Опубліковано 20 травня 2018 року, 13:42
Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в Дніпропетровській області за І квартал 2018 року

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

про діяльність відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області 

за перший квартал 2018 року

Аналіз стану і динаміки соціально-трудових відносин в Дніпропетровській області

Упродовж першого кварталу 2018 року ситуація щодо стану соціально-трудових відносин в Дніпропетровській області перебувала на постійному контролі відділення Національної служби посередництва і примирення в Дніпропетровській області, аналізувалася та вивчалася спільно з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілковими організаціями, об’єднаннями роботодавців, іншими організаціями з урахуванням інформації, отриманої від арбітрів, посередників та завідуючих інформаційно-консультаційними центрами Національної служби посередництва і примирення.

Згідно прогнозу можливих змін стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в Дніпропетровській області Відділенням НСПП було визначено наступні галузі, де на підприємствах склалися передумови ймовірного ускладнення соціально-трудових відносин та виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у першому півріччі 2017 року: добувна промисловість, металургійне виробництво, машинобудування, транспорт, будівництво, бюджетна сфера.

В роботі промислових підприємств суттєвим фактором скорочення темпів промислового виробництва стали труднощі з формуванням «портфеля замовлень», що склалися через погіршення кон’юнктури ринків та інвестиційного клімату, порушення транспортної логістики на сході країни, неритмічність поставок сировини, відсутність відшкодування ПДВ з державного бюджету. Також негативний вплив мали: значне зростання тарифів на газ, електроенергію, воду, девальвація гривні, подорожчання паливно-мастильних матеріалів, сировини, запасних частин тощо.

Зважаючи на те, що економіка нашої держави є не стабільною, виробники перебувають у складній ситуації. Не кожне підприємство нашої області має можливість отримати кредит або кошти від інвестора та й знайти ринки збуту.

Враховуючи вищевказане, негативним чинником, який значно впливає на роботу підприємств області, є несвоєчасні розрахунки та не виконання фінансових зобов`язань через які накопичуються значні суми заборгованостей. Дотримання розрахунково-платіжної дисципліни суб`єктами господарювання безпосередньо залежить від їх платоспроможності. На платоспроможність підприємств впливає: своєчасне надходження в розпорядження суб`єктів господарювання грошових коштів та їх еквівалентів, їх використання; рух коштів підприємств в результаті здійснення операційної, інвестиційної і фінансової діяльності.

Упродовж першого кварталу 2018 року фахівці Відділення НСПП відстежували та аналізували стан соціально-трудових відносин на підприємствах галузі добувна промисловість і розроблення кар’єрів

У лютому 2018 року Розпорядженням НСПП від 17.02.2018 № 032-р було зареєстровано колективний трудовий спір на товаристві з обмеженою відповідальністю «ПРОСКО» смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області (далі – ТОВ «ПРОСКО»).

На підприємстві зареєстровано декілька вимог, що стосуються, в першу чергу, своєчасної виплати заробітної плати, виплати заборгованості із заробітної плати, яка при реєстрації КТС(к) становила 6252 тис. грн.

Також зареєстровано вимоги про підвищення заробітної плати, сплати заборгованості з єдиного соціального внеску до бюджету України, укладання нового колективного трудового договору та виконання пунктів діючого колективного договору.

У звітному періоді Відділення НСПП сприяло вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), зареєстрованого на підприємстві добувної промисловості, а саме: ТОВ «Восток-Руда» (м. Жовті Води) у 2015 роціНа підприємстві залишається неврегульованою остання вимога найманих працівниківяка стосується погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

З 2016 року на обліку Відділення НСПП з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту) перебуває випадок дестабілізації стану соціально-трудових відносин у філії «Вільногірський гірничо-металургійний комбінат» ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» міста Вільногірська (далі – Вільногірський ГМК) з чинниками щодо збільшення заробітної плати на 40%, повернення премій за серпень, листопад 2015 року та січень, лютий 2016 року, невиконання положень колективного договору.

Негативні чинники, які вплинули на фінансову-господарську діяльність та соціально-економічний стан Вільногірського ГМК є: значне підвищення цін на природний газ – майже на 20%; збільшення відтоку кваліфікованих кадрів у зв’язку з працевлаштуванням їх за межами України; запровадження Російською Федерацією санкцій щодо транзиту українських товарів через територію Російської Федерації, що спричинило труднощі у співпраці з ринками державних учасниць ЄврАзЕС.

Значна кількість підприємств, на яких Відділення НСПП сприяє вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) та які перебувають на обліку Відділення НСПП з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), належать до галузей переробної промисловості.

Основними галузями переробної промисловості, на підприємствах яких регулярно виникають чинники дестабілізації стану соціально-трудових відносин, в Дніпропетровській області є металургія та машинобудування.

Упродовж першого кварталу 2018 року спостерігалось ускладнення стану соціально-трудових відносин на підприємствах галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин та устаткування. 

На металургійних підприємствах найчастіше виникають чинники дестабілізаційного характеру з питань підвищення розміру оплати праці, виконання положень колективного договору (щодо своєчасної виплати заробітної плати, охорони праці), порушення чинного законодавства про працю, перешкоджання діяльності профспілкових організацій тощо.

Упродовж звітного періоду Відділення НСПП сприяло вирішенню 4 колективних трудових спорів (конфліктів) на рівні структурних підрозділів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг), а також 1 спору на рівні всього підприємства. Основні вимоги найманих працівників у спорах стосуються забезпечення належних умов праці, невиконання вимог законодавства про працю, виконання положень колективного договору тощо.

Розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 25.01.2018 № 046-р колективний трудовий спір (конфлікт) між найманими працівниками Управління технічного та вхідного контролю Департаменту з якості публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області та публічним акціонерним товариством «АрселорМіттал Кривий Ріг» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області було знято з реєстрації у зв’язку з припиненням трудових відносин між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), в тому числі із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували відповідні вимоги.

Розпорядженням НСПП від 27.11.2017 № 311-р на підставі ухвали Вищого адміністративного суду України від 10.11.2017 № К/800/37155/17 було призупинено дію Розпорядження НСПП від 14.06.2017 № 153-р про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками структурного підрозділу Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт) Гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області на період розгляду касаційної скарги Вищим адміністративним судом України.

Незважаючи на цей факт, сторони колективного трудового спору (конфлікту) продовжують здійснювати соціальний діалог. Так, упродовж першого півріччя 2018 року було проведено 4 засідання примирної комісії.

Разом з тим, на підприємстві спостерігається напружений стан соціально-трудових відносин. У березні 2018 року найманими працівниками підприємства була проведена акція соціального протесту у формі мітингу, в якій прийняло участь близько 350 осіб. Основною вимогою найманих працівників стало підвищення заробітної плати та покращення умов праці.

Одним з підприємств, на якому наявна значна сума заборгованості із виплати заробітної плати, залишається публічне акціонерне товариство «Дніпропетровський трубний завод» (м. Дніпро) (далі – ПАТ «ДТЗ»)яке з 2015 року перебуває на обліку Відділення НСПП з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту).

Причиною виникнення заборгованості із виплати заробітної плати на ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» стала нестабільна виробничо-фінансова ситуація, яка склалась в результаті кризи всієї галузі в цілому, скорочення ринків збуту трубної продукції та, як наслідок, відсутності оборотних засобів на купівлю матеріалів та ремонт обладнання, без чого неможливо забезпечити відновлення виробництва та платоспроможності в повному обсязі.

На сьогоднішній день на підприємстві продовжується режим простою (це спричинено нестабільною поставкою сировини від підприємств-партнерів).

За рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2015 розпочате судове провадження про банкрутство ПАТ «ДТЗ», яке станом на 01.03.2018 знаходиться у незавершеній стадії.

За інформацією керівництва ПАТ «Дніпропетровський трубний завод», у зв’язку з тенденцією до подальшого погіршення ситуації повністю ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати неможливо.

Упродовж першого півріччя 2018 року фахівці Відділення НСПП відслідковували стан соціально-трудових відносин на приватному акціонерному товаристві «Євраз Дніпровський металургійний завод» м. Дніпра (далі – ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»), наймані працівники структурного підрозділу якого звернулись до Відділення НСПП щодо роз’яснення процедури вступу у колективний трудовий спір (конфлікт).

Так, на підприємстві деякі структурні підрозділи виводять в аутсорсинг, а наймані працівники Служби тяги виступають проти цього, хоча розуміють, що це право власника підприємства і порушень законодавства з його боку немає.

Адміністрація підприємства, в свою чергу, дотримується законодавства про працю, оскільки попередила найманих працівників за два місяці та запропонувала перевестись на інші посади, що в свою чергу, викликало невдоволення найманих працівників через гірші соціально-економічні умови праці ніж на ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ».

Упродовж першого кварталу 2018 року Відділення НСПП здійснювало заходи з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) на наступних підприємствах галузі машинобудування: державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод» міста Дніпра (далі – ДП «Дніпровський електровозобудівний завод») та приватне акціонерне товариство «Криворіжіндустрбуд» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (далі – ПрАТ «Криворіжіндустрбуд»).

Залишається невирішеним питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (м. Кривий Ріг).

Господарським судом Дніпропетровської області по відношенню до ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» порушено провадження по справі про банкрутство. У лютому 2015 року відкрито процедуру відновлення платоспроможності підприємства, в рамках якої затверджено план санації ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар». Проте виведенню підприємства на ритмічну роботу перешкоджають деструктивні дії у вигляді судових позовів, ініційованих ПАТ «Укрсоцбанк», мета якого погіршити ситуацію для виникнення передумов до запровадження ліквідаційної процедури, в тому числі, оскарження у вищестоящих судових інстанціях затвердженого судом плану санації, який так і не вступив в дію.

Також, за даними Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зафіксовано заборгованість із виплати заробітної плати на товаристві з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровський завод бурого обладнання» м. Дніпро.

Упродовж першого кварталу 2018 року нестабільним залишався стан соціально-трудових відносин на підприємствах галузі транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

У звітному періоді Відділення НСПП сприяло вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками дільниці № 3 Павлоградської дистанції колії Придніпровської регіональної філії ПАТ «Українська залізниця» міста Павлограда та Павлоградською дистанцією колії Придніпровської регіональної філії ПАТ «Українська залізниця» міста Павлограда (далі – Павлоградська дистанція колії) з вимогами щодо невиконання вимог законодавства про працю з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю, та встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту в частині умов і охорони праці.

Розпорядженням НСПП від 28.11.2016 № 300-р дію розпорядження про реєстрацію вказаного колективного трудового спору (конфлікту) було призупинено на період судового розгляду.

Погіршився стан СТВ на комунальному підприємстві «Трамвай» міста Кам’янське Дніпропетровської області (далі – КП «Трамвай»).

Станом на 01.03.2018 на підприємстві існує заборгованість із виплати заробітної плати.

Так, адміністрація КП «Трамвай» систематично здійснює затримку виплати заробітної плати найманим працівникам, також на КП «Трамвай» порушується техніка безпеки та норми колективного договору.

Наймані працівники КП «Трамвай» скаржаться, що більшість трамваїв підприємства знаходяться в аварійному стані, але вони продовжують працювати на лініях, крім того ремонт рухомого складу проводиться несвоєчасно.

Незадовільним залишається фінансовий стан підприємств галузі будівництва. На даний час більшість будівельних підприємств області скоротили обсяги своєї діяльності в зв’язку з кризовими явищами у країні. На фінансово-господарську діяльність підприємств негативно вплинуло знецінення національної валюти (внаслідок цього значно зросли ціни на матеріали, паливо, накладні витрати), податкове навантаження тощо.

Упродовж першого кварталу 2018 року Відділення НСПП сприяло вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд» міста Дніпра Дніпропетровської області та публічним акціонерним товариством «Дніпрометробуд» міста Дніпра Дніпропетровської області (далі – ПАТ «Дніпрометробуд»).

Станом на 01.03.2018 заборгованість із виплати заробітної плати на ПАТ «Дніпрометробуд» (за даними Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації) становить 2355,9 тис. грн., що на 764,9 тис. грн. (24,5%) менше в порівнянні з попереднім місяцем.

Не зважаючи на значні суми заборгованості з виплати заробітної плати, підприємство продовжує працювати у звичному режимі, виконуючи всі свої зобов’язання.

Упродовж першого кварталу 2018 року Відділення НСПП продовжувало відслідковувати стан соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях бюджетної сфери, зокрема стану соціально-трудових відносин у трудових колективах театрально-концертних закладів міста Дніпра.

Фахівці Відділення НСПП продовжують сприяти вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) зареєстрованих в Академічному симфонічному оркестрі Дніпропетровської філармонії ім. Л.Б.Когана, Дніпропетровському академічному обласному українському молодіжному театрі, Дніпровському академічному театрі драми і комедії, Дніпропетровському академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка, Дніпропетровському академічному театрі опери та балету (всього 5 спорів).

Причиною нестабільного стану соціально-трудових відносин став перерозподіл коштів в обласному бюджеті.

Стан і результати задоволення висунутих найманими працівниками або профспілками вимог та вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Упродовж першого кварталу 2018 року Відділення НСПП сприяло вирішенню 14 колективних трудових спорів (конфліктів), що на 35,7% більше, ніж було у першому кварталі 2017 року.

З 14 колективних трудових спорів (конфліктів), які перебували у звітному періоді на обліку Відділення НСПП, 1 спір знято з реєстрації НСПП (7,1% від загальної кількості спорів) і 13 спорів перебувають у стадії вирішення (92,9%).

Основною об’єктивною причиною, через яку упродовж звітного періоду виникали колективні трудові спори (конфлікти)виступає невиконання зобов’язань щодо соціальних гарантій, компенсацій, пільг через незадовільний фінансово-економічний стан підприємства, спричинений:

- відсутністю фінансових ресурсів для задоволення вимог найманих працівників (ПАТ «Дніпрометробуд» (м. Дніпро));

- заборгованістю замовників та споживачів за вироблену продукцію, виконані роботи, надані послуги (ПАТ «Дніпрометробуд» (м. Дніпро));

- незадовільним рівнем бюджетного фінансування (Дніпропетровський академічний театр опери та балету, Дніпровський академічний театр драми та комедії, Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр, Дніпропетровська філармонія ім. Л.Б.Когана (м. Дніпро)).

Основними суб’єктивними причинами, через які упродовж звітного періоду виникали колективні трудові спори (конфлікти), виступили:

- нереагування або несвоєчасне реагування власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників (ПАТ «Дніпрометробуд» (м. Дніпро), Управління залізничного транспорту гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг), Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт) Гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг)), Управлінню технічного та вхідного контролю Департаменту з якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ;

- небажання роботодавця під різними приводами вносити зміни у колективні договори чи угоди або невиконання роботодавцем колективних договорів, угод (Управління залізничного транспорту Гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг));

- прагнення найманих працівників використати спір як засіб привернення уваги державних органів до ситуації навколо підприємства (ПАТ «Дніпрометробуд» (м. Дніпро)) тощо.

Всього упродовж першого кварталу 2018 року на обліку Відділення НСПП перебувало 72 вимог найманих працівників у колективних трудових спорах (конфліктах). Вимоги, які знаходилися упродовж звітного періоду на обліку Відділення НСПП, зареєстровані з питань:

- встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту (23 вимоги, або 31,9% від загальної кількості);

- укладення або зміни колективного договору, угоди (2 вимоги, або 2,8%);

- виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень (18 вимог, або 25,0%);

- невиконання вимог законодавства про працю (29 вимог, або 40,3%).

Упродовж першого кварталу 2018 року з реєстрації НСПП було знято 1 колективний трудовий спір (конфлікт) в Управлінні технічного та вхідного контролю Департаменту з якості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг) у зв’язку з припиненням трудових відносин між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), в тому числі із звільненням з роботи більш як двох третин найманих працівників, які висували відповідні вимоги.

Окремо слід відзначити, що станом на 01.07.2018 призупинено дію розпоряджень про реєстрацію колективних трудових спорів (конфліктів) на період судових розглядів по наступним підприємствам:

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (спір № 052-13/04-В);

Цеху експлуатації залізничного транспорту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (спір № 110-16/04-В);

дільниці № 3 Павлоградської дистанції колії Придніпровської регіональної філії ПАТ «Українська залізниця» (спір № 104-16/04-В);

Управлінню залізничного транспорту гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (спір № 020-17/04-В);

Шахтоуправління з підземного видобутку руди (на правах шахт) Гірничого департаменту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (спір № 071-17/04-В).

Страйки, колективні припинення роботи, акції соціального протесту, пов’язані із ускладненням стану соціально-трудових відносин

Упродовж першого кварталу 2018 року в Дніпропетровській області акцій соціального протесту у вигляді страйку зафіксовано не було.

Інші акції соціального протесту:

Упродовж звітного періоду відбулось 3 акції соціального протесту:

1) З 27.12.2017 по 24.01.2018 двоє гірничих майстрів приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля» міста Павлограда Дніпропетровської області (далі – ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля») оголосили акцію соціального протесту у вигляді голодування

Основна вимога учасників акції соціального протесту – припинити тиск на членів незалежної первинної профспілкової організації «ДТЕК Павлоградвугілля».

2) 22.01.2018 близько 30 найманих працівників Цеху блюмінгу публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області о 09 годині ранку провели акцію соціального протесту у вигляді мітингу біля центральної прохідної публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг») (вул. Орджонікідзе, 1).

Основна вимога учасників акції протесту – встановити розмір мінімального посадового окладу для найманих працівників Цеху блюмінгу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в розмірі 30000 гривень.

3) 14.03.2018 з 08 годині до 10 години ранку відбулась акція соціального протесту у вигляді мітингу на публічному акціонерному товаристві «АрселорМіттал Кривий Ріг» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Основна вимога учасників акції протесту – підвищення заробітної плати та покращення умов праці.

Окремо слід зазначити, що упродовж першого кварталу 2018 року фахівцями Відділення НСПП було попереджено проведення 3-х страйків на ТОВ «ПРОСКО» смт. Просяна Покровського району Дніпропетровської області.

Відділення НСПП сприяє вирішенню колективного трудового спору (конфлікту) на підприємстві.