Оголошення про конкурс з перевезення

Опубліковано 16.05.2019 року


ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) 

Загальні положення:

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 “Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами), від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами), розпорядженням голови облдерж-адміністрації від 23 серпня 2012 року № Р-577/0/3-12 “Про затвердження умов конкурсу на перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 серпня 2012 року за № 35/1769, розпорядженням голови облдержадміністрації від 15 травня 2019 року № P-286/0/3-19 “Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у червні 2019 року”, організатор перевезень Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує відкриті конкурси з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі – конкурси).

1) Організатор проведення конкурсів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Робочий орган – Державне підприємство “Інвестиційно-інноваційний центр”, яке залучене Організатором на конкурсних засадах відповідно до умов договору від 11 вересня 2017 року № 1 “Про виконання функцій робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”.

2) Порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені в додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 15 травня 2019 року № P-286/0/3-19 (додається).

3) Умови конкурсу:

 Обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів згідно з додатком до розпорядження голови облдержадміністрації від 15 травня 2019 року № P-286/0/3-19 у відповідності до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами)

4) Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів:

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта конкурсів можна на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (http://adm.dp.gov.ua) та/або у організатора конкурсів – Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

5) Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 30 травня 2019 року (включно) до 18 год. 00 хв.

Документи, що надійшли до організатора проведення конкурсів після встановленого строку, не розглядаються.

6) Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник-претендент подає документи організатору конкурсу – Дніпропетровській обласній державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 207, (режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45, перерва – з 13:00 до 13:45, субота та неділя – вихідні дні).

7) Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:

Бланки документів для участі в конкурсах можна отримати з моменту розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (http://adm.dp.gov.ua) та в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров’я» до 18.00 29 травня 2019 року за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

8) Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:

Початок проведення засідання конкурсного комітету 27 червня 2019 року о 12:00 за адресою (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, (зала засідань, 1-й поверх).

9) Розмір плати за участь у конкурсі 

Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 2016,00 грн. (дві тисячі шістнадцять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 336,00 грн. за один об’єкт конкурсу, кількість яких визначена у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 15 травня 2019 року № P-286/0/3-19 “Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у червні 2019 року”.

Плата за участь у конкурсі перераховується за реквізитами: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок № 26008050278177 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, св-во ПДВ № 04411112, ІПН 308380904654; призначення платежу: «Плата за участь у конкурсі (дата проведення конкурсу)».

10) Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсів:

Телефон для довідок: (056) 742-87-73.

Електронна адреса: dpiicdoda@gmail.com

Адреса веб-сайту: http://adm.dp.gov.ua


Опубліковано 9.04.2019 року

ОГОЛОШЕННЯ

У зв’язку з проведенням процедури розірвання договорів про організацію перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), керуючись пп. 2) п. 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами, далі – Порядок)), з метою призначення тимчасово до проведення конкурсу перевізника, пропонуємо пасажирським перевізникам направити організатору перевезень пропозиції щодо можливості здійснення перевезень на маршрутах:

 • № 237 “м. Дніпро, АС “АС Лівий берег” – м. Підгородне, зуп. “вул. Крайня”,
 • № 238 “м. Дніпро, АС “Дніпро АВЦ” – м. Підгородне, зуп. “с. Перемога”.

Основні характеристики об’єктів надані в таблиці.

Додаткові умови:

 • Наявність у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті. Достатня кількість обладнаних транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних автобусів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів (але не менше 1 од.).
 • Наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів.

До заяви надати:

 • відомості про автобуси, які будуть використовуватися на маршруті згідно з Додатком 2 до Порядку разом з копіями сертифікатів відповідності та екологічності, протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів;
 • відомості про додаткові умови обслуговування маршруту згідно з Додатком 3 до Порядку;
 • відомості про перевізника, які містять зокрема інформацію про документи, що підтверджують право власності чи користування земельними ділянками, а також право власності чи користування приміщеннями, де забезпечується  проведення медичного огляду водіїв, їх стажування та інструктажі, а також огляд технічного стану автобусів та їх зберігання.

Кінцевий термін подання пропозицій 19.04.2019.

Директор департаменту житлово-комунального

господарства та будівництва облдержадміністрації                                                                                  А.В.КОЛОМОЄЦЬ 


Опубліковано 21.03.2019 року

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

Загальні положення:

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 “Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами), від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 20 березня 2019 року № P-125/0/3-19 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у квітні 2019 року», організатор перевезень Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує відкриті конкурси з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі – конкурси).

1) Організатор проведення конкурсів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Робочий орган – Державне підприємство “Інвестиційно-інноваційний центр”, яке залучене Організатором на конкурсних засадах відповідно до умов договору від 11 вересня 2017 року № 1 “Про виконання функцій робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”.

2) Порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені в додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 березня 2019 року № P-125/0/3-19 (додається).

3) Умови конкурсу:

Обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів згідно з додатком до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 березня 2019 року № Р-125/0/3-19 у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами)

4) Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів:

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта конкурсів можна на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (http://adm.dp.gov.ua) та/або у організатора конкурсів – Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

5) Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 03 квітня 2019 року (включно) до 18 год. 00 хв.

Документи, що надійшли до організатора проведення конкурсів після встановленого строку, не розглядаються.

6) Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник-претендент подає документи організатору конкурсу – Дніпропетровській обласній державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 207, (режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45, перерва – з 13:00 до 13:45, субота та неділя – вихідні дні).

7) Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:

Бланки документів для участі в конкурсах можна отримати з моменту розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (http://adm.dp.gov.ua) та в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров’я» до 18.00 02 квітня 2019 року за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

8) Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:

Початок проведення засідання конкурсного комітету 26 квітня 2019 року о 12:00 за адресою (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, (зала засідань, 1-й поверх).

9) Розмір плати за участь у конкурсі 

Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 2132,00 грн. (дві тисячі сто тридцять дві грн. 00 коп) у т.ч. ПДВ 355,33 грн. за один об’єкт конкурсу, кількість яких визначена у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 20 березня 2019 року № P-125/0/3-19 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у квітні 2019 року».

Плата за участь у конкурсі перераховується за реквізитами: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок № 26008050278177 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, св-во ПДВ № 04411112, ІПН 308380904654; призначення платежу: «Плата за участь у конкурсі (дата проведення конкурсу)».

10) Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсів:

Телефон для довідок: (056) 742-87-73.

Електронна адреса: dpiicdoda@gmail.com

Адреса веб-сайту: http://adm.dp.gov.ua

ОБ’ЄКТИ КОНКУРСІВ з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,  що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути),  а також обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктах конкурсів


Опубліковано 21.02.2019 року

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), у березні 2019 року

Загальні положення:

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 “Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами), від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 лютого 2019 року № P-78/0/3-19 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у березні 2019 року», організатор перевезень Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує відкриті конкурси з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі – конкурси).

1) Організатор проведення конкурсів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Робочий орган – Державне підприємство “Інвестиційно-інноваційний центр”, яке залучене Організатором на конкурсних засадах відповідно до умов договору від 11 вересня 2017 року № 1 “Про виконання функцій робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”.

2) Порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені в додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 лютого 2019 року № P-78/0/3-19 (додається).

3) Умови конкурсу:

Обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів згідно з додатком до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 лютого 2019 року № P-78/0/3-19 у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами).

4) Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів:

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта конкурсів можна на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет та/або у організатора конкурсів – Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

5) Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 04 березня 2019 року (включно) до 18 год. 00 хв.

Документи, що надійшли до організатора проведення конкурсів після встановленого строку, не розглядаються.

6) Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник-претендент подає документи організатору конкурсу – Дніпропетровській обласній державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 207, (режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 17:00, перерва – з 13:00 до 14:00, субота та неділя – вихідні дні)

7) Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:

Бланки документів для участі в конкурсах можна отримати з моменту розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет та в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров’я» до 18.00 03 березня 2019 року за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

8) Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:

Початок проведення засідання конкурсного комітету 28 березня 2019 року о 12:00 за адресою (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, (зала засідань, 1-й поверх).

9) Розмір плати за участь у конкурсі :

Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 2182,00 грн. (дві тисячі сто вісімдесят дві грн. 00 коп) у т.ч. ПДВ 363,67 грн. за один об’єкт конкурсу, кількість яких визначена у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 19 лютого 2019 року № P-78/0/3-19 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у березні 2019 року».

Плата за участь у конкурсі перераховується за реквізитами: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок № 26008050278177 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, св-во ПДВ № 04411112, ІПН 308380904654; призначення платежу: «Плата за участь у конкурсі (дата проведення конкурсу)».

10) Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсів:

Телефон для довідок: (056) 742-87-73.

Електронна адреса: dpiicdoda@gmail.com

Адреса веб-сайту: http://adm.dp.gov.ua


Опубліковано 08.02.2019 року

У зв’язку з проведенням процедури розірвання договорів про організацію перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), керуючись пп. 2) п. 55 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (зі змінами, далі – Порядок)),  з метою призначення тимчасово до проведення конкурсу перевізника,  пропонуємо пасажирським перевізникам направити організатору перевезень пропозиції щодо можливості здійснення перевезень на  маршрутах: 

 • № 209 “м. Дніпро АС "АС Лівий берег" – смт Меліоративне”,
 • № 262 “м. Дніпро АС "АС Лівий берег" – м. Новомосковськ ч/з с. Олександрівка, с. Соколове, Піщанка”,
 • № 263 “м. Дніпро, АС "АС Лівий берег” – с. Новоселівка”,
 •  № 10833 “м. Дніпро, АС “Дніпро АВЦ” – с. Прядівка”

Основні характеристики об'єктів


Опубліковано  16.11.2018 року

19 грудня 2018 року розпочнеться конкурс з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

Загальні положення:

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 “Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами), від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 листопада  2018 року № P-715/0/3-18 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у грудні 2018 року», організатор перевезень Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує відкриті конкурси з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі – конкурси).

1) Організатор проведення конкурсів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Робочий орган – Державне підприємство “Інвестиційно-інноваційний центр”, яке залучене Організатором на конкурсних засадах відповідно до умов договору від 11 вересня 2017 року № 1 “Про виконання функцій робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”.

2) Порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені в додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 листопада 2018 року № P-715/0/3-18 (додається).

3) Умови конкурсу:

Обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів згідно з додатком до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 листопада 2018 року № P-715/0/3-18 у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами)

4) Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів:

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта конкурсів можна на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет та/або у організатора конкурсів – Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

5) Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 29 листопада 2018 року (включно) до 18 год. 00 хв.

Документи, що надійшли до організатора проведення конкурсів після встановленого строку, не розглядаються.

6) Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник-претендент подає документи організатору конкурсу – Дніпропетровській обласній державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 207, (режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 17:00, перерва – з 13:00 до 14:00, субота та неділя – вихідні дні).

7) Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:

Бланки документів для участі в конкурсах можна отримати з моменту розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет (http://adm.dp.gov.ua) та в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров’я» до 18.00 28 листопада 2018 року за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

8) Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:

Початок проведення засідання конкурсного комітету 19 грудня 2018 року о 12:00 за адресою (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, (зала засідань, 1-й поверх).

9) Розмір плати за участь у конкурсі 

Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 3043,00 грн. (три тисячі сорок три грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 507,17 грн. за один об’єкт конкурсу, кількість яких визначена у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 листопада 2018 року № P-715/0/3-18 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у грудні 2018 року».

Плата за участь у конкурсі перераховується за реквізитами: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок № 26008050278177 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, св-во ПДВ № 04411112, ІПН 308380904654; призначення платежу: «Плата за участь у конкурсі (дата проведення конкурсу)».

10) Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсів:

Телефон для довідок: (056) 742-87-73.

Електронна адреса: dpiicdoda@gmail.com

Адреса веб-сайту:  http://adm.dp.gov.ua

Розпорядження голови обласної державної адміністрації та об'єкти конкурсів


Опубліковано 31.08.2018

ОБ’ЄКТИ КОНКУРСІВ (Додаток до розпорядження голови  облдержадміністрації від 29.08.2018  № Р-578/0/3-18) з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,  що не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути),  а також обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) 

Загальні положення:

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 “Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами), від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 серпня 2018 року № P-578/0/3-18 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у жовтні 2018 року», організатор перевезень Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує відкриті конкурси з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі – конкурси).

1) Організатор проведення конкурсів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Робочий орган – Державне підприємство “Інвестиційно-інноваційний центр”, яке залучене Організатором на конкурсних засадах відповідно до умов договору від 11 вересня 2017 року № 1 “Про виконання функцій робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”.

2) Порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені в додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 серпня 2018 року № P-578/0/3-18 .

3) Умови конкурсу:

Обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів згідно з додатком до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 серпня 2018 року № Р-578/0/3-18 у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами)

4) Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів:

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта конкурсів можна на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації та/або у організатора конкурсів – Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

5) Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 20 вересня 2018 року (включно) до 18 год. 00 хв.

Документи, що надійшли до організатора проведення конкурсів після встановленого строку, не розглядаються.

6) Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник-претендент подає документи організатору конкурсу – Дніпропетровській обласній державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 207, (режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 17:00, перерва – з 13:00 до 14:00, субота та неділя – вихідні дні)

7) Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:

Бланки документів для участі в конкурсах можна отримати  до 18.00 19 вересня 2018 року за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207 з моменту оприлюднення оголошення у ЗМІ.

8) Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:

Початок проведення засідання конкурсного комітету 19 жовтня 2018 року о 12:00 за адресою (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, (зала засідань, 1-й поверх).

9) Розмір плати за участь у конкурсі 

Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 2597,00 грн. (дві тисячі п’ятсот дев’яносто сім грн. 00 коп) у т.ч. ПДВ 432,83 грн. за один об’єкт конкурсу, кількість яких визначена у додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 серпня 2018 року № P-578/0/3-18 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у жовтні 2018 року».

Плата за участь у конкурсі перераховується за реквізитами: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок № 26008050278177 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, св-во ПДВ № 04411112, ІПН 308380904654; призначення платежу: «Плата за участь у конкурсі (дата проведення конкурсу)».

10) Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсів:

Телефон для довідок: (056) 742-87-73.

Електронна адреса: dpiicdoda@gmail.com

Адреса веб-сайту: http://adm.dp.gov.uaОпубліковано 09.08.2018

ОБ’ЄКТИ КОНКУРСІВ з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), а також обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)

Загальні положення:

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” (зі змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України: від 12 квітня 2007 року № 285 “Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами), від 07 травня 2010 року № 278 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 року за № 408/17703 (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 06 серпня 2018 року № P-513/0/3-18 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), у вересні 2018 року», організатор перевезень Дніпропетровська обласна державна адміністрація оголошує відкриті конкурси з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) (далі – конкурси).

1) Організатор проведення конкурсів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Робочий орган – Державне підприємство “Інвестиційно-інноваційний центр”, яке залучене Організатором на конкурсних засадах відповідно до умов договору від 11 вересня 2017 року № 1 “Про виконання функцій робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути)”.

2) Порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу визначені в додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 серпня 2018 року № P-513/0/3-18 .

3) Умови конкурсу:

Обов’язкові та додаткові умови перевезень по об’єктам конкурсів згідно з додатком до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 серпня 2018 року № Р-513/0/3-18 у відповідності до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами)

4) Порядок одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсів:

Ознайомитись з характеристикою кожного об’єкта конкурсів можна на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет  та/або у організатора конкурсів – Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

5) Кінцевий строк прийняття документів для участі у конкурсі:

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – 27 серпня 2018 року (включно) до 18 год. 00 хв.

Документи, що надійшли до організатора проведення конкурсів після встановленого строку, не розглядаються.

6) Найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі:

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник-претендент подає документи організатору конкурсу – Дніпропетровській обласній державній адміністрації за адресою: м. Дніпро, просп. Олександра Поля, 2, каб. 207, (режим роботи: понеділок – четвер з 09:00 до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 17:00, перерва – з 13:00 до 14:00, субота та неділя – вихідні дні)

7) Місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі:

Бланки документів для участі в конкурсах можна отримати з моменту розміщення оголошення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації в мережі Інтернет та в обласній суспільно-політичній газеті «Вісті Придніпров’я» до 18.00 26 серпня 2018 року за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2, каб. № 207.

8) Місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету:

Початок проведення засідання конкурсного комітету 28 вересня 2018 року о 12:00 за адресою (м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, (зала засідань, 1-й поверх).

9) Розмір плати за участь у конкурсі 

Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок робочого органу у розмірі 4929,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот двадцять дев’ять грн. 00 коп) у т.ч. ПДВ 821,50 грн. за один об’єкт конкурсу, кількість яких визначена у  додатку до розпорядження голови облдержадміністрації від 06 серпня 2018 року № P-513/0/3-18 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути) у вересні 2018 року».

Плата за участь у конкурсі перераховується за реквізитами: Державне підприємство «Інвестиційно-інноваційний центр», код ЄДРПОУ 30838090, розрахунковий рахунок № 26008050278177 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, св-во ПДВ № 04411112, ІПН 308380904654; призначення платежу: «Плата за участь у конкурсі (дата проведення конкурсу)».

10) Телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсів:

Телефон для довідок: (056) 742-87-73

Електронна адреса: dpiicdoda@gmail.com

Адреса веб-сайту:  http://adm.dp.gov.ua


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux