A-
A+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 26 грудня 2018 року № Р-792/0/3-18

Про організацію роботи щодо  підвищення кваліфікації державних службовців та  посадових осіб місцевого  самоврядування за обласною  програмою в 2019 році

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 грудня 2018 року, № Р-792/0/3-18

Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за обласною програмою в 2019 році

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, Указом Президента України від 09 листопада 2000 року № 1212/2000 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”, розпорядженням Президента України від 09 січня 1999 року № 4/99-рп “Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад” (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування” (зі змінами), розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 2112-р “Деякі питання підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців з питань контролю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування”, від 06 липня 2011 року № 642-р “Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” (зі змінами), від 28 листопада 2011 року № 1198-р “Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”:

1. Затвердити плани-графіки, що додаються:

план-графік підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за професійною програмою у І півріччі
2019 року;

план-графік підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за професійною програмою у ІІ півріччі
2019 року;

план-графік підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами тематичних постійно діючих семінарів та програмами тематичних короткострокових семінарів на 2019 рік.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, управлінню персоналу апарату облдержадміністрації у разі необхідності передбачати проведення заходів з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань:

модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

менеджменту в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

лідерства в управлінській і політичній діяльності;

гендерної політики;

запобігання і протидії проявам корупції (формування груп згідно з окремими листами облдержадміністрації);

внутрішнього аудиту, формування та виконання місцевих бюджетів, здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

актуальних проблем державного управління для учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”;

культури ділового мовлення як інструменту кар’єрного зростання державного службовця, публічних комунікацій;

розвитку громадянського суспільства і демократизації управлінського процесу;

стану та перспектив європейської інтеграції України;

е-урядування:

робота в системі внутрішнього електронного документообігу;

ознайомлення та робота в інтерактивній системі планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів Дніпропетровської області;

практичні навички з роботи в програмно-технічному комплексі “Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області”;

ознайомлення та робота в системі управління громадою з використанням реєстрів територіальних громад, реєстрів вулиць, реєстрів будинків тощо;

ведення офіційних сайтів місцевих органів влади;

практичні навички з роботи в системі моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів публічних закупівель товарів, робіт та послуг у Дніпропетровській області;

основні засади захисту інформації в області.

3. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, рекомендувати міським головам, головам районних у містах рад:

забезпечити виконання планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, своєчасне відрядження для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до затверджених облдерж-адміністрацією планів-графіків і фінансування зазначених видатків у порядку, визначеному чинним законодавством України;

інформувати управління персоналу апарату облдержадміністрації щодо участі у навчанні відповідних категорій осіб згідно із затвердженими планами-графіками за тиждень до початку семінарів.

4. Звернути увагу керівників структурних підрозділів облдерж-адміністрації, керівників структурних підрозділів апарату облдерж-адміністрації, голів райдержадміністрацій на персональну відповідальність за виконання планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців.

5. Управлінню з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації здійснювати фінансування підвищення кваліфікації державних службовців області з урахуванням фактичних витрат коштів, що передбачені на вищезазначені цілі в обласному бюджеті, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. Управлінню персоналу апарату облдержадміністрації узагальнити інформацію щодо виконання цього розпорядження та поінформувати облдержадміністрацію до 01 лютого 2020 року.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління персоналу апарату облдержадміністрації, контроль – на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л.

Голова облдержадміністрації В.М.РЕЗНІЧЕНКО