Опубліковано 27 листопада 2020 року, 10:13
Перелік адміністративних послуг ОДА

Про внесення змін до спільного розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпровського міського голови від 29.09.2016 № Р-670/0/3-16/707-р

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

 • Видача ліцензії на імпорт товару

Розмір плати: платно. Розмір плати за видачу ліцензії становить: у режимі неавтоматичного ліцензування –780 гривень;у режимі автоматичного ліцензування –220 гривень.

Строк надання послуги: у режимі автоматичного ліцензування –10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування –30 календарних днів.

Результат надання послуги: ліцензія на імпорт товарів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”; Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2018 № 1109 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік”; постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій”; наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Міністерстві економіки України”; наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 50“Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту економічного розвитку облдержадміністрації від 09.10.2019 № 14/0/32-19.

 • Видача ліцензії на експорт товарів

Розмір плати: платно. Розмір плати за видачу ліцензії становить: у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування –220 гривень.

Строк надання послуги: у режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування – 30 календарних днів.

Результат надання послуги: ліцензія на експорт товарів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”; Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2018 № 1109 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік”; постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 № 362 “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій”; наказ Міністерства економіки України від 14.09.2007 № 302 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Міністерстві економіки України”; наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 50“Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту економічного розвитку облдержадміністрації від 09.10.2019 № 14/0/32-19.

 • Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Розмір плати: платно. За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту), встановленої на день подання заяви про видачу дубліката.

Строк надання послуги: рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній приймається протягом 20 календарних днів.Дублікат картки державної реєстрації договору (контракту) видається протягом 5 робочих днів.

Результат надання послуги: картка державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”; Закон України “Про режим іноземного інвестування”; Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”; постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112“Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора”; наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗ торгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту економічного розвитку облдержадміністрації від 09.10.2019 № 14/0/32-19.

 •  Державна реєстрація змін до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Розмір плати: платно. За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Строк надання послуги: рішення про реєстрацію змін і доповнень до договору (контракту) або про відмову у ній приймається протягом 20 календарних днів.

Результат надання послуги: картка державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”; Закон України “Про режим іноземного інвестування”;Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”; постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112“Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора”; наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗ торгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту економічного розвитку облдержадміністрації від 09.10.2019 № 14/0/32-19.

 • Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 календарних днів.

Результат надання послуги: сертифікат племінних (генетичних) ресурсів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”; Закон України “Про племінну справу у тваринництві”; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 № 629 “Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.12.2011 за № 1422/20160; наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2016 № 483 “Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій”; спільне розпорядження голови облдержадміністрації та голови міської ради від 08.07.2020 № Р-461/0/3-20/777-р “Про внесення змін до спільного розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровського міського голови від 29.09.2016, № Р-670/0/3-16/707-р".

Інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги: затверджені наказом департаменту економічного розвитку облдержадміністрації від 30.10.2020 № 17/0/32-20.

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 • Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів. При повторному розгляді – 5 робочих днів.

Результат надання послуги: видача дозволу/вмотивована відмова (лист).

Правові підстави: ст. 20-4 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”; ст. 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”; ст. 8 Закону України “Про адміністративні послуги”; ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; пункт12 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні”; постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 “Про порядок затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи” (зі змінами); наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108 “Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.03. 2006 за № 341/12215 (із змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 06.04.2018.

 • Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 2 робочих дні.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист).

Правові підстави: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Інформаційна картка адміністративної послуги:  затверджено заступником голови облдержадміністрації 06.04.2018.

 • Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист).

Правові підстави: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 06.04.2018.

 • Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів. При повторному розгляді – 5 робочих днів.

Результат надання послуги: видача дозволу/вмотивована відмова (лист).

Правові підстави: Закон України “Про природно-заповідний фонд України”; Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”; розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.2020 № Р-156/0/3-20 “Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 17.09.2018.

 • Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 2 робочих дні.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу /вмотивована відмова (лист).

Правові підстави: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 17.09.2018.

 • Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання дозволу / вмотивована відмова (лист).

Правові підстави: ст. 41 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 17.09.2018.

 •  Реєстрація декларації про відходи

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: внесення декларації про відходи до електронної системи e-eco.gov.ua та її реєстрація/вмотивована відмова (лист).

Правові підстави: Закон України “Про відходи”; постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.16 № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми”; наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.16 № 186 “Про затвердження порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами”; розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2019 Р-729/0/3-19 “Про ведення реєстру місць видалення відходів та реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів області”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено директором департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 02.03.2017.

Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації 

 • Видача (переоформлення, анулювання) дозволу на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини.

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: дозвіл.

Правові підстави: п.13, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також на дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею та водою.

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: дозвіл.

Правові підстави: п.13, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329; наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005№ 329.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Погодження дозволів на розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації.

Правові підстави: ст.24 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Погодження (переоформлення, анулювання) відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації.

Правові підстави: п. 16, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61. 

 • Погодження (переоформлення, анулювання) програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони, з урахуванням експертного висновку за результатами наукової, археологічної експертизи зазначених проектів.

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації з оригіналом робочого проекту.

Правові підстави: п.9, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Державна реєстрація включення відомостей про релігійну громаду, статут якої зареєстровано до 01 січня 2013 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.3 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Державна реєстрація створення релігійної громади (у тому числі в результаті злиття, поділу)

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , крім вихідних та святкових днів. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування; повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.1 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Державна реєстрація змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

Розмір плати: 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу , що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою 630 грн. Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати: у подвійному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом двох робочих днів після надходження документів - 1260 грн.; у п’ятикратному розмірі адміністративного збору – за проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом 24-х годин після надходження документів - 3150 грн.

Строк надання послуги: за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , крім вихідних та святкових днів. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – у разі внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці; установчий документ юридичної особи в електронній формі, виготовлений шляхом сканування – у разі внесення змін до установчого документа; повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.4 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її реорганізації

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Правові підстави: ч.14 ст.17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Державна реєстрація рішення про припинення релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.10 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації. Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.12 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Державна реєстрація припинення релігійної громади в результаті її ліквідації

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів , поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів. Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Результат надання послуги: внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку та виключного переліку підстав для його зупинення або відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.

Правові підстави: ч.13 ст.17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: розпорядження голови облдержадміністрації, два примірника статуту.

Правові підстави: ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

 Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Реєстрація змін до статуту (положення) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: розпорядження голови облдержадміністрації, два примірника статуту.

Правові підстави: ст.14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

 • Реєстрація припинення дії статуту (положення) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: розпорядження голови облдержадміністрації.

Правові підстави: ст.16 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації від 07.07.2020 № 61.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

 • Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Розмір плати: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання послуги : ліцензія.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

 • Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про переоформлення ліцензії.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”; постанови Кабінету Міністрів України від05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

 • Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про анулювання ліцензії.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”; постанови Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

 • Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності).

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови 05.06.2020.

 • Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про переоформлення ліцензії.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12 2015 №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

 • Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про анулювання ліцензії.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12 2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

 • Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

Розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності).

Результат надання послуги: рішення про розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12. 2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

 • Звуження провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти 

Розмір плати: безоплатна.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про звуження провадження освітньої діяльності.

Результат надання послуги: рішення про звуження провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти.

Правові підстави: Закони України: “Про адміністративні послуги”, “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”,“Про дошкільну освіту”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08 2015№ 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами), від 30.12 2015 № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами)”.

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено заступником голови облдержадміністрації 05.06.2020.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва

 • Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Видача ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. , що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”; постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”; постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами).

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 7 календарних днів.

Результат надання послуги: видача переоформленої ліцензії.

Правові підстави: ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання ліцензії.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Видача дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: дозвіл.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про рекламу"; ст.41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Переоформлення дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 2 робочих дні.

Результат надання послуги: видача переоформленого дозволу.

Правові підстави: ст. 16 Закону України “Про рекламу”; ст. 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.

 • Анулювання дозволу на розміщення реклами поза межами населених пунктів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: рішення про анулювання дозволу.

Правові підстави: ст. 16 Закону України "Про рекламу"; ст. 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Інформаційна картка адміністративної послуги: затверджено наказом департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 03.08.2020 № 90.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux