A-
A+
Опубліковано 08 травня 2019 року, 10:00

До уваги аграріїв! Оприлюднені умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів

Умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів

З метою забезпечення виконання вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300
(із змінами) (далі – Порядок) конкурсна комісія з визначення переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (далі – Конкурсна комісія) оголошує умови проведення конкурсу з визначення суб’єктів агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів у 2019 році.

Відповідно до Порядку часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу за укладеними кредитними договорами.

Часткова компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу – юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам – підприємцям за укладеними кредитними договорами.

Компенсації підлягають відсоткові ставки:

за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;

середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Часткова компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:

у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;

у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - іншим позичальникам.

 Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсної комісії з визначення переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів такі документи:

Заявку за формою, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2015 року № 253 “Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2015 року за № 865/27310.

Розрахунок банку-кредитора річної суми відсотків за користування кредитом у 2019 році, в тому числі річної суми відсотків, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів.

Копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором в якому вказано на які цілі одержано кредит, термін дії кредиту (число, місяць та рік).

Довідку про банківські реквізити позичальника.

Виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту.

Копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, – за останній звітний період, що передує поданню заявки.

Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видана відповідними органами державної фіскальної служби.

Реєстр та копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 Порядку.

З метою дотримання пунктів 1 та 5 додатково подається витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Оновлений витяг може бути додатково затребуваний Конкурсною комісією до проведення засідання.

  • Документи позичальників приймаються Конкурсною комісією в межах затвердженого Розподілу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2019 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.
  • У разі вичерпання ліміту, встановленого на 2019 рік приймання заявок від позичальників у 2019 році призупиняється. У разі отримання додаткових кошторисних призначень понад річний план асигнувань приймання та розгляд заявок від позичальників поновлюється до вичерпання збільшеного ліміту, встановленого на 2019 рік.

 Заявки та документи позичальників приймаються за адресою:
м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52, кім. 351, 352, управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Подані документи реєструються секретарем Конкурсної комісії в журналі обліку, згідно затвердженої форми.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються позичальнику у триденний строк після їх подання із зазначенням причин повернення.

Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.

Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає позичальнику довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсації та включає його до реєстру позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами.

У разі відмови в наданні права на компенсацію позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного документа, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період до управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

До участі у конкурсі не допускаються позичальники, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

Завантажуємо ще