A-
A+

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації від 06 лютого 2018 року № К-18/0/5-18

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 06 лютого 2018 року, № К-18/0/5-18

Про затвердження Порядку про розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань посадовим особам облдержадміністрації


Керуючись Кодексом законів про працю України, законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про оплату праці”, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (зі змінами):

1. Затвердити Порядок про розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань посадовим особам облдержадміністрації, що додається.

2. Контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л.

  

Голова облдержадміністрації                  В.М.РЕЗНІЧЕНКО

  

ПОГОДЖЕНО

Голова первинної об’єднаної

профспілкової організації

Дніпропетровської облдержадміністрації

                                           О.Л.ГАРБУЗОВ


     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

06.02.2018 № К-18/0/5-18

  

ПОРЯДОК

 про розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення,

 матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань посадовим особам облдержадміністрації

  

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 304 “Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (зі змінами), встановлює порядок визначення конкретного розміру надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань посадовим особам облдержадміністрації, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”, а саме: голова обласної державної адміністрації, перший заступник голови обласної державної адміністрації, заступники голови обласної державної адміністрації.

2. Надбавка за вислугу років встановлюється у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”, але не більше 50 відсотків посадового окладу. Інформацію щодо вислуги років посадовим особам облдержадміністрації готує управління персоналу апарату облдержадміністрації.

3. Надбавка за інтенсивність праці встановлюється в розмірі до 100 відсотків посадового окладу в межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату облдержадміністрації шляхом видання відповідного розпорядження в межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату облдержадміністрації. Проект розпорядження голови облдержадміністрації про встановлення надбавки посадовим особам облдержадміністрації готує управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації.

4. Преміювання посадових осіб облдержадміністрації проводиться відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату облдержадміністрації:

1) розмір місячної або квартальної премії посадових осіб облдержадміністрації залежить від особистого внеску в загальний результат роботи;

2) за періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія посадовим особам облдержадміністрації не нараховується;

3) розмір премії посадовим особам облдержадміністрації встановлюється головою облдержадміністрації шляхом видання відповідного розпорядження;

4)  преміювання посадових осіб облдержадміністрації за результатами роботи може здійснюватись як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів;

5)  місячна премія посадовим особам облдержадміністрації виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання;

6) проект розпорядження голови облдержадміністрації про преміювання посадових осіб облдержадміністрації готує управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації.

5. Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника. Проект розпорядження про надання щорічної відпустки з одночасним наданням матеріальної допомоги на оздоровлення  готує управління персоналу апарату облдержадміністрації.

6. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань може надаватися один раз на рік у розмірі що не перевищує середньомісячну заробітну плату посадової особи на підставі особистої заяви за рішенням голови облдержадміністрації. Проект розпорядження голови облдержадміністрації про надання  матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань посадовим особам облдержадміністрації готує управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації.

7. Рішення про виплату надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань голові облдержадміністрації приймається відповідно до вимог чинного законодавства.


Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                                    О.В.МІСЮРЕНКО