A-
A+
Портал працює в режимі тестування. Зауваження щодо роботи надсилайте, будь ласка, на support@adm.dp.gov.ua . Стара версія порталу

Перелік регіональних цільових програм, які діють у 2017 році (за напрямами)

Станом на 11 жовтня 2017 року

Назва програми, (рішення обласної ради, дата, №), замовник
Термін дії програми, роки
Мета програми (згідно відповідних рішень обласної ради)
Екологічні програми
1. Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків у Дніпропетровській області до 2022 року
(від 24.04.2003 №137-8/XXIV, від 23.03.2007 №111-7/V, від 15.03.2013 №410-18/VІвід 21.06.2013 №445-19/VIвід 26.09.2014 №570-27/VI,
від 29.04.2015 №623-30/VIвід 21.10.2015 №693-34/VIвід 29.07.2016 №78-5/VIIвід 24.03.2017 №166-8/VII)
Управління цивільного захисту облдержадміністрації
До 2022
Забезпечення можливості реального та ефективного функціонування Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру з найменшими фінансовими витратами
2. Регіональна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
(
від 25.03.2016 №29-03/VIIвід 24.03.2017 №173-8/VIIвід 11.10.2017 №240-10/VII)
Управління цивільного захисту облдержадміністрації

2016-2020
Захист населення й територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків
3. Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Дніпропетровській області на 2011–2018 роки 
(від 25.03.2011 №73-5/VI, від 27.12.2011 №222-10/VІвід 17.08.2012 №319-14/VІвід 15.03.2013 №412-18/VІвід 08.11.2013 №485-21/VIвід 29.04.2015 №628-30/VIвід 21.10.2015 №693-34/VIвід 25.03.2016 №31-03/VIIвід 24.03.2017 №170-8/VII)
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
2011-2018
Збалансоване забезпечення потреб населення і галузей економіки у земельних ресурсах, раціональне використання та охорону земель, захист їх від виснаження, деградації, забруднення, підвищення врожаїв екологічно чистої продукції та забезпечення продовольчої безпеки держави, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття, створення екологічно безпечних умов для проживання населення і провадження господарської діяльності, стабілізація та нарощування обсягів виробництва в рослинництві, підвищення родючості ґрунтів (регулювання водного режиму, гіпсування ґрунтів), забезпечення життєздатності сільського господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках
4. Довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011–2022 роки
(від 29.04.2011 №110-6/VIвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 30.08.2013 №471-20/VІвід 08.11.2013 №490-21/VI)
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
2011-2022
Визначення пріоритетних напрямів і реалізація комплексу взаємопов’язаних заходів щодо мінімізації та запобігання викидам і скидам забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення відходів, належного утримання зелених насаджень та об’єктів природно-заповідного фонду, ліквідації підтоплення та захисту від підтоплення і затоплення території міста, запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів у Криворізькому регіоні
5. Регіональна Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних організмів на території Дніпропетровської області протягом 2012 – 2026 років
(
від 23.03.2012 №259-12/VIвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 08.11.2013 №485-21/VI,від 21.10.2015 №693-34/VI)
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
2012-2026
Проведення комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території Дніпропетровської області, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, пов’язаних з цвітінням амброзії, підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посилення уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведення в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території області, забезпечення контролю за виконанням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами
6. Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки
(
від 21.10.2015 №680-34/VIвід 15.06.2016 №57-4/VIIвід 02.12.2016 №132-7/VIIвід 24.03.2017 №174-8/VIIвід 14.07.2017 №198-9/VIIвід 11.10.2017 №241-10/VII)
Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
2016-2025
Створення екологічно безпечних та комфортних умов для життя населення Дніпропетровської області шляхом зменшення антропогенного навантаження й відновлення довкілля за рахунок упровадження інноваційних технологій виробництва, зменшення викидів парникових газів та підвищення рівня екологічної культури і свідомості суспільства
7. Програма поводження з біологічними матеріалами у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки
(
від 02.12.2016 №127-7/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2016-2020
Cтворення та забезпечення функціонування на території Дніпропетровської області системи поводження з біологічно небезпечними матеріалами відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням європейських вимог.
Розвиток реального сектору (економічні програми)
8. Програма створення та ведення містобудівного кадастру Дніпропетровської області на 2013 − 2022 роки
(
від 15.03.2013 №421-18/VІвід 05.12.2014 №593-28/VIвід 02.12.2016 №130-7/VIIвід 14.07.2017 №205-9/VII)
Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації
2013–2022
Ефективне використання територій земельних ресурсів, збільшення доходної частини бюджету, забезпечення суб’єктів містобудівної та інвестиційної діяльності актуальною комплексною, достовірною інформацією, що має юридичну силу, про діючі на території Дніпропетровської області містобудівні регламенти, про містобудівну цінність різних територій, їх фактичний стан і використання, а також про зміни об’єктів нерухомості у процесі містобудівної та інвестиційної діяльності
9. Регіональна програма інноваційного розвитку на період до 2020 року
(від 24.12.2004 №493-24/ІV, від 23.05.2008 №386-15/V, від 15.03.2013 №420-18/VI)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
До 2020
Створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити підвищення конкурентоспроможності національної економіки, ефективне використання наявного науково-технологічного потенціалу шляхом створення підприємств, подальше стале зростання темпів цієї роботи
10. Регіональна програма “Питна вода Дніпропетровщини” на 2006–2020 роки
(від 16.09.2005 №657-28/ІV, від 25.03.2011 № 79-5/VI, від 15.03.2013 №420-18/VIвід 02.12.2016 №135-7/VII)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2006-2020
Впровадження на об’єктах соціальної сфери станцій доочищення питної води, забезпечення населення області питною водою нормативної якості, розвиток водопровідних мереж, підвищення ефективності та надійності їх функціонування
11. Програма розвитку поштового зв’язку Дніпропетровської області у 2008–2018 роках
(від 29.01.2008 №340-14/V, від 25.05.2012 №298-13/VIвід 17.08.2012 №314-14/VIвід 23.11.2012 №354-16/VIвід 15.03.2013 №420-18/VI,
від 30.08.2013 №471-20/VІвід 08.11.2013 №483-21/VI)
Управління інфраструктури облдержадміністрації
Департамент промисловості облдержадміністрації

2008-2018
Розвиток національного оператора поштового зв’язку, забезпечення доступності універсальних послуг, розвиток нових послуг, покращення якості обслуговування споживачів, збільшення обсягів та досягнення підвищення ефективності роботи підрозділів дирекції
12. Програма розвитку та вдосконалення автомобільного транспорту в Дніпропетровській області на 2009–2017 роки
(від 29.01.2009 №513-18/Vвід 21.10.2011 №173-9/VІ)
Управління інфраструктури облдержадміністрації
2009-2017
Створення умов для транспортного забезпечення подальшого економічного та соціального розвитку Дніпропетровської області та України в цілому.
Подальше зростання рівня забезпеченості населення регіону своєчасними, повними та якісними пасажирськими транспортними послугами.
Забезпечення безпечного функціонування транспорту.
Захист економічних інтересів підприємств і організацій в сфері дорожнього господарства, пасажирського автотранспорту та споживачів транспортних послуг.
Створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств і організацій пасажирського автотранспорту та дорожнього господарства
13. Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Дніпропетровській області на 2010–2017 роки
(від 06.08.2010 №746-26/V, від 25.05.2012 №292-13/VIвід 15.03.2013 №404-18/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2010-2017
Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла
14. Програма розвитку малого та середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки
(від 02.12.2016 №124-7/VII)
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

2017-2018
Забезпечення стабільних умов для подальшого розвитку малого та середнього підприємництва, насамперед щодо пріоритетних напрямів економіки області, створення сприятливих умов для ефективної підприємницької діяльності, підвищення ролі малого та середнього підприємництва у розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку регіону шляхом консолідування зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців
15. Програма реалізації фінансово-інвестиційного механізму будівництва житла у Дніпропетровській області на 2013 – 2018 роки
(від 21.06.2013 №437-19/VI)
Дніпропетровська обласна рада
2013–2018
Задоволення потреб у житлі економічно активної частини населення області, підтримка категорій громадян, які з об’єктивних причин не можуть самостійно вирішити житлові проблеми
16. Програма термомодернізації об’єктів комунальної сфери у Дніпропетровській області на 2015 – 2038 роки
(від 23.01.2015 №610-29/VI)
Дніпропетровська обласна рада

Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації
2015–2038
Підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів комунального сектору шляхом зниження теплових витрат
17. Регіональна програма розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2020 роки
(
від 23.01.2015 №609-29/VIвід 21.10.2015 №692-34/VIвід 19.02.2016 №16-2/VII)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2015–2020
Збільшення обсягів житлового будівництва, зростання введення в експлуатацію житла, забезпечення молоді впорядкованим, комфортабельним житлом, яке відповідає сучасним стандартам, розв’язання житлових проблем усіх верств населення області
18. Програма розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
(
від 21.10.2015 №682-34/VIвід 14.07.2017 №199-9/VII)
Управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації
Управління протокольних та масових заходів облдержадміністрації

2016-2020
Організація і проведення органами виконавчої влади регіону інформаційної кампанії, спрямованої на підвищення рівня інформованості міжнародного співтовариства про Дніпропетровську область та Україну, зміцнення їх міжнародного авторитету у сфері політики, економіки та культури для забезпечення захисту національних інтересів нашої держави, дотримання стратегічного курсу на європейську інтеграцію тощо
19. Програма впровадження державної політики органами виконавчої влади у Дніпропетровській області на 2016 – 2020 роки
(від 19.02.2016 №15-2/VIIвід 25.03.2016 №35-03/VIIвід 02.12.2016 №137-7/VII)
Департамент фінансів облдержадміністрації
2016-2020
Поетапна побудова нової управлінської моделі та створення оптимальної, ефективної і стабільної системи органів влади в сучасних умовах
20. Регіональна Програма створення страхового фонду документації Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки
(від 15.06.2016 №53-4/VII)
Управління цивільного захисту облдержадміністрації
2016-2020
Забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб – постачальників документації документами обласного страхового фонду документації для проведення будівельних, відбудовчих та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у особливий період, збереження культурної спадщини на випадок втрати або псування оригіналу документа, а також для організації виробництва продукції господарського призначення
21. Програма підтримки агропромислового комплексу Дніпропетровської області у 2017 – 2021 роках
(від 02.12.2016 №120-7/VII)
Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
2017-2021
Гарантування продовольчої безпеки області, доступності харчових продуктів для населення, що відповідають вимогам стандартів якості, в обсягах, не нижчих за раціональні норми споживання, необхідні для активного, здорового способу життя
Соціальні програми
22. Цільова соціальна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2021 року
(
від 02.12.2016 №122-7/VIIвід 11.10.2017 №243-10/VII)
Управління молоді і спорту облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

До 2021
Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема вдосконалення відповідного організаційного та нормативно-правового механізму, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму
23. Регіональна цільова соціальна програма «Молодь Дніпропетровщини» на 2012 – 2021 роки
(
від 03.02.2012 №239-11/VІвід 19.10.2012 №339-15/VIвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 30.08.2013 №468-20/VІвід 25.03.2016 №32-03/VIIвід 28.10.2016 №100-6/VIIвід 02.12.2016 №131-7/VIIвід 14.07.2017 №201-9/VIIвід 11.10.2017 №242-10/VII)
Управління молоді і спорту облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна рада

2012-2021
Створення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем
24. Програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки
(
від 03.02.2012 №241-11/VІвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 30.08.2013 №472-20/VІвід 19.02.2016 №19-2/VIIвід 24.03.2017 №169-8/VIIвід 14.07.2017 №206-9/VII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
2012-2021
Створення соціальних та економічних умов для належного функціонування й розвитку сім’ї як основи суспільства, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної сім’ї, забезпечення виконання сім’єю її основних функцій, а також утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та реалізація їх як основних прав людини
25. Регіональна цільова соціальна програма “Освіта Дніпропетровщини до 2018 року”
(
від 21.12.2012 №389-17/VIвід 15.03.2013 №406-18/VIвід 21.06.2013 №445-19/VIвід 19.02.2016 №17-2/VIIвід 28.10.2016 №99-6/VIIвід 14.07.2017 №207-9/VIIвід 11.10.2017 №245-10/VII)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Управління капітального будівництва облдержадміністрації

До 2018
Створення умов для розвитку особистості, адаптації кожного громадянина до суспільства, побудованого на знаннях та активній участі у сферах соціального й економічного життя області та держави
26. Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2021 роках
(
від 27.12.2013 №507-23/VIвід 05.12.2014 №596-28/VIвід 21.10.2015 №686-34/VIвід 25.03.2016 №34-03/VIIвід 29.07.2016 №75-5/VII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

2014-2021
Забезпечення повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, якісного медичного обслуговування і харчування, а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
27. Програма зайнятості населення Дніпропетровської області на 2012 – 2017 роки
(
від 23.11.2012 №353-16/VIвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 08.11.2013 №486-21/VI)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
2012-2017
Забезпечення державного регулювання ринку праці за допомогою правових, організаційних і економічних важелів для сприяння зайнятості населення, детінізації ринку праці, ефективного використання робочої сили та соціального захисту неконкурентоспроможних верств населення
28. Обласна соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Дніпропетровській області на 2014 – 2018 роки
(
від 20.06.2014 №531-26/VI)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
2014-2018
Реалізація заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового забезпечення їх діяльності у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення системи регіонального управління та нагляду за охороною праці
29. Обласна програма «Здоров’я населення Дніпропетровщини
на 2015 – 2019 роки»
(
від 05.12.2014 №586-28/VIвід 29.07.2016 №79-5/VIIвід 02.12.2016 №128-7/VII)
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
2015-2019
Поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб
30. Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015 – 2019 роки
(
від 05.12.2014 №588-28/VIвід 28.10.2016 №101-6/VIIвід 14.07.2017 №200-9/VII)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
2015-2019
Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення якості життя вразливих груп населення, забезпечення державних гарантій та впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян
31. Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області
на 2016 – 2020 роки
(
від 21.10.2015 №683-34/VIвід 02.12.2016 №138-7/VII)
Cлужба у справах дітей облдержадміністрації
2016-2020
Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей у області
32. Програма поводження з безпритульними тваринами у Дніпропетровській області на 2012–2017 роки
(
від 27.12.2011 №206-10/VІвід 23.03.2012 №263-12/VІвід 15.03.2013 №420-18/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2012-2017
Поліпшення санітарно-екологічної та епізоотичної ситуації в області, створення умов для профілактики явища безпритульних тварин, зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що вплине на виховання підростаючого покоління і моральний клімат у суспільстві
33. Програма підтримки населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини на 2015 – 2020 роки
(від 21.10.2015 №681-34/V, від 02.12.2016 №136-7/VIIвід 24.03.2017 №165-8/VII)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2015-2020
Заохочення громад щодо підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження об’єктів житлового сектору
Науково-технічні програми
34. Регіональна програма охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року
(від 24.12.2004 №494-24/ІV, від 23.05.2008 №387-15/V, від 15.03.2013 №420-18/VI)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
До 2020
Забезпечення створення й функціонування ефективної системи охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, належних умов для формування цивілізованого ринку цих об’єктів, використання науково-технічного потенціалу регіону та впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів техніки і конкурентоспроможної продукції
35. Регіональна програма інформатизації «Електронна Дніпропетровщина» на 2017 – 2019 роки
(від 02.12.2016 №125-7/VII)
Управління інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації
2017-2019
Забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком регіону, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав
Правоохоронні програми
36. Регіональна комплексна Програма правової освіти населення на 2016 – 2020 роки
(від 25.03.2016 №28-03/VII)
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації

2016-2020
Підвищення загального рівня правової освіти населення, формування у громадян правової свідомості
37. Регіональна Програма забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області на період до 2020 року
(
від 25.03.2016 №30-03/VIIвід 24.03.2017 №168-8/VIIвід 14.07.2017 №204-9/VII)
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації

До 2020
Підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області шляхом здійснення заходів із профілактики правопорушень, протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, та поліпшення стану криміногенної ситуації в області
Національно-культурні програми
38. Програма підвищення правової освіти та політичної культури населення для забезпечення участі громадськості в формуванні та реалізації державної політики в Дніпропетровській області на 2002 – 2020 роки
(від 14.06.2002 №38-2/ХХІV,від 23.03.2007 №115-7/V, від 25.09.2008 №430-16/Vвід 10.06.2009 №557-19/V, від 27.12.2011 №223-10/VІвід 21.06.2013 №445-19/VIвід 30.08.2013 №479-20/VІвід 08.11.2013 №487-21/VIвід 02.12.2016 №129-7/VIIвід 14.07.2017 №197-9/VII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
2002-2020
Підвищення правової освіти та політичної культури населення області, забезпечення прозорості й відкритості діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
39. Регіональна програма розвитку телерадіоінформаційного простору Дніпропетровської області на 2004–2017 роки
(від 30.01.2004 №305-13/XXIV, від 04.12.2007 №307-13/V, від 23.05.2008 №389-15/Vвід 25.09.2008 №429-16/Vвід 06.08.2010 №739-26/V, від 23.11.2012 №355-16/VІвід 21.06.2013 №445-19/VI)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
2004-2017
Збільшення в телерадіоінформаційному просторі області частки передач телерадіоорганізацій, що творять і поширюють місцевий масово-інформаційний продукт, забезпечують створення та поширення суспільно значимих економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та юнацтва
40. Програма розвитку Українського козацтва в Дніпропетровській області на 2008 – 2020 роки
(від 23.05.2008 №413-15/Vвід 25.03.2011 №85-5/VI, від 21.12.2012 №387-17/VIвід 21.06.2013 №445-19/VIвід 11.10.2017 №247-10/VII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
2008-2020
Відродження і розвиток історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій і цінностей Українського козацтва, виховання у громадян національної свідомості, поваги до історії України, консолідації українського народу, збереження історико-культурної спадщини
41. Програма розвитку культури у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки
(
від 02.12.2016 №121-7/VIIвід 14.07.2017 №202-9/VII)
Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації
2017-2020
Cтворення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери області
42. Програма збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки
(
від 31.01.2014 №524-25/VIвід 05.12.2014 №594-28/VIвід 21.10.2015 №693-34/VIвід 11.10.2017 №244-10/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2014-2019
Комплексна Програма є документом, що визначає стратегію збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини Дніпропетровщини на 2014 – 2019 роки
43. Програма розвитку туризму у Дніпропетровській області на 2014 – 2022 роки
(
від 20.06.2014 №532-26/VIвід 29.07.2016 №76-5/VIIвід 14.07.2017 №203-9/VIIвід 11.10.2017 №246-10/VII)
Департамент економічного розвитку облдержадміністрації
Дніпропетровська обласна рада

2014-2022
Формування виняткового і різноманітного туристичного продукту регіону, просування його на внутрішньому та міжнародному ринках шляхом рекламно-інформаційної кампанії, розвиток туристичної інфраструктури належного рівня
44. Програма економічної підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Дніпропетровської області
(від 26.06.2001 №372-16/XXIII, від 19.03.2002 №536-22/XXIII, від 23.03.2007 №113-7/V, від 23.05.2008 №390-15/Vвід 30.12.2010 №40-4/VIвід 03.02.2012 №244-11/VIвід 21.06.2013 №445-19/VIвід 28.10.2016 №102-6/VIIвід 02.12.2016 №133-7/VII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
До 2017
Підтримка розвитку засобів масової інформації, реалізація максимально широкого доступу жителів області до місцевих інформаційних джерел, удосконалення роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики, поліпшення якості й об’єктивності матеріалів, дослідження заінтересованості журналістів і суспільства щодо діяльності місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, забезпечення відкритості влади та права журналістів на свободу слова, зворотного зв’язку між громадськістю та владою
45. Регіональна програма збереження пам’яток борцям з нацизмом
(1941 – 1945 роки) на період до 2020 
року
(
від 23.05.2008 №375-15/Vвід 10.06.2009 №581-19/Vвід 25.03.2011 № 78-5/VIвід 29.04.2011 №120-6/VІвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 29.04.2015 №627-30/VIвід 21.10.2015 №693-34/VI)
Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації
До 2020
Впорядкування військових меморіалів, братських, індивідуальних могил та монументів на місцях форсування ріки Дніпро та найбільших військових операцій
46. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки
(
від 02.12.2016 №126-7/VII)
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
2017-2020
Забезпечення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства в Дніпропетровській області, участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, вдосконалення механізмів та практики ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства
47. Регіональна цільова Програма патріотичного виховання населення Дніпропетровщини на 2017 – 2021 роки
(
від 02.12.2016 №123-7/VII)
Дніпропетровська обласна рада
Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
2017-2021
Cприяння реалізації державної та регіональної політики в системі патріотичного виховання населення Дніпропетровщини, спрямованої на виховання любові до України, усвідомлення громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування патріотичного світогляду громадян, активної державницької позиції, мотивації до військово-спортивної загартованості, готовності до захисту Вітчизни, забезпечення системної взаємодії з громадськістю у питаннях, пов’язаних з патріотичним вихованням населення, розширення ролі і можливостей громадських об’єднань, сприяння духовно-моральній єдності суспільства
Інші програми
48. Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012–2021 роки
(
від 27.12.2011 №225-10/VІвід 17.08.2012 №313-14/VIвід 21.12.2012 №384-17/VIвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 20.06.2014 №536-26/VI,
від 23.01.2015 №612-29/VIвід 29.04.2015 №625-30/VIвід 27.05.2015 №642-31/VIвід 15.07.2015 №655-32/VIвід 28.10.2016 №97-6/VIIвід 24.03.2017 №171-8/VIIвід 14.07.2017 №196-9/VIIвід 11.10.2017 №239-10/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2012–2021
Створення належних умов для роботи органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до політичних і соціально-економічних змін у державі та сприяння поліпшенню ефективності їх роботи в цілому
49. Програма сприяння громадянській активності у розвитку територій на 2012–2021 роки
(
від 27.12.2011 №226-10/VІвід 23.03.2012 №261-12/VІвід 15.03.2013 №409-18/VІвід 21.06.2013 №444-19/VIвід 26.09.2014 №565-27/VIвід 05.12.2014 №595-28/VIвід 27.05.2015 №643-31/VIвід 14.08.2015 №677-33/VIвід 28.10.2016 №98-6/VIIвід 24.03.2017 №172-8/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2012–2021
Cприяння розвитку органів самоорганізації населення та ОСББ у Дніпропетровській області шляхом створення належних умов для самоорганізації населення, надання допомоги у процесах їх трансформації та адаптації до нових соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому, забезпечення процесу демократизації та розвитку цінностей громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою питань місцевого значення
50. Регіональна міжгалузева Програма щодо надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам), що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області, на 2013 – 2018 роки
(від 21.06.2013 №438-19/VIвід 30.08.2013 №473-20/VІвід 08.11.2013 №484-21/VIвід 27.12.2013 №508-23/VIвід 20.06.2014 №543-26/VIвід 05.12.2014 №591-28/VIвід 29.04.2015 №622-30/VІвід 21.10.2015 №687-34/VIвід 29.07.2016 №87-5/VIIвід 28.10.2016 №96-6/VIIвід 02.12.2016 №147-7/VIIвід 24.03.2017 №167-8/VIIвід 14.07.2017 №194-9/VIIвід 11.10.2017 №233-10/VII)
Дніпропетровська обласна рада
2013–2018
Фінансова підтримка функціонування комунальних підприємств (установ) для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних та безперебійних послуг населенню з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності області та сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств (установ)
Програми, термін дії яких закінчився та знаходяться на контролі
51. Цільова програма підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Дніпропетровській області
(
від 25.09.2008 №428-16/V)
До 2012
Створення соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в регіоні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
52. Програма розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області на 2007–2011 роки
(від 14.05.2007 №181-9/V, від 30.08.2007 №215-10/V, від 04.12.2007 №303-13/V, від 23.05.2008 №415-15/Vвід 25.09.2008 №432-16/Vвід 29.01.2009 №517-18/Vвід 17.09.2009 №608-20/Vвід 14.05.2010 №721-24/Vвід 30.12.2010 №41-4/VIвід 12.08.2011 №149-8/VI)
Дніпропетровська обласна рада
2007-2011
Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у Дніпропетровській області, здійснення допомоги в процесах їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприяння збільшенню ефективності їх роботи в цілому
53. Програма розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області на 2011–2012 роки
(
від 30.12.2010 №47-4/VI)
Управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації
(ліквідовано)

2011-2012
Створення належних умов для реалізації конституційного права мешканців області на підприємницьку діяльність, підвищення добробуту громадян Дніпропетровщини шляхом розвитку малого і середнього бізнесу та сприяння насиченню регіонального ринку високоякісними товарами й послугами від діяльності підприємництва, а також спрямування дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських об’єднань підприємців, установ ринкової інфраструктури на розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, та формування і впровадження ефективної державно-громадської системи підтримки й захисту підприємництва
54. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дніпропетровської області на 2010–2014 роки
(
від 14.05.2010 №708-24/Vвід 03.02.2012 №242-11/VIвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 20.06.2014 №540-26/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2010-2014
Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів
55. Регіональна програма «Ліси Дніпропетровщини» на 2011–2015 роки
(
від 29.04.2011 №109-6/VIвід 15.03.2013 №420-18/VIвід 30.08.2013 №471-20/VІвід 21.10.2015 №689-34/VI)
Департамент промисловості облдержадміністрації
2011-2015
Реалізація державної політики у сфері лісового господарства з метою забезпечення розширеного відтворення лісових ресурсів, підвищення екологічного й економічного потенціалів лісів, ефективного контролю за їх охороною, захистом і використанням.
56. Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у Дніпропетровській області на 2010–2015 роки
(
від 06.08.2010 №747-26/V)
Управління паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації
2010-2015
Підвищення рівня енергоефективності суспільного виробництва шляхом зниження енергоємності валового регіонального продукту в результаті оптимізації паливно-енергетичного балансу області
57. Регіональна програма захисту прав споживачів у Дніпропетровській області на 2011–2015 роки
(
від 24.06.2011 №134-7/VIвід 21.06.2013 №445-19/VIвід 20.06.2014 №537-26/VI)
Департамент агропромислового комплексу, розвитку сільських територій та ринкового середовища облдержадміністрації (ліквідовано)
2011–2015
Забезпечення сприянню захисту прав споживачів, високого рівня захисту законних прав і інтересів громадян як споживачів, у тому числі щодо придбання та споживання якісних та безпечних товарів, робіт (послуг)
58. Регіональна Програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад Дніпропетровської області на 2012 – 2015 роки
(
від 23.11.2012 №368-16/VI,
від 15.03.2013 №420-18/VI)
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації
2012-2015
Передача гуртожитків у власність територіальних громад для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
59. Програма розвитку культури у Дніпропетровській області до 2016 року
(
від 10.06.2009 №548-19/Vвід 25.03.2011 № 83-5/VIвід 15.03.2013 №417-18/VIвід 21.10.2015 №693-34/VI)
Управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації
2009-2016
Створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери області
60. Програма створення робочих місць для осіб, які переселились до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на 2015 – 2016 роки
(
від 23.01.2015 №608-29/VI)
Обласна рада
2015–2016
Реалізація заходів щодо надання у Дніпропетровській області соціальної підтримки та працевлаштування внутрішньо переміщеним особам шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення
61. Програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та заходів з нагоди 30-ї роковини аварії на Чорнобильській АЕС
(
від 14.08.2015 №676-33/VI)
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
2015–2016
Підвищення кількості та якості надання соціальних послуг особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, упорядкування пам’ятних знаків, стел, барельєфів тощо, присвячених подіям на Чорнобильській АЕС та ліквідаторам аварії, організація проведення заходів з нагоди 30-ї роковини чорнобильської катастрофи
62. Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в Дніпропетровській області до 2016 року
(від 28.09.2001 №434-17/XXIII, від 14.05.2007 №182-9/V, від 25.09.2008 №434-16/Vвід 27.11.2008 №480-17/Vвід 17.09.2009 №613-20/Vвід 18.12.2009 №648-22/Vвід 06.08.2010 №736-26/Vвід 25.03.2011 №76-5/VIвід 03.02.2012 №243-11/VIвід 17.08.2012 №334-14/VIвід 19.10.2012 №340-15/VІвід 15.03.2013 №407-18/VІвід 29.04.2015 №626-30/VІвід 19.02.2016 №19-2/VIIвід 25.03.2016 №33-03/VIIвід 29.07.2016 №77-5/VII)
Управління молоді і спорту облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації

До 2016
Створення умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема вдосконалення відповідного організаційного та нормативно–правового механізму, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її у дусі олімпізму
63. Обласна програма надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на 2014 – 2016 роки
(
від 05.12.2014 №589-28/VI)
Дніпропетровська обласна рада
2014-2016
Реалізація заходів щодо надання соціальної підтримки громадянам, які переселяються до Дніпропетровської області з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції шляхом виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного та нормативно-правового забезпечення