Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року
20.10
16:18
Написати листаВерсія для друку
Стратегічна ціль 1: ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

  Операційна ціль 1.1. Диверсифікація економіки
Завдання
Сфери реалізації проектів
  1.1.1. Забезпечення розвитку інфраструктури підтримки МСБ
  · Створення бізнес-інкубаторів.
  · Створення центрів підтримки бізнесу, у тому числі
  для жінок-підприємців.
  · Створення та підтримка діяльності бізнес-асоціацій.
  · Проведення навчань, консультування МСБ.
  · Галузеві дослідження у сфері МСБ.
  · Використання механізмів корпоративно-соціального партнерства для стимулювання розвитку бізнес-середовища та інфраструктури підтримки бізнесу.
  · Створення дієвої системи консультаційної та юридичної підтримки підприємств малого та середнього бізнесу.
  · Розробка єдиного інформаційного простору для стимулювання розвитку бізнесу у регіоні.
  1.1.2. Сприяння залученню інвестицій в інші (поза домінуючої) галузі економіки
  · Підтримка розвитку підприємств легкої та переробної (не гірничо-металургійного напряму) промисловості в монопрофільних містах.
  · Стимулювання створення підприємств із робочими місцями для жінок.
  · Стимулювання розвитку галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів.
  · Розробка та впровадження маркетингових заходів з залучення інвестицій, у тому числі до екологічно-дружніх галузей виробництва.
  · Розробка схеми розміщення індустріальних парків у регіоні.
  · Створення індустріальних парків, у тому числі на територіях старих промислових зон.
  · Розробка інвестиційних проектів для проведення реконструкції виробництва із збагачення уранової сировини, рекультивації хвостосховищ і гірничошахтних відходів.
  · Представлення області на регіональних, національних та міжнародних інвестиційних і бізнес-форумах.
  · Підтримка інституцій, що сприяють залученню інвестицій.
  1.1.3. Поліпшення бізнес-клімату та спрощення дозвільних процедур
  · Спрощення дозвільних та інших процедур для ведення бізнесу.
  · Забезпечення прозорості та підзвітності регуляторних органів.
  · Сприяння створенню центрів надання адміністративних послуг.
  · Сприяння реалізації на всій території області проекту „Віртуальний офіс” для спрощення дозвільних процедур.
  · Запровадження фінансової підтримки розвитку МСБ (у тому числі через мікрокредитний фонд для МСБ, за умови залучення коштів у якості заставної гарантії для мінімізації банківського ризику і зменшення кредитної ставки).  Операційна ціль 1.2. Розвиток периферійних районів
Завдання
Сфери реалізації проектів
  1.2.1. Створення умов для економічного розвитку периферійних районів
  · Розробка та активна промоція інвестиційних пропозицій периферійних районів.
  · Розробка містобудівної документації для населених пунктів периферійних районів.
  · Юридичний та інший супровід іноземних інвесторів на початковому етапі інвестування.
  · Підтримка інституцій, що сприяють економічному розвитку в периферійних районах.
  1.2.2. Створення умов для закріплення молоді у периферійних районах
  · Проведення курсів професійної комп’ютерної освіти для мешканців периферійних районів.
  · Проведення навчань з розвитку комунікативних навичок молоді периферійних районів.
  · Підтримка створення спортивної інфраструктури в периферійних районах.
  · Підтримка створення інфраструктури відпочинку та дозвілля в периферійних районах.
  1.2.3. Розвиток інфраструктури периферійних районів
  · Розробка та впровадження комплексної програми розвитку соціальної та інженерної інфраструктури районів області відповідно до індексу щільності населення.
  · Розвиток дорожньої мережі периферійних районів.
  · Розвиток інженерної інфраструктури периферійних районів.
  · Розвиток соціальної інфраструктури периферійних районів.
  · Розвиток житлово-комунальної сфери периферійних районів.
  · Розвиток технологічної інфраструктури мережі Інтернет.  Операційна ціль 1.3. Інноваційний розвиток
Завдання
Сфери реалізації проектів
  1.3.1. Створення умов для комерціалізації інновацій
  · Розвиток освітньої інфраструктури.
  · Створення інноваційних наукових лабораторій для молоді.
  · Розробка та впровадження регіональної програми участі в міжнародних наукових конференціях та підтримка програм обмінів.
  · Упровадження системи стимулювання наукових досліджень.
  · Матеріальне стимулювання наукових досліджень, підтримка програм обмінів.
  · Створення Центру комерціалізації інновацій для забезпечення інформаційно-консультативного супроводу інноваторів, заінтересованих у комерціалізації своїх розробок.
  1.3.2. Поліпшення умов для розвитку IT-сфери
  · Створення ІТ-містечок навколо міста Дніпропетровська.
  · Створення ІТ-бізнес-інкубаторів.
  · Розширення можливостей навчальних закладів у сфері підготовки ІТ-спеціалістів.
  · Поліпшення підготовки ІТ-фахівців.
  · Проведення форумів, конференцій, міжнародних програм обміну.
  · Забезпечення умов для розвитку наукоємного виробництва.
  1.3.3. Поліпшення умов для розвитку наукоємного машинобудування
  · Створення умов для розвитку інноваційного наукоємного приладобудування.
  · Створення умов для підготовки та реалізації інвестиційних проектів точного приладобудування.
  · Підтримка проектів машинобудування у співпраці зі світовими лідерами галузі.
  · Створення умов для входження в економіку області світових лідерів машинобудівної галузі.
  · Підтримка розвитку інженерних розробок у сфері екологічно безпечних технологій.
  · Проведення конкурсів на кращий проект гірничих машин.  Операційна ціль 1.4. Розвиток закордонного та внутрішнього туризму
Завдання
Сфери реалізації проектів
  1.4.1. Створення сприятливих умов для розвитку туристичної індустрії
  · Створення та розвиток мережі туристично-інформаційних центрів.
  · Заснування представницьких центрів петриківського розпису.
  · Створення Кварталу мистецтв у місті Дніпропетровську.
  · Реконструкція паркових зон.
  · Модернізація об’єктів аерокосмічного напряму.
  · Розвиток території міжнародного аеропорту „Дніпропетровськ”.
  · Модернізація спортивних комплексів у місті Дніпропетровську.
  · Взаємодія з міжнародними туристичними асоціаціями.
  · Створення фан-зон області в аеропортах.
  · Створення музею під відкритим небом на території Богородицької фортеці у селищі Шевченко (Самарський район міста Дніпропетровська).
  · Створення музейно-туристичного комплексу „Кодацька фортеця”.
  1.4.2. Розвиток подієвого та тематичного туризму
  · Організація проведення масових заходів міжнародного рівня (щомісячно).
  · Сприяння проведенню щотижневих акцій, святкувань, ярмарків, виставок тощо.
  · Проведення галузевих форумів і фестивалів.
  · Розвиток навколокосмічного туризму.
  · Розвиток водного туризму.
  · Розвиток етнокультурного туризму.
  · Розвиток міського туризму
  · Розвиток промислового туризму.
  1.4.3. Забезпечення маркетингового просування Дніпропетровської області
  · Активне використання повного медійного комплексу для просування туристичного бренда Дніпропетровщини.
  · Використання ЗМІ для популяризації бренда області.
  · Здійснення прямого та інтерактивного маркетингу.
  · Створення „мобільних” кіосків у потенційних місцях скупчення туристів.
  · Просування в соціальних мережах іміджу області.
  · Розвиток інтерактивного телебачення.
  · Стимулювання продажу туристичних послуг через Інтернет-засоби.
  · Розробка та видання туристичного путівника по Дніпропетровській області.
  · Підготовка та друкування інформаційно-довідкових матеріалів про Дніпропетровську область (українською та іноземними мовами).
  · Створення інтерактивного диска про Дніпропетровську область.

Стратегічна ціль 2: РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

  Операційна ціль 2.1. Підвищення доданої вартості в аграрній сфері
Завдання
Сфери реалізації проектів
  2.1.1. Розвиток потенціалу малих і середніх агровиробників, поліпшення доступу до фінансування
  · Створення роздрібних ринків, кооперативних магазинів для продажу сільськогосподарської продукції малих і середніх агровиробників у містах.
  · Створення обласного центру сертифікації сільськогосподарської продукції.
  · Розробка системи мікрокредитування малих та середніх виробників сільськогосподарської продукції (мікрокредитний фонд) – за умови залучення коштів у якості заставної гарантії для мінімізації банківського ризику і зменшення кредитної ставки.
  · Створення технічних станцій малої механізації.
  · Створення умов для забезпечення обладнанням малих та середніх агровиробників для переробки продукції.
  · Надання навчально-консультативної підтримки малим та середнім виробникам сільськогосподарської продукції.
  · Підтримка розвитку ферм сімейного типу.
  · Підтримка розвитку ланцюгів доданої вартості малих і середніх агровиробників через формування кооперативних об’єднань, збутових асоціацій, переробних підприємств.
  · Стимулювання впровадження інноваційних технологій виробництва та переробки високоякісних і безпечних аграрних продуктів.
  · Активізація взаємодії дрібних агровиробників з великими торговельними мережами.
  2.1.2. Підтримка диверсифікації агровиробництва та заміщення імпорту
  · Створення умов для забезпечення обладнанням малих та середніх виробників для впровадження нових видів агровиробництва.
  · Створення тепличних комплексів.
  · Сприяння розвитку молочного скотарства, у тому числі через створення кооперативів.
  · Створення логістичних центрів та терміналів довготривалого зберігання сільськогосподарської продукції.
  · Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування.
  · Формування культури виробництва та споживання продукції органічного землеробства.
  · Підтримка кооперативного руху.
  · Розширення площ зрошуваних земель та інтенсифікація аграрного виробництва.
  · Створення / розвиток діяльності сільськогосподарської дорадчої служби.
  · Організація навчання для дрібних товаровиробників з питань упровадження сучасних агротехнологій.  Операційна ціль 2.2. Підтримка зайнятості сільського населення
Завдання
Сфери реалізації проектів
  2.2.1. Підвищення якості трудових ресурсів сільських територій
  · Створення в навчальних закладах сільських територій матеріальної бази для поліпшення професійної підготовки у сфері інформаційних технологій, сільського „зеленого” туризму, тепличних господарств, садівництва.
  · Створення навчально-виробничих підприємств на базі ПТНЗ у сільській місцевості.
  · Запровадження навчання для підвищення фінансової грамотності фермерів.
  · Проведення конкурсів з підтримки молоді, заінтересованої у переселенні в сільську місцевість
  2.2.2. Сприяння самозайнятості в сільській місцевості
  · Підтримка самозайнятості населення на селі, сприяння розвитку індивідуального підприємництва в сільській місцевості.
  · Надання консультативного супроводу для особистих селянських господарств, ініціатив зі створення малих підприємств у сільській місцевості.
  · Промоція традиційних продуктів Дніпропетровської області  Операційна ціль 2.3. Розвиток інфраструктури сільських територій
Завдання
Сфери реалізації проектів
  2.3.1. Поліпшення забезпечення населених пунктів питними водними ресурсами
  · Проведення досліджень стану водних ресурсів області.
  · Консолідація зусиль територіальних громад щодо управління водними ресурсами.
  · Створення системи контролю за якістю питної води.
  · Розробка проектів оптимізації (у тому числі децентралізації) водопостачання населених пунктів.
  · Будівництво та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення.
  · Будівництво та реконструкція водоочисних споруд
  2.3.2. Поліпшення стану сільських доріг
  · Формування та оприлюднення реєстру (рейтингу) потреб у ремонті та будівництві сільських доріг.
  · Проведення ремонту сільських доріг згідно з визначеним переліком.
  · Будівництво сільських доріг відповідно до визначеного переліку
  2.3.3. Поліпшення соціальної інфраструктури села
  · Розвиток освітньої мережі сільських територій (особливо дошкільних закладів).
  · Оптимізація структури закладів охорони здоров’я в сільській місцевості.
  · Забезпечення умов для розвитку інституту сімейних лікарів.
  · Запровадження системи стимулювання молодих лікарів.
  · Сприяння розвитку мережі закладів соціальної інфраструктури в сільській місцевості.
  · Модернізація та ремонт закладів культури.
  · Сприяння розвитку мережі закладів фізичної культури та спорту в сільській місцевості

Стратегічна ціль 3: ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

  Операційна ціль 3.1. Створення умов для поліпшення стану довкілля
Завдання
Сфери реалізації проектів
  3.1.1. Поліпшення екологічного управління та моніторингу
  · Розробка та впровадження Комплексної регіональної програми (стратегії) екологічної безпеки Дніпропетровської області.
  · Розбудова системи екологічного моніторингу за станом довкілля.
  · Удосконалення системи нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки.
  · Удосконалення економічних механізмів природоохоронної діяльності.
  · Стимулювання участі громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля
  3.1.2. Зменшення забруднення повітряного басейну
  · Розробка та впровадження програм зі зменшення викидів промислових підприємств у атмосферу.
  · Створення умов для залучення підприємствами-забруднювачами фінансових ресурсів на модернізацію виробництва через механізми Кіотського протоколу.
  · Розробка систем та запровадження оn-line моніторингу стану повітряного простору в регіонах високого промислового навантаження.
  · Будівництво об’їзних автодоріг біля крупних населених пунктів області.
  · Системне впровадження проекологічних технологій на підприємствах-забруднювачах.
  · Розвиток міського електротранспорту
  3.1.3. Захист водних ресурсів від виснаження та забруднення
  · Будівництво та реконструкція водоочисних споруд.
  · Створення і впровадження інтегрованої системи басейнового управління водними ресурсами.
  · Створення системи використання та моніторингу високомінералізованих шахтних вод.
  · Сприяння модернізації підприємств, зокрема для зменшення рівня ресурсоємності виробництва.
  · Будівництво, розширення та реконструкція очисних споруд населених пунктів та систем роздільної каналізації.
  · Стимулювання використання новітніх технологій водопідготовки
  3.1.4. Формування екологічної культури населення
  · Розробка та впровадження концепції екологічної освіти та освіти для збалансованого розвитку в шкільних та вищих навчальних закладах.
  · Формування проекологічного мислення населення, у тому числі підвищення інформованості про методи ощадливого споживання, енерговикористання, поведінки з ТПВ.
  · Проведення навчань керівників підприємств, установ та організацій щодо питань охорони навколишнього середовища та енергетичної ефективності.
  · Проведення заходів з інформування населення про кліматичні зміни, заощадження енергії та турботу про довкілля.
  · Підтримка формування екологічної культури поведінки мешканців.
  · Створення об’єктів інфраструктури для підтримки екологічної поведінки мешканців та формування здорового способу життя  Операційна ціль 3.2. Поліпшення управління відходами
Завдання
Сфери реалізації проектів
  3.2.1. Поліпшення збору та утилізації ТПВ
  · Формування і впровадження регіональної Програми (стратегії) поводження з ТПВ.
  · Упровадження новітніх технологій і обладнання зі збирання, сортування, транспортування, переробки й утилізації ТПВ, у тому числі специфічних та небезпечних відходів, що утворюються населенням.
  · Будівництво полігонів, які відповідають установленим стандартам.
  · Формування інфраструктури з управління побутовими відходами (з розробкою системи тарифів і зборів за поводження з відходами).
  · Забезпечення населених пунктів області технікою для санітарної очистки.
  · Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у сфері поводження з побутовими відходами
  3.2.2. Сприяння зменшенню об’ємів утворення ТПВ
  · Забезпечення утилізації органічних відходів.
  · Упровадження нових форм організації поводження з ТПВ.
  · Будівництво сміттєпереробних заводів.
  · Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури поводження з твердими побутовими відходами.
  · Сприяння використанню відходів у якості вторинної сировини.
  · Упровадження роздільного збирання побутових відходів
  3.2.3. Поліпшення системи утилізації промислових відходів
  · Розробка та впровадження нових механізмів утилізації промислових відходів.
  · Утилізація твердого ракетного палива.
  · Проведення паспортизації місць зберігання хімічних засобів захисту рослин.
  · Розробка та реалізація програм утилізації накопичених агрохімікатів.
  · Розробка та впровадження інструментів стимулювання утилізації промислових відходів.
  · Підтримка розробок у галузі інноваційних шляхів утилізації промислових відходів.
  · Розробка проектів з підземного збору та переробці бішофіту (сильно мінералізованих шахтних вод)  Операційна ціль 3.3. Розвиток екомережі та рекреаційних зон
Завдання
Сфери реалізації проектів
  3.3.1. Сприяння збереженню лісів та об’єктів природно-заповідного фонду
  · Створення нових об’єктів ПЗФ.
  · Проведення інвентаризації та виділення меж в натурі існуючих об’єктів ПЗФ.
  · Поліпшення стану зелених насаджень населених пунктів області.
  · Проведення інвентаризації зелених насаджень у містах та районах Дніпропетровської області.
  · Підвищення площі зелених насаджень на території Дніпропетровської області.
  · Поліпшення стану природоохоронних територій.
  3.3.2. Поліпшення стану рекреаційних зон
  · Дослідження екологічного стану рекреаційних зон та водойм.
  · Створення водоохоронних зон.
  · Розчистка гирл річок.
  · Упровадження заходів щодо поліпшення екологічного стану басейну р. Дніпро та малих річок.
  3.3.3. Відновлення порушених земель та родючості ґрунтів
  · Консервація деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених сільськогосподарських угідь з подальшим їх залісненням.
  · Створення рекреаційних зон на територіях порушених та деградованих земель, у тому числі відпрацьованих кар’єрів та відвалів.
  · Використання міжнародного досвіду та новітніх технологій при відновленні порушених земель та їх рекультивації.
  · Сприяння впровадженню „Біосистеми – природний комплекс” для відновлення природнього стану земель.
  · Проведення конкурсів на кращий проект ліквідації зони обвалення.
  · Забезпечення підвищення відсотка рекультивованих земель.  Операційна ціль 3.4. Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики
Завдання
Сфери реалізації проектів
  3.4.1. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами
  · Запровадження системи енергоменеджменту.
  · Навчання енергоменеджерів об’єктів комунальної власності.
  · Запровадження сучасних систем моніторингу й контролю витрат енергоресурсів.
  · Проведення енергоаудиту об’єктів комунальної власності.
  · Популяризація енергозбережних технологій серед мешканців.
  · Забезпечення доступу до енергозбережних технологій.
  3.4.2. Розвиток альтернативної енергетики
  · Створення банка даних земель, у тому числі порушених, придатних для розміщення об’єктів альтернативної енергетики за її видами.
  · Розробка програми розширення використання альтернативних видів енергії.
  · Розробка та впровадження місцевих нормативних актів щодо підтримки впровадження альтернативної енергетики в області.
  · Створення умов для розробки та реалізації інвестиційних проектів у сфері альтернативної енергетики.
  · Забезпечення доступу до технологій використання альтернативних джерел енергії.
  3.4.3. Підвищення енергоефективності та енергозбереження
  · Упровадження енергозбережних технологій на об’єктах комунальної власності (зменшення тепловтрат, упровадження когенераційних технологій, використання електричного теплоакумуляційного обігріву, світлодіодного освітлення, теплових насосів тощо).
  · Упровадження енергозбережних технологій та поліпшення стану житлового фонду (зменшення тепловтрат, утеплення зовнішніх стін житлових будинків, ремонт покрівель тощо).
  · Демонополізація ринку житлово-комунальних послуг.
  · Сприяння розвитку ОСББ та ЖБК та поліпшення якості послуг.
  · Розробка системи стимулів для зменшення обсягів споживання природного газу.

Стратегічна ціль 4: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

  Операційна ціль 4.1. Освіта для зайнятості
Завдання
Сфери реалізації проектів
  4.1.1. Створення умов для інтеграції системи ВНЗ у європейський освітній простір
  · Підтримка програм міжнародних обмінів студентами, аспірантами, викладачами.
  · Промоція Дніпропетровської області як освітнього, наукового та культурного центру.
  · Підтримка талановитих студентів та молодих науковців.
  · Підтримка міжнародних навчальних та культурологічних програм і проектів.
  · Організація єдиного інформаційного простору для науково-дослідних установ та ВНЗ.
  4.1.2. Збалансування регіонального ринку праці
  · Поліпшення професійної підготовки відповідно до потреб ринку праці, роботодавців.
  · Вивчення потреб жінок і чоловіків у професійній орієнтації; можливостей працевлаштування та обмежень, пов’язаних зі статевою належністю.
  · Проведення реорганізації системи освіти відповідно до потреб ринку праці.
  · Дослідження перспективних потреб регіонального ринку праці.
  · Розвиток професійно-технічної освіти згідно з потребами ринку праці через поліпшення матеріальної бази та організацію баз практики.
  · Поліпшення профорієнтаційної роботи з молоддю.
  · Стимулювання волонтерства як етапу до майбутньої зайнятості.
  4.1.3. Формування гнучкої системи загальноосвітніх закладів  відповідно до системи розселення
  · Формування електронних освітніх округів.
  · Створення системи сучасних та доступних навчальних закладів.
  · Формування та розвиток освітніх округів.  Операційна ціль 4.2: Підвищення громадської активності мешканців
Завдання
Сфери реалізації проектів
  4.2.1. Поліпшення умов для самореалізації молоді
  · Проведення просвітницьких кампаній і культурологічних заходів для молоді з питань реагування на виклики сучасності.
  · Стимулювання розвитку учнівського і студентського самоврядування.
  · Упровадження заходів з розвитку лідерських та комунікативних навичок молоді.
  · Запровадження програм забезпечення молодих сімей доступним житлом
  4.2.2. Залучення мешканців до вирішення місцевих проблем
  · Активізація сільських громад та поліпшення благоустрою сіл шляхом самоорганізації мешканців та проведення толок.
  · Проведення конкурсів із підтримки соціальних проектів територіальних громад.
  · Створення умов для забезпечення територіальних громад області засобами малої механізації.
  · Створення ресурсних центрів територіальних громад та Агенцій регіонального і місцевого розвитку.
  · Стимулювання кооперативного та індивідуального будівництва для забезпечення населення доступним житлом.
  · Розширення співпраці громадських об’єднань з проектами МТД
  4.2.3. Збереження культурної спадщини та підтримка розвитку культури
  · Проведення конкурсів народної творчості, фестивалів, концертів, імпрез.
  · Підтримка діяльності гуртків народної творчості.
  · Підтримка та розвиток традиційних народних промислів і мистецьких творчих доробків.
  · Розвиток міжрегіональних і міжнародних зв’язків та співпраця з міжнародними організаціями.
  · Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини регіону.
  · Розвиток козацтва в контексті культурологічної історії Наддніпрянщини.
  · Популяризація елементів традиційної культури Дніпропетровщини.
  · Відкриття нових мистецьких закладів та реформування музичних шкіл у школи мистецтв.
  · Проведення мистецьких заходів: концертів, ярмарків, фестивалів, виставок, презентацій для взаємозбагачення національних культур
  4.2.4. Патріотичне виховання громадян
  · Створення умов і підґрунтя для впровадження патріотичної ідеології.
  · Створення єдиного регіонального об’єднання пропаганди національної політики у сфері формування свідомого патріотичного суспільства.
  · Створення музеїв та виставок із патріотичної тематики.
  · Запровадження циклів щотижневих передач по телебаченню та радіо, матеріалів у пресі, спрямованих на патріотичне виховання.
  · Започаткування проведення щорічних літературних конкурсів серед школярів і студентства на патріотичну тематику.
  · Включення до шкільних програм уроків патріотичного виховання.
  · Військово-патріотичне виховання молоді за допомогою дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)  Операційна ціль 4.3. Розвиток громад
Завдання
Сфери реалізації проектів
  4.3.1. Створення умов для ефективного управління територіями
  · Забезпечення систематичного навчання для працівників органів місцевого самоврядування за сучасними стандартами.
  · Створення системи обміну досвідом з іноземними партнерами.
  · Створення комплексної програми з підвищення кваліфікаційного рівня фахівців ОМС на базі ДРІДУ НАДУ.
  · Створення комплексної програми з підвищення кваліфікаційного рівня фахівців ОДА, ОМС, регіональних відомчих структур, фінансових та соціальних інспекторів на базі ДРІДУ НАДУ.
  · Підтримка розвитку веб-ресурсів ОМС районів.
  · Упровадження пілотних проектів системи інформаційно-аналітичного забезпечення райдержадміністрацій, районних рад, сільських, селищних рад.
  · Створення автоматизованої регіональної інформаційної системи, яка інтегрує необхідну інформацію з 7 різновидів баз даних соціальної сфери районів та міст області.
  · Підтримка розвитку інтегрованих веб-ресурсів ОДА, регіональних відомчих структур та ОМС районів на базі регіонального процесингового центру.
  · Стимулювання створення та підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку та інституцій місцевого розвитку.
  · Підтримка проектів співробітництва та функціонального об’єднання територіальних громад.
  · Запровадження системи ефективного моніторингу та управління антропогенним навантаженням на довкілля.
  · Створення системи для проведення громадських експертиз діяльності органів місцевої влади та виконання їх рішень.
  4.3.2. Забезпечення рівного доступу до публічної інформації в усіх населених пунктах області
  · Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації (у тому числі на базі бібліотек).
  · Підтримка розвитку місцевих ЗМІ.
  · Підтримка Wi-Fi доступу в громадських місцях
АКТУАЛЬНІ ПРОЕКТИ
АРХІВ НОВИН
Погода
Погода уКиєві
Погода уДніпрі
Погода уКривому Розі
Погода уЗапоріжжі
Погода вОдесі

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер: