo.doc

zhkh_тех карта тепло анулювання.doc

     

Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_10__PostVoda.doc

zhkh_ТK_10__PostVoda.doc

       

Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Результат надання послуги: 

Ліцензія на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджена наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_11__PereofVoda.doc

zhkh_ТK_11__PereofVoda.doc

      

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Результат надання послуги: 

Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Інформаційні та технологічні картки адміністративної послуги: 

затверджені наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_12__AnVoda.doc

zhkh_ТK_12__AnVoda.doc

      

Видача дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Результат надання послуги: 

Видача дозволу або письмова відмова у наданні адміністративної послуги

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджені наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_13__Reklama.pdf

   

Переоформлення дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Результат надання послуги: 

Переоформлення дозволу або письмова відмова у наданні адміністративної послуги

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджені наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_14__PereofReklama.pdf

      

Анулювання дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Результат надання послуги: 

Анулювання дозволу або письмова відмова у наданні адміністративної послуги

Інформаційна картка адміністративної послуги: 

затверджені наказом Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА від 03.08.2020 № 90

zhkh_IK_15__AnReklama.pdf

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux