Адміністративні послуги, що надаються структурними підрозділами ОДА
03.11
13:05
Написати листаВерсія для друку

ПЕРЕЛІК


адміністративних послуг,
що надаються структурними підрозділами облдержадміністрації

Назва адмін. послуги, що надається струтктурними підрозділами
Розмір плати (адмін. збір) за надання адміністративної послуги
(у разі ії надання на платній основі)
Результат надання адміністративної послуги
Правові підстави для надання адміністративної послуги та встановлення розміру плати ії надання
__________________
Суб’єкт надання адміністративної послуги:
Департамент екології та природних ресурсів
  Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
  Безоплатна
  Дозвіл
Закон України “Про охорону атмосферного повітря” (ст. 11).
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи”
  Декларація про відходи
  Безоплатна
  Декларація про відходи
  Закон України “Про відходи” (ст. 17).
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 118 “Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми”. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.16 № 186 “Про затвердження порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами”
Суб’єкт надання адміністративної послуги:
Департамент економічного розвитку
  Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
  За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації. За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту), встановленої на день подання заяви про видачу дубліката.
  Картки державної реєстрації договору (контракту) та оригінал договору (контракту) із спеціальною відміткою про державну реєстрацію або лист з обґрунтуванням причин відмови
  (у разі державної реєстрації договору (контракту). Дублікат картки державної реєстрації договору (контракту
  ) (у разі втрати)
  Закон України “Про адміністративні послуги”

  Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 № 93/96-ВР (зі змінами та доповненнями).

  Закон України від 15.05.2003 № 755-IV “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (із змінами).

  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора”
  від 30.01.1997 № 112.


  Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 № 125 “Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України
  від 30.01.1997 № 112”.
  Ліцензія на здійснення суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності імпорту товарів
  У режимі неавтоматичного ліцензування –
  780 грн;
  у режимі автоматичного ліцензування –

  220 грн
  Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови
  Закон України “Про адміністративні послуги”.
  Закон України “Про зовнішньо-економічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII.

  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на
  2017 рік” від 28.12.2016 № 1009.


  Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” від 18.05.2005 № 362.

  Наказ Міністерства економіки України
  “Про затвердження нормативно-правових актів щодо ліцензування імпорту товарів та внесення змін до


  Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньо-економічної діяльності в Міністерстві економіки України” від 14.09.2007 № 302.

  Наказ Міністерства економіки України
  “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.
  Ліцензія на здійснення суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності експорту товарів
  У режимі неавтоматичного ліцензування –
  780 грн;
  у режимі автоматичного ліцензування –
  220 грн
  Ліцензія (один примірник) або лист з обґрунтуванням причин відмови
  Закон України “Про адміністративні послуги”.
  Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 № 959-XII.

  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на
  2017 рік” від 28.12.2016 № 1009.


  Постанова Кабінету Міністрів України “Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій” від 18.05.2005 № 362.

  Наказ Міністерства економіки України “Про порядок ліцензування експорту товарів”
  від 09.09.2009 № 991.


  Наказ Міністерства економіки України
  “Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру” від 17.04.2000 № 50.
  Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення суб’єктами зовнішньо-економічної діяльності зовнішньо-економічних операцій


  Завантажити:
  (See attached file: Документи до послуги.doc)
  0,2 % вартості товарів (продукції, робіт, послуг) за зовнішньо-економічною операцією
  Ліцензія або лист
  з обґрунтуванням причин відмови
  Закон України від 16.04.1991 № 959-XII “Про зовнішньо-економічну діяльність” (зі змінами).

  Наказ Міністерства економіки України
  від 17.04.2000 № 47 “Про затвердження положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.05.2000 за № 259/4480 (зі змінами та доповненнями)


  Постанова Кабінету Міністрів України
  від 21.04.1998 № 524 “Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР “Про зовнішньоекономічну діяльність”
Суб’єкт надання адміністративної послуги:
Департамент житлово-комунального господарства та будівництва
  Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, тепло-електростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
  Одна мінімальна заробітна плата
  Видача ліцензії тернміном на 5 років
  Закон України від 01.06.2000 № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
  Ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії  її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
  Одна мінімальна заробітна плата
  Видача ліцензії тернміном на 5 років
  Закон України від 01.06.2000 № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
  Ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами) відповідно до законодавства
  Одна мінімальна заробітна плата
  Видача ліцензії тернміном на 5 років
  Закон України від 01.06.2000 № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
  Ліцензування щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
  Одна мінімальна заробітна плата
  Видача ліцензії тернміном на 5 років
  Закон України від 01.06.2000 № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Суб’єкт надання адміністративної послуги:
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
  Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
  25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
  Свідоцтво
  Закон України „Про видавничу справу”. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1998 року №1540 „Про Державний реєстр видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.
Суб’єкт надання адміністративної послуги:
Департамент культури, туризму, національностей та релігій
  Свідоцтво про внесення суб’єкта кінематографії до державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.
  Безоплатана
  Свідоцтво
  Постанова Кмбінету Міністрів України від 14.01.2004 № 27 "Про затвердження положення про державний реєстр виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
  Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок
  Безоплатна
  Реєстрація дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок
  Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-Ш та в межах повноважень, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.10.2007 № Р-448/0/3-07 "Про спеціально уповноважені органи з охорони культурної спадщини облдержадміністрації"
  Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології)
  Безоплатна
  Дозвіл
  Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-Ш та в межах повноважень, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.10.2007 № Р-448/0/3-07 "Про спеціально уповноважені органи з охорони культурної спадщини облдержадміністрації"
  Дозвіл на відновлення земельних робіт
  Безоплатна
  Дозвіл
  Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-Ш
  Погодження на розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток
  Безоплатна
  Погодження
  Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-Ш та в межах повноважень, визначених розпорядженням голови облдержадміністрації від 11.10.2007 № Р-448/0/3-07 "Про спеціально уповноважені органи з охорони культурної спадщини облдержадміністрації"
  Свідоцтво про атестацію шкіл початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
  Безоплатна
  Свідоцтво
  Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 172 "Про затвердження описів бланків документів про атестацію навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення"
  Офіційне погодження на приїзд та перебування іноземних громадян на запрошення місцевих релігійних громад для проведення релігійної діяльності на території області
  Безоплатна
  Погодження
  Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".
  Реєстрація статутів релігійних громад
  Безоплатна
  Свідоцтво
  Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".
  Реєстрація змін до статутів релігійних громад
  Безоплатна
  Свідоцтво
  Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".
  Погодження проектів землеустрою
  Безоплатна
  Видача погодження проектів землеустрою в межах і в зоні охорони пам’яток місцевого значення, історичних ареалах населених місць та на інших землях історико-культурного призначення
  Закон України "Про охорону культурної спадщини" (зі змінами та доповненнями від 02.07.2013 № 365-VII)
Суб’єкт надання адміністративної послуги:
Департамент освіти і науки
  Видача ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері у сфері загальної середньої освіти
  П'ятнадцять   неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян (255 грн.)
  Ліцензія
  Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»
  Видача ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти
  П'ятнадцять   неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян (255 грн.)
  Ліцензія
  Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»
  Видача ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері  позашкільної освіти
  П'ятнадцять   неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян (255 грн.)
  Ліцензія
  Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»
  Переоформлення ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері: дошкільної освіти; у сфері позашкільної освіти; у сфері загальної середньої освіти
  П’ять   неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян (85 грн.)
  Ліцензія
  Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», від 29.08.2003 № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: