A-
A+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 28 грудня 2018 року № Р-808/0/3-18

Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2019 році

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2018 року, № Р-808/0/3-18

Про розподіл коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів у 2019 році

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України: від 17 вересня 1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (зі змінами), від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами), від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами), рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VIІ “Про обласний бюджет на 2019 рік”, враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами):

1. Затвердити:

перелік установ, організацій та підприємств, які забезпечують виконання природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів та отримують субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у 2019 році, що додається;

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів на 2019 рік, що додаються;

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів по департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації на 2019 рік, що додаються;

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів по департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2019 рік, що додаються;

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів по Регіональному офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області на 2019 рік, що додаються;

обсяги коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів по комунальному підприємству “Центр екологічного моніторингу” Дніпропетровської обласної ради на 2019 рік, що додаються.

2. Головним розпорядникам коштів – департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації – для відкриття фінансування та здійснення видатків надати до Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області та департаменту фінансів облдержадміністрації документи, що застосовуються у процесі виконання бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України: від
28 січня 2002 року № 57 “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 (зі змінами), від 23 серпня 2012 року № 938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (зі змінами).

3. Дозволити замовникам робіт – головним розпорядникам та одержувачам коштів обласного бюджету – здійснювати попередню оплату за бюджетні кошти для придбання матеріалів, конструкцій, обладнання, виробів відповідно до порядку, передбаченого у постановах Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (зі змінами), від 27 грудня 2001 року № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (зі змінами).

4. Взяти до уваги:

розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;

будь-які зобов’язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України, вважаються не бюджетними зобов’язаннями та не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів, взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

5. Зобов’язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам:

щокварталу, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації та департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації про стан виконання природоохоронних заходів, що передбачені та виконуються за рахунок відповідного місцевого бюджету, із зазначенням по кожному з них затверджених обсягів;

у місячний термін з моменту введення в експлуатацію об’єктів будівництва забезпечити контроль за передачею завершених робіт та взяття на баланс природоохоронних об’єктів.

6. Установити, що одержувачі коштів обласного бюджету, управління, бюджетні установи, що отримують субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету (на природоохоронні заходи), надають до головних розпорядників коштів – структурних підрозділів облдержадміністрації: департаменту екології та природних ресурсів та департаменту житлово-комунального господарства та будівництва інформацію про стан виконання робіт і використання коштів, передбачених на здійснення природоохоронних заходів, щомісяця, до 5 числа.

7. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації:

надавати до департаменту фінансів облдержадміністрації зведену інформацію про стан виконання робіт і використання бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи, щомісяця, до 10 числа;

за поданням одержувачів коштів, беручи до уваги стан виконання робіт та освоєння коштів обласного бюджету, у разі необхідності вносити в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до переліку затверджених природоохоронних заходів та обсягів коштів на їх виконання.

8. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів зобов’язати голів райдержадміністрацій та рекомендувати міським головам здійснювати контроль за виконанням природоохоронних заходів за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення природоохоронних заходів на території міст та районів області.

9. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головних розпорядників коштів – структурні підрозділи облдерж-адміністрації: департамент екології та природних ресурсів, департамент житлово-комунального господарства та будівництва, контроль – на заступника голови облдержадміністрації Пруцакова В.В.

 Голова облдержадміністрації                      В.М.РЕЗНІЧЕНКО