A-
A+
Опубліковано 13 квітня 2018 року, 11:30

До уваги аграріїв! Оприлюднені Умови проведення конкурсу з визначення підприємств-позичальників АПК для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

УМОВИ

проведения конкурсу з визначення переліку підприємств-позичальників

 агропромислового комплексу

 для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 “Про затвердження Порядку використання конгпв, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів Україи від 07 лютого 2018 року № 254) 

часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу за укладеними кредитними договорами.

У 2018 році постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 254 “Про внесения змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фіансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів”

установлено, що часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у нацюнальній валюті банківськими кредитами виплачується позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізацї продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн, гривень, з яких перевага надається позичальникам, які займаються вирощуванням овочів у вдкритому грунті, цукрових буряків, садівництвом та ягідництвом.

Часткова компенсація надається на конкурсній основі суб’єктам господарювання агропромислового комплексу - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям за укладеними кредитними договорами.

Компенсації підлягають відсоткові ставки:

  • за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат;
  • середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогоснодарського призначення.

Часткова компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному рощ відсотки за користування кредитами у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами.

Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсної комісії з визначення переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для фіансової підтримки заходів в

агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитив такі документи:

1. Заявку за формою, затверджену наказом Міністрества аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2015 року № 253 «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2015 року за № 865/27310.

2. Супроводжувальний лист на конкурсну комісію

3. Перелік документів, які подаються на конкурсну комісію.

4. Прогнозний розрахунок банку-позичальника річної суми відсотків за користування кредитом в межах строку дії кредитного договору, в тому числі річної суми відсотків, що підлягае відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів. Розрахунок повинен складатися по кожному місяцю (розрахунковому періоду) окремо, в тому числі вказуватися сума компенсації за місяць (розрахунковий період).

5. Копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором в якому вказано на які цілі одержано кредит, термін дії кредиту (число, місяць та рік).

6. Довідку про банківські реквізити позичальника.

7. Виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту.

8. Копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності (додаток 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки.

9. Довідку про відсутність (наявність) заборговнанності з податкових зборів, видана відповідними органами державної фіскальної служби.

10. Реєстр та копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фіансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

З метою дотримання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 (зі змінами) додатково надаються наступні документи:

1. До п. 1: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. До п. 5: інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприєемств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

Всі сторінки наведених документів повинні бути пронумеровані.

Документи приймаються до 28 листопада 2018 року за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 52, кім. 351, 352, управління агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, згідно затвердженої форми.

Конкурсна комісія розглядає подані позичальниками документи, необхідні для отримання права на компенсацію, у порядку черговості у реестрації.

Конкурсна комісія визначає суму компенсації для кожного позичальника в межах встановленого річного обсягу, видає позичальнику Довідку про прийняте рішення конкурсної комісії щодо надання компенсацій та включає його до реестру позичальників, які мають право на отримання компенсацій за кредитами.

У разі відмови в наданні права на компенсацію позичальнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обгрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

Позичальники, які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають до управління агропромислового розвитку облдержадмёнёстрацп до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного документа, засвідченого банком-кредитором або обслуговуючим банком, про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період.

До участі у конкурсі не допускаються позичальники, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стади ліквідації або мають просрочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби.

Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації.

Умови проведення конкурсу щодо фінансової підтримки заходів в АПК шляхом здешевлення кредитів


Завантажуємо ще