Опубліковано 11 січня 2020 року, 16:00

Оголошується проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади генерального директора державного промислового підприємства “Кривбаспромводопостачання”

Відповідно до пунктів 4, 8 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня
2008 року № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 № 927 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”).

Найменування та місцезнаходження підприємства:

Державне промислове підприємство “Кривбаспромводопостачання”;
50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 15а.

Основні напрями діяльності підприємства  – забір, очищення та постачання води; послуги з розробки та здійснення заходів з охорони
від забруднення водних джерел та дільниць санітарної охорони першого поясу; технічні випробування та дослідження; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; будівництво будівель та споруд; тваринництво; надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, виробництво напоїв, харчових продуктів тощо.

Строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі:
30 календарних днів після оприлюднення оголошення;
49004, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, м. Дніпро,
пр. Олександра Поля, 1, к. 228.

Телефони для довідок: (056) 742 82 26, 778 08 84.

 Перелік документів, які подаються претендентами для участі у конкурсному відборі:

заява про участь у конкурсному відборі;

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;

копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи. Така інформація має містити точний період роботи; назви посад; обов’язки, які виконувалися на зазначених посадах; кількість працівників, що перебували у підпорядкуванні;

копія документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

конкурсна пропозиція;

згода на обробку персональних даних;

інші документи на його розсуд (у разі наявності).

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Документи разом із заявою подаються особисто та/або надсилаються електронною поштою на електронну адресу: econom@depecon.dp.gov.ua.

У разі подання заяви та документів, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Вимоги до претендента:

громадянство України;

повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст;

досвід успішної роботи у сфері управління підприємством, установою, організацією;

стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років;

знання чинного законодавства у відповідній галузі.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг відрахування коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Дата і місце проведення конкурсного відбору.

Конкурсний відбір відбудеться 11 лютого 2020 року за адресою:
м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, 3-й поверх, каб. 322.
Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації:

http://www.adm.dp.gov.ua.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства: 

відомості про баланс (додаток 1),

звіт про фінансові результати (додаток 2),

звіт про рух коштів (додаток 3),

звіт про власний капітал (додаток 4),

 примітки до річної фінансової звітності (додаток 5).


Завантажуємо ще