A-
A+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 28 грудня 2018 року № Р-809/0/3-18

Про розподіл коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та коштів державного бюджету, які спрямовуються на виконання заходів з реконструкції, модернізації, будівництва, та капітального ремонту мереж зрошувальних систем, у 2019 році

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2018 року, № Р-809/0/3-18

Про розподіл коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та коштів державного бюджету, які спрямовуються на виконання заходів з реконструкції, модернізації, будівництва, та капітального ремонту мереж зрошувальних систем, у 2019 році

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України, рішень Дніпропетровської обласної ради: від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI “Про Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки” (зі змінами), від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ “Про обласний бюджет на 2019 рік”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами):

1. Затвердити перелік установ та організацій, які забезпечують виконання заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту мереж зрошувальних систем та отримують субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2019 році (на охорону і раціональне використання земель) (додається).

2. Визначити перелік об’єктів, на яких будуть виконуватися роботи з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту мереж зрошувальних систем у 2019 році, згідно з додатком.

3. Рекомендувати Регіональному офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області забезпечити:

1) цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

2) інформування головного розпорядника коштів про стан виконання робіт і використання коштів обласного бюджету, виділених на здійснення заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту мереж зрошувальних систем, щомісяця, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом;

3) взяття зобов’язань у межах та за рахунок фактичних надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва до спеціального фонду обласного бюджету.

4. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації:

1) надавати до департаменту фінансів облдержадміністрації та Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області документи для відкриття фінансування та проведення видатків відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України: від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами), від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від 28 січня 2002 року № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року № 938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881
(зі змінами);

2) здійснювати постійний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

3) забезпечити підготовку та надання до департаменту фінансів облдерж-адміністрації та департаменту економічного розвитку облдержадміністрації звіту про використання виділених з обласного бюджету коштів (щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом);

4) вносити за поданням одержувачів коштів, беручи до уваги стан виконання робіт та освоєння коштів обласного бюджету, у разі необхідності в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до переліку затверджених заходів з реконструкції, модернізації, будівництва та капітального ремонту мереж зрошувальних систем та обсягів коштів на їх виконання.

5. Дозволити головному розпоряднику коштів та замовнику робіт здійснювати попередню оплату за бюджетні кошти для придбання матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів відповідно до порядків, передбачених у постановах Кабінету Міністрів України: від 23 квітня
2014 року № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами), від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами).

6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головного розпорядника коштів – департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації Пруцакова В.В.

 Голова облдержадміністрації           В.М.РЕЗНІЧЕНКО