A-
A+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  від 07 червня 2018 року № Р-320/0/3-18

Про затвердження Інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 07 червня 2018 року, № Р-320/0/3-18

Про затвердження Інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 “Деякі питання документування управлінської діяльності” (далі – Постанова), наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5 “Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємства, в установах і організаціях”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, з метою приведення розпорядчих документів у відповідність з чинним законодавством:

1. Затвердити Інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації (далі – Інструкція), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату забезпечити вивчення та дотримання вимог Інструкції працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату під час документування управлінської діяльності.

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати органам місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам області з урахуванням специфіки своєї діяльності привести у відповідність з Постановою власні інструкції з діловодства.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдерж-адміністрації від 08 червня 2012 року № Р-411/0/3-12 “Про затвердження Інструкції з діловодства в Дніпропетровській обласній державній адміністрації” (із змінами).

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, контроль – на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л.

Виконуючий обов’язки    голови облдержадміністрації                                                О.М.КУЖМАН