Запит на публічну інформацію

Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні (частина 1  статті 19 Закону).

Отже, публічна інформація має зокрема такі ознаки:

готовий продукт інформації, який отриманий або створений лише в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством; 

заздалегідь відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація.

Запитувач:
Прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації, прізвище, ім'я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та об'єднань:
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом термін (необхідне зазначити):
Поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира:
Електронна адреса:
Номер факсу:
Номер телефону:
Рекапча