Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації “Про внесення змін до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області”
04.03
16:27
Написати листаВерсія для друку

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації “Про внесення змін до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області”


Аналіз регуляторного впливу підготовлений на виконання вимог статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” з метою обґрунтування необхідності регулювання відносин у сфері видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Дніпропетровській області, відстеження результативності розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації “Про внесення змін до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області” (далі – проект регуляторного акта), обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, а також одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку необхідно розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, обґрунтування необхідності видання проекту регуляторного акта.
Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України “Про рекламу” розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів здійснюється на підставі дозволів, що надаються обласними державними адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, в порядку, встановленому цими органами на підставі типових правил , що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 затверджені Типові правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів. У грудні 2015 року внесені зміни до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1136), якою передбачено скорочення переліку документів для одержання дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, які суб’єктові господарювання необхідно подати.
На підставі вищенаведених актів чинного законодавства України, з метою врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Дніпропетровській області, розроблено проект розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації “Про внесення змін до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області”.
Державне регулювання пропонується здійснити шляхом запровадження цього регуляторного акта, яким передбачається затвердження змін до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів в Дніпропетровській області.
Видання вказаного розпорядження голови обласної державної адміністрації забезпечить створення необхідних правових підстав для регулювання зазначеної сфери суспільних відносин.
Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всій території Дніпропетровської області, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання всіма суб'єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області.

2. Визначення цілей державного регулювання.
Видання розпорядження голови обласної державної адміністрації спрямоване:
- на забезпечення виконання вимог статті 16 Закону України “Про рекламу”;
- врегулювання відносин, що виникають між обласною державною адміністрацією та розповсюджувачами зовнішньої реклами у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Дніпропетровській області, відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1136);
- забезпечення посилення контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху;
- впорядкування розміщення об’єктів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;
- додержання принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та виконання вимог чинного законодавства України у сфері надання рекламних послуг.

  3. Визначення усіх прийнятих альтернативних способів досягнення поставлених цілей.
Під час розробки проекту регуляторного акта “Про внесення змін до Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області” було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
- відмовитися від державного регулювання або залишити існуючу ситуацію, тоді порушуватимуться вимоги ст. 16 Закону України “Про рекламу” та постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів” (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1136) оскільки видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів покладається на обласні державні адміністрації;
- залишити існуючу ситуацію, але це не дасть можливість суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області, і як наслідок виникне перепона щодо розвитку рекламної діяльності в області;
- запровадити зазначений регуляторний акт, що дасть можливість забезпечити досягнення визначених цілей.
Обрання останнього способу досягнення визначених цілей сприятиме приведенню діяльності розповсюджувачів зовнішньої реклами, які передбачають її розміщення поза межами населених пунктів, у відповідність до вимог чинного законодавства України, при цьому обласна державна адміністрація здійснюватиме постійний контроль за розміщенням рекламних засобів поза межами населених пунктів.
Запровадження цього регуляторного акта забезпечить рівні можливості суб’єктам господарювання для надання рекламних послуг, при цьому умови розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів носитимуть сталий та прогнозований характер.

  4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми.
Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає затвердження та виконання всіма суб’єктами господарювання Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Дніпропетровської області.
При цьому обласна державна адміністрація здійснюватиме постійний контроль за розміщенням зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, у випадках невиконання розповсюджувачами реклами вимог цього регуляторного акта вживатимуться заходи, спрямовані на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів.
Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей, визначених при розробці регуляторного акта.

  5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту.
В разі прийняття регуляторного акта обласною державною адміністрацією будуть реалізовані повноваження, надані їй відповідно до Закону України “Про рекламу”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 №1135 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1136).
Чітко визначений Порядок розміщення у Дніпропетровській області зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, надасть можливість розповсюджувачам зовнішньої реклами на законних підставах розміщувати її поза межами населених пунктів, що стимулюватиме розвиток рекламного бізнесу та створить рівні конкуренті умови суб’єктам господарювання на ринку надання рекламних послуг.
Головними зовнішніми правовими чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть зміни в законодавчій базі з питань діяльності розповсюджувачів реклами, вимог до розміщення рекламних засобів, інших нормативно-правових актів у сфері надання рекламних послуг.
У разі прийняття регуляторного акта визначена спрощена процедура – скорочена кількість документів дозвільного характеру, оформлення видачі дозволу здійснюється облдержадміністрацією без залучення заявника.
У разі прийняття регуляторного акта економічні чинники, а саме, витрати місцевої влади та населення не передбачаються, а витрати суб'єктів господарювання визначатимуться затратами на виготовлення рекламних засобів та їх розміщення поза межами населених пунктів.
Затвердження розпорядження є підґрунтям для підвищення відповідальності юридичних і фізичних осіб, які розміщують об’єкти зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області, їх систематизації та контролю. Дія даного регуляторного акта не приведе до негативних наслідків, що потребуватимуть компенсації можливої шкоди.
  6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
  Сфера впливу
  Вигоди
  Витрати
   Місцева влада
   - впорядкування місць та встановлення постійного контролю щодо розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;
   - виконання вимог законодавства
  Не передбачено
   Суб’єкти господарювання
   - можливість розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;
   - дотримання чіткого та прозорого механізму розміщення зовнішньої реклами в Дніпропетровській області поза межами населених пунктів
   Витрати на виготовлення рекламних засобів та їх розміщення поза межами населених пунктів
   Населення
   - отримання інформаційних послуг від реклами;
   - врахування вимог безпеки дорожнього руху при розміщенні зовнішньої реклами поза межами населених пунктів та охорони навколишнього середовища
   Не передбачено
  7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
  Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежується у часі, оскільки його прийняття викликане вимогами законодавства України.
  Головними зовнішніми чинниками, які впливатимуть на дію регуляторного акта, будуть зміни в законодавчій базі з питань діяльності розповсюджувачів реклами, вимог до розміщення рекламних засобів, інших нормативно-правових актів у сфері надання рекламних послуг.
  Зазначені чинники мають вплив на результативність дії запропонованого регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний моніторинг їх оцінки, за результатами чого, в разі необхідності, до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення їх негативного впливу.

  8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.
  Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта передбачатимуться після набрання його чинності протягом всього терміну його дії.
  Видання розпорядження голови обласної державної адміністрації забезпечить врегулювання відносин у сфері надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Дніпропетровській області.
  Під час відстеження результативності регуляторного акта використовуватимуться такі показники:
  - кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;
  - розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв’язку з дотриманням вимог регуляторного акта, визначатимуться витратами на виготовлення рекламних засобів та їх розміщення поза межами населених пунктів;
  - розмір часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання у процесі отримання дозволу;
  - рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта (кількість суб’єктів підприємницької діяльності, які звернулися за отриманням дозволу, видача якого передбачена регуляторним актом);
  - розмір надходжень до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів не пов'язаний з дією цього регуляторного акта, так як він не регулює господарські відносини з метою досягнення прибутку або надходжень до бюджетів та цільових фондів;
  - впорядкування місць розміщення рекламних засобів поза межами населених пунктів, зокрема, з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху.
  Додаткові показники результативності регуляторного акта будуть визначатися на підставі наявної у Дніпропетровській обласній державній адміністрації інформації щодо:
  - кількості виданих дозволів;
  - кількості прийнятих рішень про анулювання (переоформлення), видачу дублікатів дозволів;
  - кількості виявлених порушень порядку розміщення суб’єктами господарювання зовнішньої реклами без отримання відповідного дозволу.

  9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
  Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом моніторингу статистичних даних:
  - кількості наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів;
  - кількості рекламних засобів, самовільно розміщених поза межами населених пунктів і вжитих заходів по їх демонтуванню;
  - кількість скарг щодо розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, зокрема, з порушенням вимог безпеки дорожнього руху.
  Для оцінки результативності впливу регуляторного акта буде проводитися базове, повторне та періодичне відстеження.
  Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено через шість місяців після набрання ним чинності.
  Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта.
  Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.
  За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.
  Виконуючий обов’язки начальника
  управління інфраструктури
  облдержадміністрації ++++++++++++++++++++ Г.В.НЕМОГА

  АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
  АРХІВ НОВИН
  Погода
  Погода уКиєві
  Погода уДніпрі
  Погода уКривому Розі
  Погода уЗапоріжжі
  Погода вОдесі

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер:

  вологість:

  тиск:

  вітер: