A-
A+

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 2 січня 2019 року № Р-1/0/3-19

Про організацію роботи щодо навчання державних службовців  та посадових осіб місцевого  самоврядування в Інституті  підвищення кваліфікації  керівних кадрів Національної  академії державного управління  при Президентові України  у 2019 році

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02 січня 2019 року, № Р-1/0/3-19

Про організацію роботи щодо навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України у 2019 році

Відповідно до Закону України “Про державну службу”, на виконання указів Президента України: від 10 листопада 1995 року № 1035/95 “Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій” (зі змінами), від 14 квітня 2000 року № 599/2000 “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні”, від 09 листопада 2000 року № 1212/2000 “Про Комплексну програму підготовки державних службовців”, згідно з розпорядженням Президента України від 09 січня 1999 року № 4/99-рп “Про Програму організації навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад” (зі змінами) та планом-графіком навчання державних службовців 1 – 5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до І – ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування, в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, Дніпропетровському, Львівському, Одеському, Харківському регіональних інститутах державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік (лист Національної академії державного управління при Президентові України від 10 грудня 2018 року № 23-11/517):

1. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів облдерж-адміністрації при розподілі граничних сум на утримання установ на 2019 рік передбачити видатки на навчання державних службовців 1 – 5 груп оплати праці в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік і забезпечити їх своєчасне відрядження на навчання згідно з додатком.

2. Управлінню персоналу апарату облдержадміністрації узагальнити інформацію щодо виконання планів-графіків навчання державних службовців 1 – 5 груп оплати праці в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
на 2019 рік та поінформувати голову облдержадміністрації до 01 лютого 2020 року.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління персоналу апарату облдержадміністрації, контроль – на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л.

 Голова облдержадміністрації В.М.РЕЗНІЧЕНКО