Екологія

Публікація оновлюється щорічно у ІІ кварталі наступного року після звітного. 

Екологічний паспорт Дніпропетровської області

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області

Оцінка впливу на довкілля