Основні завдання та функції

Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації "Про затвердження Положення про ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ І СПОРТУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ " від 01 жовтня 2021 року, № Р-830/0/3-21 

Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізацій державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури i спорту, національно-патріотичного виховання;

2) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства з питань молоді, фізичної культури i спорту, національно-патріотичного виховання;

3) сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні, зокрема Олімпійського, Паралімпійського та Дефлімпійського pyxy;

4) сприяння міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури i спорту, національно-патріотичного виховання;

5) впровадження концептуальних підходів та практичної діяльність органів влади щодо сприяння соціалізації молоді, забезпечення переходу від дитинства до дорослості;

6) впровадження практичних підходів органів влади у роботі з молоддю.


Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1)   організовує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації та здійснює контроль за ïx реалізацією;

2)   організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає ïx до занять фізичною культурою та спортом, забезпечує пропаганду здорового i безпечного способу життя та патріотичного виховання молоді;

3) за поданням місцевих осередків національних федерацій затверджує Єдиний календарний план спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів у області, положення про змагання, проводить обласні змагання та забезпечує проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до державних заходів та участі збірних команд області, окремих спортсменів, спортивних команд у змаганнях згідно з Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, затвердженим наказом центрального органу виконавчої влади, контролює їх виконання;

4) сприяє спортсменам, які входять до складу збірних команд області, в організації їх підготовки та забезпечує їх участь у змаганнях усіх рівнів, створює максимально сприятливі умови для тренувань членів національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

5) здійснює в установленому порядку фінансування закладів, що знаходяться у мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

6) порушує в установленому порядку клопотання перед Міністерством молоді та спорту України щодо присвоєння вищої категорії дитячо-юнацьким спортивним школам, здійснює присвоєння дитячо-юнацьким спортивним школам першу категорію, присвоює спортивні розряди: перший, кандидат у майстри спорту України та проводить атестацію тренерів-викладачів і фахівців з фізичної культури і спорту;

7) взаємодіє з місцевими осередками всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивних товариств, національних федерацій з видів спорту;

8) забезпечує у межах своїх повноважень організацію i сприяє розвитку дитячого, дитячо-юнацького, резервного, масового спорту, спорту ветеранів, спорту вищих досягнень, спорту для осіб з інвалідністю, активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері на території області;

9) забезпечує організацію роботи щодо збору статистичних звітів з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту в порядку, встановленому чинним законодавством;

10) проводить роботу щодо забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”;

11) сприяє збереженню i розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів;

12) порушує в установленому порядку присвоєння спортсменам та тренерам спортивних звань;

13) вживає в межах своїх повноважень заходів для забезпечення медичного i диспансерного обстеження, спортсменів, спортсменів з інвалідністю та ïx тренерів;

14) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами обласної штатної команди резервного спорту з олімпійських видів спорту;

15) формує на конкурсній основі обласну штатну команду резервного спорту з олімпійських видів спорту;

16) вивчає потреби у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, сприяє підвищенню ïx кваліфікації;

17) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури та спорту;

18) вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді;

19) сприяє:

 • у межах своїх повноважень виконанню програм (проєктів), розроблених молодіжними та іншими громадськими організаціями;
 • у створенні та впровадженні стратегії органів влади, спрямованої на створення умов для розвитку молоді (підготовка стратегії розвитку молодіжної політики/роботи громади та включення її в стратегію розвитку громади);
 • проведенню регіональних акцій, круглих столів, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, конкурсів, наметових таборів, походів, зборів-походів, регіональних етапів всеукраїнських заходів та інших заходів (далі – молодіжні заходи), участь в міжнародних та всеукраїнських молодіжних заходах;
 • в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, змагань, акцій, засідань, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів);
 • організації та проведенню регіональних семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів (базових, спеціалізованих, для тренерів) програми “Молодіжний працівник”;
 • створенню необхідної інфраструктури молодіжної політики, у тому числі здійснення її організаційного та фінансового забезпечення;
 • забезпеченню діяльності молодіжних центрів/просторів і молодіжних працівників;
 • впровадженню в територіальних громадах дорожньої карти розвитку молодіжної роботи;
 • стажуванню молоді в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та молодіжних центрах/просторах;
 • впровадженню в практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
 • діяльності регіонального центру з фізичної культури i спорту інвалідів “Інваспорт” та його структурних підрозділів, громадських організацій осіб з інвалідністю фізкультурно-спортивної спрямованості з питань розвитку фізкультурно-реабілітаційної i спортивної роботи серед осіб з інвалідністю, зміцненню ïx матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;
 • збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл уcix типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, організації навчально-тренувального процесу та сприяє утворенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, забезпечує планування розвитку пріоритетних видів спорту в області;   
 • збереженню i розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів;
 • громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, національно-патріотичного виховання, фізичної культури та спорту;

20) у межах повноважень здійснює заходи, спрямовані на виховання у молоді почуття національної гордості, патріотизму, готовності захищати суверенітет України;

21) здійснює розробку обласних цільових програм у молодіжній сфері, сферах фізичної культури i спорту, національно-патріотичного виховання, організовує та контролює ïx виконання, готує пропозиції до проєктів державних цільових програм;

22) взаємодіє з молодіжними громадськими організаціями, а також громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості;

23) проводить серед населення інформаційну та роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації з питань, що належать до його компетенції;

24) сприяє в межах своїх повноважень працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку підприємницької діяльності молоді;

25) здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів з фізичної культури i спорту, дотриманням актів законодавства з питань молодіжної політики в області;

26) бере участь:

 • у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
 • у підготовці пропозицій до проєктів обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, звітів голови облдержадміністрації і питань на розгляд на сесії обласної ради;
 • у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань молодіжної політики та національно-патріотичного виховання;
 • у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • у підготовці стратегії розвитку області та стратегій сфери фізичної культури і спорту, молодіжної сфери та сфери національно-патріотичного виховання;
 • у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій i робочих груп у межах своїх повноважень;

27) контролює в межах своєї компетенції органи місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

28) вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету та програми економічного i соціального розвитку області на відповідні роки;

29) вивчає, узагальнює й поширює передовий досвід роботи у молодіжній сфері, сферах фізичної культури та спорту, національно- патріотичного виховання, проводить з цією метою методичні и науково-практичні семінари, конференції та інші заходи;

30) розробляє й бере участь у розробленні проєктів рішень, розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів нормативних актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи, що належать до повноважень Департаменту;

31) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав i законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опрацьовує запити й звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

33) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

34) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

35) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Департаменті;

36) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

37) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

38) забезпечує захист персональних даних;

39) забезпечує координацію роботи структурних підрозділів, райдержадміністрацій та надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту;

40) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

41) здійснює інші передбачені законом повноваження.


Департамент у межах своєї компетенції має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних громад, підприємств, установ, закладів та організацій незалежно від форми власності та ïx посадових осіб, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

3)   брати участь у нарадах, конференціях, семінарах, симпозіумах, конгресах, а також у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для здійснення покладених на нього завдань;

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку i комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) отримувати від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів звіти про використання коштів і аналізувати ефективність використання ними бюджетних коштів;

6) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівником), представників громадських об’єднань (за згодою);

7) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі молоді і спорту;

8) утворювати координаційні ради, комісії, експертні та робочі групи та інші консультативно-дорадчі органи.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux