A-
A+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ  ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  від 27 квітня 2018 року № Р-243/0/3-18

Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи


Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 квітня 2018 року, № Р-243/0/3-18

Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції Про затвердження Порядку використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, на виконання рішення Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами), враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 року № 929-р “Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році” та від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), з метою забезпечення цільового та ефективного використання бюджетних коштів:

1. Затвердити Порядок використання у 2018 році субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи, що додається.

2. Рекомендувати головам міських, районних, сільських/селищних рад:

1) здійснювати постійний контроль за використанням коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи (далі – Субвенція) відповідно до вимог чинного законодавства України;

2) забезпечити надання у тижневий термін після прийняття цього розпорядження до головного розпорядника коштів – департаменту освіти і науки облдержадміністрації – затвердженого переліку організаційних заходів на придбання обладнання та витратних матеріалів для початкової школи для спрямування коштів Субвенції з урахуванням напрямів їх використання.

3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

забезпечити організацію, координацію роботи та контроль за ефективним та цільовим використанням коштів Субвенції, передбачених рішенням Дніпропетровської обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VII “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами);

інформувати департамент фінансів облдержадміністрації про стан виконання робіт і використання коштів Субвенції щомісячно, до 10 числа місяця, що настає за звітнім.

4. Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби забезпечити проведення перевірки цільового та ефективного використання у 2018 році коштів Субвенції, узагальнену інформацію про результати перевірки надати до облдержадміністрації.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на департамент освіти і науки облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації Батуру Д.І.

Виконуючий обов’язки  голови облдержадміністрації              О.М.КУЖМАН