РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 08 лютого 2018 року № К-25/0/5-18

Про затвердження Положення про порядок преміювання керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08 лютого 2018 року, № К-25/0/5-18

Про затвердження Положення про порядок преміювання керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

Керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до частини 5 статті 52 Закону України “Про державну службу” та наказу Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 року № 646 “Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 2016 року за № 903/29033:

1. Затвердити Положення про порядок преміювання керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 12 вересня 2016 року № К-266/0/5-16 “Про затвердження Положення про порядок преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації ”.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Тимчук А.Л., контроль залишаю за собою.

Голова облдержадміністрації                    В.М.РЕЗНІЧЕНКО

     

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

08.02.2018 № К-25/0/5-18

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про порядок преміювання керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

І. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України “Про державну службу”, встановлює порядок визначення розмірів, нарахування та виплати премій керівнику апарату облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.

Норми цього Положення поширюються на виконуючих обов’язки керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

2. Преміювання керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації проводиться з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності, якості, заінтересованості у досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності за доручену роботу або поставлені завдання.

3. Керівнику апарату облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації можуть встановлюватись такі види премій:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного органу.

Вид преміювання, передбачений підпунктом 2 цього пункту, погоджує голова обласної державної адміністрації залежно від особливостей виконання функцій і завдань облдержадміністрації.

4. Погодження премій керівнику апарату облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації проводиться головою облдержадміністрації відповідно до цього Положення.

5. Розмір щомісячної та щоквартальної премії керівнику апарату облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів облдерж-адміністрації погоджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

6. Загальний розмір премій, передбачених підпунктом 2 пункту 3 цього розділу, які може отримати керівник апарату облдержадміністрації та керівник структурного підрозділу за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік (набирає чинності з 01 січня 2019 року).

7. Фонд преміювання структурного підрозділу облдержадміністрації встановлюється в розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці (набирає чинності з 01 січня 2019 року).

8. До набрання чинності пунктами 6 та 7 цього розділу преміювання проводиться в межах наявних коштів на оплату праці, передбачених у кошторисі, відповідно до вимог чинного законодавства.

ІІ. Порядок визначення розміру премії керівнику  апарату облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації

1. Порядок розрахунку та розподілу фонду преміювання щодо керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації визначається цим Положенням.

2. Розмір місячної або квартальної премії керівника апарату облдержадміністрації та керівника структурного підрозділу залежить від його особистого внеску в загальний результат роботи з урахуванням таких критеріїв:

1) ініціативність у роботі;

2) якість виконання завдань, визначених положенням про структурний підрозділ облдержадміністрації, посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва облдержадміністрації;

3) терміновість виконання завдань;

4) виконання додаткового обсягу завдань (участь у роботі комісій, робочих груп тощо).

3. Преміювання керівника апарату облдержадміністрації та керівника структурного підрозділу облдержадміністрації за результатами щорічного оцінювання службової діяльності проводиться у разі отримання ним відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності встановлюється в однакових відсотках до посадового окладу для керівника структурного підрозділу облдержадміністрації та державних службовців цього структурного підрозділу, які отримали відмінну оцінку за результатами щорічного оцінювання в поточному році.

4. За періоди відпусток (основної, додаткової та інших, передбачених законодавством), тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати проводяться з розрахунку середньої заробітної плати, місячна або квартальна премія керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації не нараховується.

5. Місячна премія керівника апарату облдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому нараховано премію, квартальна премія – не пізніше від терміну виплати заробітної плати за останній місяць кварталу, за який проводиться преміювання.

Премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності виплачується не пізніше від терміну виплати заробітної плати за місяць, у якому затверджено висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності, але не пізніше грудня місяця року, у якому провадиться оцінювання службової діяльності.

ІІІ. Порядок і термін надання пропозицій щодо преміювання керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

1. Бухгалтерська служба відповідного структурного підрозділу щомісяця або щокварталу розраховує фонд преміювання в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного структурного підрозділу, та економії коштів на оплату праці, залежно від штатної чисельності працівників та доводить зазначену інформацію до відома їхніх керівників.

2. Подання щодо преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації (додаток 1) разом із розрахунком фонду преміювання (додаток 2), поданням щодо преміювання державних службовців облдержадміністрації (додаток 3) погоджуються керівництвом облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва облдержадміністрації та подається бухгалтерською службою відповідного структурного підрозділу до управління з фінансово-економічних питань апарату облдержадміністрації у термін до 20 числа поточного місяця.

3. Управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації узагальнює пропозиції і через керівника апарату облдержадміністрації доповідає голові облдержадміністрації.

4. Управління з фінансово-економічних питань апарату облдерж-адміністрації готує проект розпорядження про погодження преміювання керівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                             О.В.МІСЮРЕНКО


Додаток 1

до Положення про

преміювання керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації

  

ПОДАННЯ 

щодо преміювання керівників структурних підрозділів

 облдержадміністрації 

за ____________20___ року

 (місяць)

за ____________20___ року

 (квартал)

№ з/п

Назва самостійного підрозділу

Прізвище, ініціали

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

Розмір премії,

%, грн

Обґрунтування

1

Департамент екології та природних ресурсів2

Департамент економічного розвитку3

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва4

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю5

Департамент освіти і науки6

Департамент охорони здоров’я7

Департамент соціального захисту населення8

Департамент фінансів9

Департамент капітального будівництва10

Управління агропромислового розвитку11

Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи12

Управління зовнішньоекономічної діяльності13

Управління з питань учасників АТО14

Управління внутрішнього аудиту15

Управління інформаційних технологій та електронного урядування16

Управління культури, національностей і релігій17

Управління містобудування та архітектури18

Управління молоді і спорту19

Управління паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження20

Управління протокольних та масових заходів21

Управління цивільного захисту22

Державний архів Дніпропетровської області23

Служба у справах дітей24

Юридичне управління ПОГОДЖЕНО
 Голова облдержадміністрації/
 заступники голови
 облдержадміністрації /
 керівник апарату
 облдержадміністрації __________________ Ініціали, прізвище
 (підпис)

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                             О.В.МІСЮРЕНКО


Додаток 2

до Положення про

преміювання керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації

  

РОЗРАХУНОК 

 фонду преміювання

 по _____________________________

 назва структурного підрозділу облдержадміністрації

Затверджено кошторисом на __________ місяць 20____ року

грн

Залишок коштів на початок поточного місяця

Фактично нараховано на поточний місяць всього,
у тому числі:

Посадові оклади

Надбавка за вислугу років державним службовцям та працівникам, які виконують функції з обслуговування,
за стаж роботи в державних органах

Грошова допомога

Надбавка за ранг державного службовця

Виплати за додаткове навантаження державним службовцям

Стимулюючі виплати державним службовцям

Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи працівників, які виконують функції з обслуговування

Доплата за додаткове навантаження працівників,
які виконують функції з обслуговування

Матеріальна допомога для оздоровлення

Премія працівникам, які виконують функції з обслуговування (% від посадового окладу, грн)

Премія державним службовцям (% від посадового окладу, грн)

Інші нарахування (відпускні, лікарняні тощо)

 
Пропозиції щодо преміювання керівника (% грн)

Головний бухгалтер    __________________ Ініціали, прізвище
 (підпис)

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                             О.В.МІСЮРЕНКО


Додаток 3

до Положення про

преміювання керівників структурних 

підрозділів облдержадміністрації

      

ПОДАННЯ

 щодо преміювання державних службовців

 по _____________________________

 назва структурного підрозділу облдержадміністрації

   

Посада

Прізвище, ініціали

Розмір встановленої премії ________ місяць 20__року

%

грн

Керівник __________________ Ініціали, прізвище
 (підпис)

Виконуюча обов’язки начальника

управління з фінансово-економічних

питань апарату облдержадміністрації –

головного бухгалтера                                                             О.В.МІСЮРЕНКО

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux