Опубліковано 03 липня 2020 року, 14:44
Забезпечення житлом

Грошова компенсація згідно постанови Кабінету Міністрів України № 719 від 19.10.2016 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей».


Хто має право?

Право на отримання грошової компенсації на придбання житла відповідно до Постанови КМУ № 719 мають члени сімей загиблих учасників АТО/ООС та особи з інвалідністю I і II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО/ООС.

Що для цього необхідно зробити?

1. перебувати на квартирному обліку

Для постановки на квартирний облік необхідно звернутись до виконавчого комітету місцевої ради з заявою про взяття на квартирний облік надавши при цьому а обов’язковому порядку наступний пакет документів:

• довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку

• копія посвідчення інваліда війни/члена сім’ї загиблого

• довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);

• копії паспорту (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного коду всіх членів сім’ї.

Окрім того, в залежності від підстави постановки на облік можуть знадобитися:

• акт обстеження житлових умов;

• оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність тяжкої форми хронічного захворювання;

• довідка про участь в АТО;

• копії посвідчень;

• довідка соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

• довідка/виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та технічним нормам;

• інші документи при необхідності запитуються виконавчим комітетом місцевої ради;

• копія договору піднайму/найму жилого приміщення;

• копія технічного паспорту квартири або копії сторінок технічного паспорту будинку, свідоцтво про право власності.

2. подати заяву про призначення грошової компенсації до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку, разом з наступним пакетом документів: 

• копія паспорту;

• посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого;

• довідку про безпосередню участь загиблого військовослужбовця або особи з інвалідністю внаслідок війни в АТО/ООС (заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях);

• рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім’ї — осіб, які разом із заявником перебувають на такому обліку;

• письмову згоду (у довільній формі) членів сім’ї інваліда (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;

• документ, що посвідчує родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю внаслідок війни і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку;

• документ військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);

• за наявності у заявника та/або членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі – акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири).

Як здійснюється подальший механізм?


1. Протягом 10 робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами соцзахисту обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт.

2. Протягом 10 днів після складення акта соцзахист вносить до місцевої комісії подання про виплату грошової компенсації.

3. Комісія має 5 робочих днів для прийняття рішення щодо призначення або відмови в призначенні грошової компенсації (за наявності письмового клопотання комісія може розглядати за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої).

4. Протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення комісія направляє копію такого рішення.

5. Після отримання рішення про призначення грошової компенсації заявник звертається до Ощадбанку з заявою та копією такого рішення для відкриття спеціального рахунку та повідомляє його реквізити соцзахисту шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка.

6. Після надходження державного фінансування здійснюється зарахування визначеного комісією розміру коштів на спеціальний рахунок, про що соцзахисту повідомляє заявника протягом 3 робочих днів з дня переказу коштів.

7. Отримувач компенсації обирає житло, але не довше одного року з дня зарахування коштів та укладає договір купівлі-продажу/інвестиційний договір купівлі-продажу майнових прав, або договір про пайову участь.

8. Договір подається до органу соцзахисту, який протягом 5 робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів.

9. Отримувач компенсації подає до Ощадбанку заяву про переказ коштів на придбання житла або на інвестування його будівництва, до якої додається платіжне доручення на переказ коштів за договором купівлі-продажу житла та письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів.

10. Після перерахунку коштів на спеціальний рахунок орган соцзахисту вносить інформацію про таку виплату до Реєстру та інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації.

11. Не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу орган соцзахисту самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.

Як розраховується сума компенсації?

Розмір грошової компенсації визначається за формулою:

ГК = (13,65 х Nс + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ

де Nс — кількість членів сім’ї загиблого військовослужбовця за однією категорією або кількість членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація;

Nп — кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю I чи II групи або дитиною-особою з інвалідністю внаслідок війни і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 м2 жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);

Вг — гранична вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією – встановлюється наказом Мінрегіонбуд "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України".

Км — коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла:

для м. Дніпра коефіцієнт становить 1,75

для міст обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. чоловік —1,5

для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. — 1,25

для інших міст –1

ПЗ — витрати на реєстрацію права власності і сплату потрібних податків.

Яке житло можна придбати за кошти субвенції?

Одержувачі компенсації самостійно обирають житло, яке бажають придбати, і укладають договір із продавцем. Житло може знаходитись у будь-якому населеному пункті України. У одержувача є рік для поліпшення своїх житлових умов, інакше гроші будуть повернуті державі.

Житло може коштувати дорожче, ніж надана грошова компенсація, але тоді на спеціальний рахунок мають бути докладена необхідна сума коштів.

Придбати житло можна як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об’єкти житлового будівництва.

Як формується черга?

Грошова компенсація виплачується у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сімей загиблих воїнів.

Категорії членів сімей загиблих воїнів:

категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);

категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та / або неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та/або неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux