A-
A+

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови обласної державної адміністрації від 22 лютого 2018 року № Р-102/0/3-18

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 лютого 2018 року, № Р-102/0/3-18

Про чергові призови на строкову військову службу у 2018 році


Відповідно до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом” (зі змінами), з метою якісної підготовки та організованого проведення призову на строкову військову службу громадян області 1991 – 2000 років народження у квітні – травні та у жовтні – листопаді 2018 року:

1. Затвердити склад обласної призовної комісії (додається).  

2. Обласній призовній комісії у період своєї роботи з 01 квітня по 28 грудня 2018 року здійснювати: 

керівництво діяльністю районних (міських) призовних комісій; 

організацію медичного огляду категорій громадян України, вказаних у частині 7 статті 16 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”; 

перевірку підстав щодо надання відстрочки або звільнення громадян України від призову на строкову військову службу; 

контроль за обґрунтованим призначенням призовників для служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з урахуванням їх освіти, досвіду, здібностей, інтересів та особистих можливостей; 

розгляд скарг громадян на дії районних (міських) призовних комісій. 

3. Зобов’язати голів райдержадміністрацій і рекомендувати міським головам, головам районних у містах рад: 

розглянути питання проведення у лютому − березні та серпні − вересні 2018 року підготовчих заходів, а у квітні – травні та у жовтні − листопаді 2018 року – чергового призову громадян 1991 – 2000 років народження до Збройних Сил України та інших військових формувань; 

до 01 березня 2018 року: 

1) затвердити персональний склад районної (міської) призовної комісії, графік засідань призовної комісії, порядок проведення та забезпечення заходів з організації призову громадян України на строкову військову службу; 

2) забезпечити військові комісаріати обладнаними призовними дільницями, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном; 

3) виділити автомобільний транспорт і необхідну кількість технічного й обслуговуючого персоналу для роботи на призовних дільницях згідно із заявками військових комісаріатів; 

4) вжити заходів щодо охорони громадського порядку; 

з 01 березня по 30 листопада 2018 року: 

1) провести роботу з оповіщення призовників про виклик до військових комісаріатів та своєчасне прибуття їх до призовних дільниць через житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, які здійснюють експлуатацію будинків, відповідні виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад, а в адміністративно-територіальних одиницях, де відсутні військові комісаріати, через відповідні органи місцевого самоврядування, навчальні заклади, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкування і форм власності; 

2) опрацювати питання організації керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування та форм власності звільнення від роботи осіб, які викликаються військовим комісаріатом і виконують обов’язки, пов’язані з призовом на військову службу, та осіб, які направляються військовими комісаріатами на амбулаторне чи стаціонарне лікування (медичний огляд), на час, необхідний для виконання зазначених обов’язків та перебування в лікувальному закладі, зі збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати; 

3) вишукати можливість додаткового фінансового і матеріального забезпечення заходів, пов’язаних з призовом у районних (міських) військових комісаріатах, за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

4) вжити заходів щодо проведення усім призовникам серологічного аналізу крові на антитіла до вірусів імунодефіциту людини та гепатиту “С“, антиген до вірусу гепатиту “В“, реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном.  

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації провести роботу щодо забезпечення: 

медичних комісій на обласному збірному пункті, у районних та міських військових комісаріатах необхідною чисельністю лікарів-спеціалістів і середнього медичного персоналу на період з 01 березня по 28 грудня 2018 року; 

проведення необхідних санітарних заходів на обласному збірному пункті; 

надання невідкладної медичної допомоги, а саме: 

створення на обласному збірному пункті повністю укомплектованого медичного пункту з цілодобовим чергуванням медичного персоналу (фельдшера) на весь період відправок призовників до військових частин; 

виділення санітарного автомобіля для доставки призовників у лікувальні заклади міста для їх лікування і додаткового обстеження (на період роботи обласного збірного пункту), необхідної кількості медичного інструментарію, перев’язувального матеріалу, рентгенівської плівки, спирту і медикаментів та першочергове безкоштовне амбулаторне чи стаціонарне обстеження (лікування, медичний огляд) призовників, які підлягають виклику на призовні комісії; 

проведення усім призовникам загальних аналізів крові та сечі, флюорографічного обстеження органів грудної клітки, електрокардіографічного дослідження, профілактичних щеплень відповідно до календаря профілактичних щеплень та визначення групи крові і резус-належності; 

інформування керівниками лікувальних закладів під час проведення призову у триденний строк відповідних районних (міських) військових комісаріатів про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.  

5. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації проводити роботу з керівниками навчальних закладів щодо організації обліку призовників, своєчасної видачі призовникам довідок про зарахування до навчального закладу, а в разі відрахування – інформування про це відповідних військових комісаріатів, оповіщення на вимогу військових комісарів призовників про виклик їх до військового комісаріату і забезпечення своєчасного прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць.

6. Рекомендувати: 

1) Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області забезпечити: 

проведення в установленому законом порядку розшуку, затримання і доставки до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від призову на строкову військову службу, виконання військового обов’язку та місцезнаходження яких невідомо; 

контроль роботи районних і міських відділів щодо розшуку і виклику призовників, які не з’явилися за повістками військових комісаріатів на призовну комісію без поважних причин; 

2) Головному управлінню Національної поліції в Дніпропетровській області, Управлінню патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Управлінню патрульної поліції у місті Кривому Розі Департаменту патрульної поліції Національної поліції України забезпечити: 

безпеку дорожнього руху під час перевезення призовників у період з 09 квітня по 31 травня та з 08 жовтня по 30 листопада 2018 року; 

охорону громадського порядку нарядом поліції на обласному збірному пункті в денний та нічний час у період з 09 квітня по 31 травня та з 08 жовтня по 30 листопада 2018 року, на районних та міських призовних дільницях за заявками районних (міських) військових комісаріатів – у денний час з 01 лютого по 31 травня та з 01 серпня по 30 листопада 2018 року; 

3) Дніпропетровському обласному військовому комісаріату: 

до 23 березня та до 25 вересня 2018 року: 

організувати перевірку призовних дільниць, їх укомплектованість і готовність до проведення призову; 

проаналізувати дані про наявність і якість призовних ресурсів, які перебувають на військовому обліку; 

до 15 червня та до 15 грудня 2018 року підготувати та надати до облдержадміністрації узагальнену інформацію щодо підсумків призову громадян на строкову військову службу весною та восени 2018 року.  

7. Управлінню паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження облдержадміністрації організувати надійне та безперебійне енергопостачання обласного збірного пункту, міських та районних призовних дільниць на період призову.  

8. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації організувати забезпечення за заявкою військового комісаріату на період призову весною та восени 2018 року перевезення призовників з додержанням вимог безпеки, а також надійного телефонного зв’язку між обласним військовим комісаріатом та районними (міськими) військовими комісаріатами.  

9. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації висвітлювати у засобах масової інформації хід призову.  

10. Після проведення призову і відправлення призовників до військових частин: 

головам призовних комісій до 15 червня та до 14 грудня 2018 року провести розширені засідання, на яких підбити підсумки призову весною та восени 2018 року; 

обласній призовній комісії до 13 червня та до 12 грудня 2018 року перевірити законність прийнятих районними призовними комісіями рішень про надання відстрочки чи звільнення від призову громадян призовного віку та заслухати інформацію голів районних (міських) призовних комісій щодо підсумків призову весною та восени 2018 року. 

11. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації Юрченка В.О.

  

Голова облдержадміністрації                           В.М.РЕЗНІЧЕНКО

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

22.02.2018 № Р-102/0/3-18


СКЛАД

 обласної призовної комісії

  

ЮРЧЕНКО
Володимир Олегович
заступник голови облдержадміністрації, голова комісії
КОТЕЛЕВЕЦЬ
Олег Васильович
військовий комісар Дніпропетровського обласного військового комісаріату,
заступник голови комісії (за згодою)
ФЕДОРЧУК
Ірина Юріївна
начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, заступник
голови комісії
АГАФОНОВА
Ганна Валентинівна
спеціаліст відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) Дніпропетровського обласного військового комісаріату, секретар комісії (за згодою)
ГРИЩЕНКО
Олексій Геннадійович
головний спеціаліст відділу нормативно-правової роботи юридичного управління облдержадміністрації
ДЕМУРА
Антон Львович
заступник директора департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
КАЛИТЮК
Лілія Олександрівна
директор Дніпропетровського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)
КРИВОШЕЯ
Андрій Олексійович
помічник військового комісара з правової роботи Дніпропетровського обласного військового комісаріату (за згодою)
КУЗАКОВ
Валерій Володимирович
начальник відділу освітньої діяльності Дніпропетровської обласної організації Товариства сприяння обороні України
(за згодою)
ЛІСНЯК
Юрій Володимирович
старший офіцер відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) Дніпропетровського обласного військового комісаріату (за згодою)
МОСІЙЧУК
Володимир Михайлович
головний спеціаліст відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) Дніпропетровського обласного військового комісаріату (за згодою)
ПАВЛОВ
Юрій Володимирович
начальник відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) – заступник військового комісара Дніпропетровського обласного військового комісаріату (за згодою)
ПОНОМАРЕНКО
Сергій Іванович
завідувач сектору мобілізаційної роботи, військового обліку та режимно-секретної роботи департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
СЕМЕНЮК
Іван Олексійович
заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління
Національної поліції в Дніпропетровській області (за згодою)

  

Начальник управління взаємодії з

правоохоронними органами та

оборонної роботи облдержадміністрації                                   І.Ю.ФЕДОРЧУК