Інформаційно-аналітична довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Дніпропетровській області за 2015 рік
21.01
15:51
Написати листаВерсія для друку

Інформаційно-аналітична довідка
про підсумки роботи зі зверненнями громадян у Дніпропетровській області за 2015 рік

Протягом 2015 року до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування надійшло 143053 звернення, що на 23,9% більше, ніж у 2014 році (115491 звернення). Кількість звернень, що надійшли поштою, збільшилась на 53,1% у порівнянні з 2014 роком – 85574 звернення проти 55885 у 2014 році. На особистих прийомах отримано 57479 звернень проти 59606 у 2014 році (зменшення становить 3,6%).
Питома вага повторних звернень у загальній кількості звернень майже не змінилася: у 2014 році вона складала 1,7%, у 2015 році – 1,8%.
Дещо збільшилась питома вага колективних звернень: від 5,0% у 2014 році до 6,3% у 2015 році.
Зріс відсоток звернень від громадян найменш соціально захищених категорій: інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, членів багатодітних сімей, одиноких матерів. Так, у 2014 році від громадян зазначених категорій отримано 32325 звернень, що становило 28,0% від їх загальної кількості, у 2015 році – 50120 звернень, або 35,0% від загальної кількості звернень. Це пояснюється тим, що у 2015 році значно зросла кількість звернень від учасників бойових дій (найбільше – до облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та міських рад міст районного значення).
Головними для мешканців області є питання: соціального захисту – 52052 звернення (34,4% від загальної кількості питань); комунального господарства – 28976 (19,1%); аграрної політики і земельних відносин – 18957 (12,5%); житлової політики – 8049 (5,3%).
Для порівняння: у 2014 році головними для мешканців області були також питання соціального захисту, які становили 23,2% від загальної кількості питань, питання комунального господарства складали 17,6%.
У 2015 році питання транспорту і зв’язку становлять 1,9%; фінансової, податкової, митної політики – 0,5%; праці і заробітної плати – 1,4%; охорони здоров’я – 1,4%; екології та природних ресурсів – 0,5%; забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 2,4%; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту – 2,9%; освіти, наукової діяльності – 1,0%; діяльності об’єднань громадян, релігії – 0,2%; діяльності центральних органів виконавчої влади – 0,04%; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 0,2%; діяльності органів місцевого самоврядування – 1,0%; державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 0,3%.
У порівнянні з кількістю звернень за 2014 рік збільшилася кількість звернень майже з усіх питань. Зменшилася кількість звернень стосовно питань: фінансової, податкової, митної політики – на 54,1%; охорони здоров’я – на 9,8%; екології та природних ресурсів – на 24,7%; діяльності місцевих органів виконавчої влади – на 21,2%.
За підсумками розгляду звернень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування області у 2015 році вирішено позитивно питання, зазначені у 71898 зверненнях, що становить 50,3% від їх загальної кількості; надано роз’яснення на 62555 звернень (43,7%); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян”, та звернень у стадії розгляду – 8490 (5,9%); відмовлено у задоволенні розгляду – 110 звернень (0,08%).
Слід зазначити, що кількість питань, вирішених позитивно, є найбільшою у міських радах міст районного значення (83,8%), селищних радах (70,4%), сільських радах (69,2%), районних радах сільських районів (67,6%), що пояснюється тим, що ними розглядаються питання, вирішення яких належить безпосередньо до повноважень органів місцевого самоврядування.

До обласної державної адміністрації протягом 2015 року надійшло 13370 звернень, що в 1,9 раза більше у порівнянні з кількістю звернень за 2014 рік (7102 звернення). У тому числі з Адміністрації Президента України отримано 863 звернення мешканців області; Кабінету Міністрів України – 307 звернень; Верховної Ради України – 158 звернень; міністерств – 118 звернень. Безпосередньо від громадян та інших установ і організацій отримано 11924 звернення.
Громадянами було порушено 13570 питань, головними з яких є: соціальний захист – 8890 звернень (65,5% від загальної кількості питань); комунальне господарство – 1668 звернень (12,3%); житлова політика – 424 звернення (3,1%); забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 396 звернень (2,9%).
Питання промислової політики становлять 0,3%; аграрної політики і земельних відносин – 2,3%; транспорту і зв’язку – 2,3%; економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 1,2%; фінансової, податкової, митної політики – 0,6%; праці і заробітної плати – 1,8%; охорони здоров’я – 2,7%; екології та природних ресурсів – 0,3%; сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту – 0,5%; культури та культурної спадщини, туризму – 0,4%; освіти, наукової діяльності – 1,3%; інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації – 0,2%; діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин – 0,2%; діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України – 0,2%; діяльності центральних органів виконавчої влади – 0,05%; діяльності місцевих органів виконавчої влади – 0,4%; діяльності органів місцевого самоврядування – 0,3%; обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 0,4%.
Відповідно до класифікатора звернень громадян звернення розподіляються:
за формою надходження: поштою – 10422 звернення; на особистому прийомі – 1212; через органи влади – 1446; через засоби масової інформації – 2; від інших органів, установ, організацій – 281; через уповноважену особу – 7;
за ознакою надходження: первинні – 12466; дублетні – 228; неодноразові – 418; масові – 57; повторні – 201;
за видами: пропозиції (зауваження) – 32; заяви (клопотання) – 13028; скарги – 310;
за статтю авторів звернень: чоловіча – 8595, жіноча – 4684, не визначено – 91;
за типом: телеграми – 10, листи – 12148, усні – 1212;
за суб’єктом: індивідуальні – 12562, колективні – 759, анонімні – 49;
за категоріями авторів звернень: учасник війни – 121, дитина війни – 243, інвалід Великої Вітчизняної війни – 34, інвалід війни – 115, учасник бойових дій – 6142, ветеран праці – 76, інвалід І групи – 99, інвалід ІІ групи – 275, інвалід ІІІ групи – 139, одинока мати – 35, мати-героїня – 13, багатодітна сім’я – 76, особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи – 3, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 41, Герой Соціалістичної Праці – 2.
Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від військовослужбовців (28,5% від загальної кількості) та пенсіонерів (18,9%). Частка звернень від робітників становить 2,7%, селян – 1,1%, працівників бюджетної сфери – 1,1%, підприємців – 0,5%, безробітних – 0,8%, осіб, що позбавлені волі – 0,1%, учнів та студентів – 0,1%, державних службовців – 0,1%, служителів релігійних організацій – 0,1%.
За підсумками розгляду звернень на кінець 2015 року: вирішено позитивно – 7632 (57,1%); дано роз’яснення – 3891 (29,1%); переслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України „Про звернення громадян” – 364 (2,7%); не підлягають розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України „Про звернення громадян” – 1 (0,01%); 1482 звернення (11,1%) – у стадії розгляду.
Протягом 2015 року керівництвом облдержадміністрації здійснено 223 особистих прийоми громадян (в облдержадміністрації – 125, виїзних – 98), під час яких розглянуто 1212 звернень.
Кількість позитивно вирішених звернень у 2015 році значно зросла. Так, наприклад, вирішено соціальні питання 6138 заявникам (надання матеріальної допомоги, отримання соціальних виплат, перерахунок пенсії, забезпечення санаторно-курортним лікуванням); організовано медичне лікування 380 заявникам; за 425 зверненнями вирішено проблемні питання комунального господарства; налагоджено телефонний зв’язок 39 заявникам; відремонтовано дороги за 15 зверненнями; вирішено питання водозабезпечення мешканців ряду сіл, а також за сприяння керівництва облдержадміністрації вирішено інші важливі питання мешканців області.

В облдержадміністрації забезпечено всебічну діяльність регіонального інформаційно-ресурсного центру „Відкрита влада”, складовими якого є: прийом громадян, приймання та відправка ділової кореспонденції, забезпечення доступу до публічної інформації, надання безоплатної первинної правової допомоги, веб-портал „Відкрита влада”.
З метою забезпечення вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” в центрі „Відкрита влада” облаштовано місця на І поверсі, кабінет №6, для забезпечення доступу до публічної інформації облдержадміністрації; створено необхідні умови для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію (щодня з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, субота, неділя – вихідні; консультації за телефоном 742-70-61).
Також створено умови для надання безоплатної первинної правової допомоги громадянам. Працівниками юридичного управління облдержадміністрації та департаменту взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації надаються роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків. Правова допомога надається щовівторка та щочетверга з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 16.00.
У кабінетах №2, 3, 4 на І поверсі облдержадміністрації працівники управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації проводять роз’яснювальну роботу, забезпечують реєстрацію письмових звернень громадян та здійснюють запис на особисті прийоми керівництва облдержадміністрації (консультації за телефонами 742-70-82, 742-85-32).
Забезпечується прийом електронних звернень громадян через веб-портал (https://e-contact.dp.gov.ua), запроваджений з липня 2015 року, де мешканці області мають можливість у зручний для них час залишити своє електронне звернення до голови облдержадміністрації. Розглянуто 2964 звернення, що надійшли на веб-портал.
З червня 2015 року в облдержадміністрації функціонує Центр допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, діяльність якого спрямована на забезпечення першочергового та всебічного розгляду звернень демобілізованих учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції (контактний телефон 742-86-62).
Вищезазначені заходи спрямовані на забезпечення відкритості дій влади та сприяють налагодженню ефективної взаємодії з громадськістю.

Інформація підготовлена управлінням
по роботі зі зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації


АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: