A-
A+

Всі адміністративні послуги Дніпропетровської області


Департамент екології та природних ресурсів

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 • Розмір плати: безоплатна
 • Результат надання послуги: дозвіл
 • Правові підстави:
  • Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (ст. 11);
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи»

 

Декларація про відходи

 • Розмір плати: безоплатна
 • Результат надання послуги: декларація про відходи
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про відходи» (ст. 17)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми». Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.16 №186 «Про затвердження порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами»

 

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 • Розмір плати: безоплатна
 • Результат надання послуги: дозвіл
 • Правові підстави:
  • Закон України «Про природно-заповідний фонд України » (ст. 9-1);
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” (зі змінами).


Департамент економічного розвитку

Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності зовнішньоекономічних операцій

 • Розмір плати: 0,2 % вартості товарів (продукції, робіт, послуг) за зовнішньоекономічною операцією
 • Результат надання послуги: Ліцензія або лист з обґрунтуванням причин відмови
 • Документи до послуги
 • Правові підстави: 
 1. Закон України від 16.04.1991 № 959-XII “Про зовнішньо-економічну діяльність” (зі змінами).
 2. Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 “Про затвердження положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.05.2000 за № 259/4480 (зі змінами та доповненнями).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.04.1998 № 524 “Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР “Про зовнішньоекономічну діяльність".

Ліцензія на здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності імпорту товарів

 • Розмір плати: У режимі неавтоматичного ліцензування – 780 грн; у режимі автоматичного ліцензування – 220 грн
 • Результат надання послуги: Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови
 • Правові підстави: 
 1. Закон України “Про адміністративні послуги”.
 2. Закон України “Про зовнішньо-економічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік” від 27.12.2018 № 1136.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” від 18.05.2005 № 362. Наказ Міністерства економіки України “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Міністерстві економіки України” від 14.09.2007 № 302. Наказ Міністерства економіки України “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.

Ліцензія на здійснення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту товарів

 • Розмір плати: У режимі неавтоматичного ліцензування – 780 грн; у режимі автоматичного ліцензування – 220 грн
 • Результат надання послуги: Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови
 • Правові підстави:
 1. Закон України «Про адміністративні послуги».
 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-XII.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2019 рік” від 27.12.2018 № 1136.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій» від 18.05.2005 № 362.
 5. Наказ Міністерства економіки України «Про порядок ліцензування експорту товарів» від 09.09.2009 № 991.
 6. Наказ Міністерства економіки України «Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру» від 17.04.2000 № 50.

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

 • Розмір плати: За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації. За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту), встановленої на день подання заяви про видачу дубліката.
 • Результат надання послуги: Картки державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або лист з обґрунтуванням причин відмови
  (у разі державної реєстрації договору (контракту). Дублікат картки державної реєстрації договору (контракту) (у разі втрати).
 • Правові підстави: 
 1. Закон України “Про адміністративні послуги”. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 № 93/96-ВР (зі змінами та доповненнями).
 2. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (із змінами).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора” від 30.01.1997 № 112.
 4. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 № 112.

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва

Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, тепло-електростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

 • Розмір плати: Одна мінімальна заробітна плата
 • Результат надання послуги: Видача ліцензії терміном на 5 років
 • Правові підстави: 
  • Закон України від 01.06.2000 №1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

 • Розмір плати: Одна мінімальна заробітна плата
 • Результат надання послуги: Видача ліцензії терміном на 5 років
 • Правові підстави: 
  • Закон України від 01.06.2000 №1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) відповідно до законодавства

 • Розмір плати: Одна мінімальна заробітна плата
 • Результат надання послуги: Видача ліцензії терміном на 5 років
 • Правові підстави: 
  • Закон України від 01.06.2000 №1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Ліцензування щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

 • Розмір плати: Одна мінімальна заробітна плата
 • Результат надання послуги:Видача ліцензії терміном на 5 років
 • Правові підстави: 
  • Закон України від 01.06.2000 №1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Департамент культури, туризму, національностей та релігій

Свідоцтво про внесення суб’єкта кінематографії до державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Свідоцтво
 • Правові підстави: 
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №27 «Про затвердження положення про державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів»

Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 №1805-Ш та в межах повноважень, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.10.2007 №Р-448/0/3-07 «Про спеціально уповноважені органи з охорони культурної спадщини облдержадміністрації»

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології)

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Дозвіл
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 №1805-Ш та в межах повноважень, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.10.2007 №Р-448/0/3-07 «Про спеціально уповноважені органи з охорони культурної спадщини облдержадміністрації»

Дозвіл на відновлення земельних робіт

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Дозвіл
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 №1805-Ш

Погодження на розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Погодження
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 №1805-Ш та в межах повноважень, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.10.2007 №Р-448/0/3-07 «Про спеціально уповноважені органи з охорони культурної спадщини облдержадміністрації»

Свідоцтво про атестацію шкіл початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Свідоцтво
 • Правові підстави: 
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 №172 «Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення»

Офіційне погодження на приїзд та перебування іноземних громадян на запрошення місцевих релігійних громад для проведення релігійної діяльності на території області

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Погодження
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»

Реєстрація статутів релігійних громад

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Свідоцтво
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»

Реєстрація змін до статутів релігійних громад

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Свідоцтво
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»

Погодження проектів землеустрою

 • Розмір плати: Безоплатна
 • Результат надання послуги: Видача погодження проектів землеустрою в межах і в зоні охорони пам’яток місцевого значення, історичних ареалах населених місць та на інших землях історико-культурного призначення
 • Правові підстави: 
  • Закон України «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами та доповненнями від 02.07.2013 №365-VII)

Департамент освіти і науки

Видача ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері у сфері загальної середньої освіти

 • Розмір плати: П'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн)
 • Результат надання послуги: Ліцензія
 • Правові підстави: 
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 №1380 «Про ліцензування освітніх послуг»

Видача ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

 • Розмір плати: П'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн)
 • Результат надання послуги: Ліцензія
 • Правові підстави:
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 №1380 «Про ліцензування освітніх послуг»

Видача ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері  позашкільної освіти

 • Розмір плати: П'ятнадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн)
 • Результат надання послуги: Ліцензія
 • Правові підстави:
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 №1380 «Про ліцензування освітніх послуг»

Переоформлення ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері: дошкільної освіти; у сфері позашкільної освіти; у сфері загальної середньої освіти

 • Розмір плати: П’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн)
 • Результат надання послуги: Ліцензія
 • Правові підстави:
  • Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 №1380 «Про ліцензування освітніх послуг»