Опубліковано 20 листопада 2019 року, 10:13
Перелік адміністративних послуг ОДА

Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 • Видача разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньо-економічну операцію

Розмір плати: платноРозмір плати за видачу ліцензії становить 0,2% вартості товарів за зовнішньо-економічною операцією. Перерахунки валюти здійснюються за курсом, установленим Національним банком України на дату платежу.

Строк надання послуги: 15 робочих днів. 5 робочих днів (якщо ліцензія необхідна для завершення зовнішньо-економічної операції, розпочатої до моменту застосування санкції).

Результат надання послуги: Разова (індивідуальна) ліцензія на зовнішньоекономічну операцію.

 • Переоформлення разової (індивідуальної) ліцензії на зовнішньо-економічну операцію

Розмір плати: платно. Розмір плати за видачу ліцензії становить 0,2% вартості товарів за зовнішньо-економічною операцією. Перерахунки валюти здійснюються за курсом, установленим Національним банком України на дату платежу.

Безоплатно у разі невиконання зовнішньо-економічної операції у термін, зазначений в оформленій раніше ліцензії.

Строк надання послуги: 15 робочих днів. 5 робочих днів (якщо ліцензія необхідна для завершення зовнішньо-економічної операції, розпочатої до моменту застосування санкції).

Результат надання послуги: Разова (індивідуальна) ліцензія на зовнішньоекономічну операцію

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.1998 № 524 “Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 “Про затвердження положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій”. Наказ Міністерства економіки України “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.

 • Видача ліцензії на імпорт товарів

Розмір плати: платно. Розмір плати за видачу ліцензії становить:у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень;у режимі автоматичного ліцензування –220 гривень.

Строк надання послуги: У режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування –30 календарних днів.

Результат надання послуги: Ліцензія на імпорт товарів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік” від 27.12.2018 № 1136. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” від 18.05.2005 № 362.Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України” від 14.09.2007 № 302.Наказ Міністерства економіки України “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.

 • Видача ліцензії на експорт товарів

Розмір плати: платно. Розмір плати за видачу ліцензії становить:у режимі неавтоматичного ліцензування –780 гривень; у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.

Строк надання послуги: У режимі автоматичного ліцензування – 10 робочих днів. У режимі неавтоматичного ліцензування – 30 календарних днів.

Результат надання послуги: Ліцензія на експорт товарів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік” від 27.12.2018 № 1136. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” від 18.05.2005 № 362. Наказ Міністерства економіки України “Про порядок ліцензування експорту товарів” від 09.09.2009 № 991. Наказ Міністерства економіки України “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.

 • Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Розмір плати: платно. За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації. За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту), встановленої на день подання заяви про видачу дубліката.

Строк надання послуги:  Рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній приймається протягом 20 календарних днів. Дублікат картки державної реєстрації договору (контракту) видається протягом 5 робочих днів.

Результат надання послуги: Картка державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію.

 • Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

Розмір плати: платно. За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Строк надання послуги: Рішення про реєстрацію змін і доповнень до договору (контракту) або про відмову у ній приймається протягом 20 календарних днів.

Результат надання послуги: Картка державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про режим іноземного інвестування”.Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” від 30.01.1997 № 112. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗ торгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112”.


УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 • Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 календарних днів.

Результат надання послуги: Сертифікат племінних (генетичних) ресурсів.

Правові підстави: Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про племінну справу у тваринництві”. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 № 629 “Про затвердження Положення про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів та зразків форм сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів”, зареєстрований в Мін’юсті 09.12. 2011 за № 1422/20160. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2016 № 483 “Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій”. Спільне розпорядження голови обласної державної адміністрації та голови міської ради від 04.04.2019 №  Р-190/0/3-19/348-р “Про внесення змін до спільного розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровського міського голови від 29.09.2016 № Р-670/0/3-16/707-р”.


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Видача (переоформлення та анулювання) ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності: 

 • Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти; 

 • Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

  Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

  Результат надання послуги: Копія розпорядження, повідомлення, ліцензія.

  Правові підстави: Закон України “Про освіту”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Закон України “Про адміністративні послуги”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами). Постанова КМУ від 30.12.2015  №  1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами).

 • Ліцензія на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти; 

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Результат надання послуги: Копія розпорядження, повідомлення, ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про освіту”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Закон України “Про адміністративні послуги”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами). Постанова КМУ від 30.12.2015  №  1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами).

 • Розширення провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування відповідної заяви.

Результат надання послуги: Копія розпорядження, повідомлення, ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про освіту”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Закон України “Про адміністративні послуги”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами). Постанова КМУ від 30.12.2015  №  1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами).

 • Звуження провадження освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти; 

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів з дня одержання органом ліцензування відповідної заяви.

Результат надання послуги: Копія розпорядження, повідомлення, ліцензія.

Правові підстави: Закон України “Про освіту”. Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Закон України “Про адміністративні послуги”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (зі змінами). Постанова КМУ від 30.12.2015  №  1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти” (зі змінами).


ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 • Видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на підставі розпорядження голови облдержадміністрації.

Правові підстави: Закон України “Про місцеві державні адміністрації”. Закон України “Про рекламу”. Закон України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”. Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”. Закон України “Про адміністративні послуги”. Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1135 (зі змінами).


ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

 • Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів/ 5 робочих днів (повторний розгляд).

Результат надання послуги: Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за підписом заступника голови облдержадміністрації.

Правові підстави: Стаття 11 Закону України “Про охорону атмосферного повітря”. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 “Про порядок затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи” (зі змінами). Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.12.2015 № Р-700/0/3-15 “Про видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами”.

 • Реєстрація декларації про відходи

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 5 робочих днів.

Результат надання послуги: Лист про реєстрацію декларації про відходи за підписом заступника директора департаменту згідно з розподілом функціональних зобов’язань.

Правові підстави: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми”. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.2016 № 186 “Про затвердження порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами”.


ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Видача (переоформлення та анулювання) ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності:

 • Ліцензія на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: Видача ліцензії за встановленою формою.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова НКРЕКП  від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами). Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.07.2015 № 781/38 “Про затвердження форми та змісту ліцензії”.


 • Ліцензія на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: Видача ліцензії за встановленою формою.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова НКРЕКП від 22.03.2017  № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами). Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.07.2015 № 781/38 “Про затвердження форми та змісту ліцензії”.


 • Ліцензія на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: Видача ліцензії за встановленою формою.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання” (зі змінами). Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.07.2015 №  781/38 “Про затвердження форми та змісту ліцензії”.


 • Ліцензія на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Розмір плати: платно. 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.

Строк надання послуги: 10 робочих днів.

Результат надання послуги: Видача ліцензії за встановленою формою.

Правові підстави: Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”. Постанова КМУ від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”. Постанова НКРЕКП від 22.03.2017 № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення” (зі змінами). Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.07.2015 №  781/38 “Про затвердження форми та змісту ліцензії”.


УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ І РЕЛІГІЙ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 • Реєстрація статуту (положення) релігійної громади

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів – 90 календарних днів з дня подання заяви та статуту (положення) на реєстрацію.

Результат надання послуги: Розпорядження голови облдержадміністрації.

Правові підстави: ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації".


 • Реєстрація змін і доповнень  статутів (положень) релігійних громад

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів – 90 календарних днів з дня подання заяви та статуту (положення) на реєстрацію змін.

Результат надання послуги: Розпорядження голови облдержадміністрації.

Правові підстави: ст. 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації".


Видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності:

 • Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів.

Результат надання послуги: Дозвіл на проведення робіт з печаткою управління.

Правові підстави: п.13, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини".


 • Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня подання фізичною чи юридичною особою відповідних документів.

Результат надання послуги: Зареєстрований дозвіл на проведення археологічних розвідок, розкопок.

Правові підстави: Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329.


 • Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги:  Лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації та погоджений оригінал дозволу.

Правові підстави: ст.24 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.


 • Погодження  відчуження  або  передачі  пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами  іншим особам у володіння, користування або управління

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: Лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації. 

Правові підстави: п. 16, ч. 1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.


 • Погодження відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних  і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого  значення, їх територій і зон охорони

Розмір плати: безоплатно.

Строк надання послуги: 30 календарних днів.

Результат надання послуги: Лист управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації з погодженим  робочим проектом.

Правові підстави: п.9, ч.1, ст. 6 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.