A-
A+

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації 

від 08 лютого 2018 року № К-24/0/5-18


Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08 лютого 2018 року, № К-24/0/5-18

Про затвердження Положення про преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування апарату облдержадміністрації, та Положення про преміювання працівників патронатної служби облдержадміністрації

Керуючись Кодексом законів про працю України, законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про оплату праці”, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 “Питання умови оплати праці працівників державних органів” (зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування апарату облдержадміністрації, що додається.

2. Затвердити Положення про преміювання працівників патронатної служби облдержадміністрації, що додається.

3. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л.

  

Голова облдержадміністрації                   В.М.РЕЗНІЧЕНКО

    

ПОГОДЖЕНО

Голова первинної об’єднаної

профспілкової організації

Дніпропетровської облдержадміністрації

                                          О.Л.ГАРБУЗОВ


   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

08.02.2018 № К-24/0/5-18

 

 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників, які виконують функції з обслуговування апарату облдержадміністрації

  

І. Загальні положення

1. Преміювання працівників апарату облдержадміністрації, які виконують функції з обслуговування апарату облдержадміністрації, провадиться відповідно до їх особистого внеску у загальні результати роботи за місяць або квартал.

2. Преміювання працівників апарату облдержадміністрації, які виконують функції з обслуговування (далі – Працівники), проводиться за рішенням керівника апарату облдержадміністрації відповідно до цього Положення, погодженого з головою первинної об’єднаної профспілкової організації Дніпропетровської облдержадміністрації.

3. Преміювання Працівників здійснюється відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання апарату облдержадміністрації.

4. Розмір премії Працівникам встановлюється керівником апарату облдержадміністрації шляхом видання відповідного наказу.

ІІ. Показники преміювання Працівників

1. За результатами роботи за місяць або квартал для визначення розміру премії враховуються такі показники:

виконання заходів та завдань, визначених Положенням про апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації, посадовою інструкцією, а також дорученнями безпосереднього керівника та керівника апарату облдержадміністрації;

виконавська дисципліна (своєчасність, якість виконання завдань та доручень керівництва апарату облдержадміністрації).

2. Премія Працівникам нараховується за фактично відпрацьований час. За періоди відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядження місячна або квартальна премія Працівникам не нараховується.

ІІІ. Порядок і терміни преміювання Працівників

1. Управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації щомісяця або щокварталу розраховує та визначає суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в даному місяці або кварталі, та вносить пропозиції щодо розрахунку фонду преміювання по апарату облдерж-адміністрації (додаток 1) заступникові керівника апарату облдержадміністрації.

2. Керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації готують пропозиції щодо преміювання Працівників (додаток 2), стосовно кожного Працівника, та надають до управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації у термін до 20 числа поточного місяця.

3. Управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації узагальнює надані пропозиції і через заступника керівника апарату облдержадміністрації доповідає їх керівникові апарату облдерж-адміністрації.

4. Проект наказу керівника апарату облдержадміністрації про преміювання Працівників готує управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації.

5. Преміювання Працівників за результатами роботи може здійснюватись як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів.

6. Місячна премія Працівникам виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                          О.В.МІСЮРЕНКО


Додаток 1

до Положення про преміювання

працівників, які виконують

функції з обслуговування

апарату облдержадміністрації


ПРОПОЗИЦІЇ

 щодо розрахунку фонду преміювання по апарату 

 облдержадміністрації

 грн 

Передбачено кошторисом на _________місяць 20___року

Залишок коштів на початок поточного місяця

Фактично нараховано у поточному місяці всього, у тому числі:

Посадові оклади

Надбавка за вислугу років державним службовцям та працівникам, які виконують функції з обслуговування, за стаж роботи в державних органах

Надбавка за ранг державного службовця

Виплата за додаткове навантаження державним службовцям

Стимулюючі виплати державним службовцям

Грошова допомога

Надбавка за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи працівників, які виконують функції з обслуговування

Доплата за додаткове навантаження працівників, які виконують функції з обслуговування

Матеріальна допомога для оздоровлення

Інші нарахування (відпускні, лікарняні, тощо)

Пропозиції щодо преміювання працівників (%, грн)


Головний бухгалтер ____________________

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                          О.В.МІСЮРЕНКО


Додаток 2

до Положення про преміювання

працівників, які виконують

функції з обслуговування

апарату облдержадміністрації

   

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо преміювання працівників, які виконують функції 

з обслуговування апарату облдержадміністрації 

___________________________________

(назва структурного підрозділу)

за ____________20___року

 (місяць)

за ____________20___року

 (квартал)
№ з/п

Прізвище, ініціали

Розмір премії

%, грн

Обґрунтування

1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
 Керівник структурного підрозділу
 апарату облдержадміністрації ______________ Ініціали, прізвище
 (підпис)

   

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                          О.В.МІСЮРЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

08.02.2018 № К-24/0/5-18

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про преміювання працівників патронатної служби облдержадміністрації

  

І. Загальні положення

1. Преміювання працівників патронатної служби облдержадміністрації провадиться відповідно до їх особистого внеску у загальні результати роботи за місяць або квартал.

2. Преміювання працівників патронатної служби облдержадміністрації, (далі – Працівники) проводиться за рішенням голови облдержадміністрації відповідно до цього Положення.

3. Преміювання Працівників здійснюється відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання апарату облдержадміністрації.

4. Розмір премії Працівникам встановлюється головою облдерж-адміністрації шляхом видання відповідного розпорядження.

ІІ. Показники преміювання Працівників

1. За результатами роботи за місяць або квартал для визначення розміру премії враховуються такі показники:

виконання заходів та завдань, визначених посадовою інструкцією, а також дорученнями голови облдержадміністрації;

виконавська дисципліна (своєчасність, якість виконання завдань та доручень).

2. Премія Працівникам нараховується за фактично відпрацьований час. За періоди відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядження місячна або квартальна премія Працівникам не нараховується.

ІІІ. Порядок і терміни преміювання Працівників

1. Управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації щомісяця або щокварталу розраховує та визначає суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в даному місяці або кварталі, та вносить пропозиції щодо розрахунку фонду преміювання по апарату облдержадміністрації (додаток) керівнику апарату облдержадміністрації.

2. Проект розпорядження голови облдержадміністрації про преміювання Працівників готує управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації.

3. Преміювання Працівників за результатами роботи може здійснюватись як в абсолютній сумі, так і у відсотках до посадових окладів.

4. Місячна премія Працівникам виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

  

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                          О.В.МІСЮРЕНКО


Додаток

до Положення про преміювання

працівників патронатної служби

облдержадміністрації

     

ПРОПОЗИЦІЇ

 щодо розрахунку фонду преміювання по апарату облдержадміністрації

грн

Передбачено кошторисом на _________місяць 20___року

Залишок коштів на початок поточного місяця

Фактично нараховано у поточному місяці всього, у тому числі:

Посадові оклади

Надбавка за вислугу років державним службовцям та працівникам, які виконують функції з обслуговування, за стаж роботи в державних органах

Надбавка за ранг державного службовця

Виплата за додаткове навантаження державним службовцям

Стимулюючі виплати державним службовцям

Грошова допомога

Надбавка за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи працівників, які виконують функції з обслуговування

Доплата за додаткове навантаження працівників, які виконують функції з обслуговування

Матеріальна допомога для оздоровлення

Інші нарахування (відпускні, лікарняні, тощо)

Пропозиції щодо преміювання працівників (%, грн)


Головний бухгалтер ____________________

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                          О.В.МІСЮРЕНКО