Економічний потенціал
15.06.2016 14:53

Економічний потенціал. Загальна характеристика.

Займаючи 5,3% території з часткою населення 7,6%, Дніпропетровська область є одним з провідних регіонів України. Її внесок у валовий регіональний продукт держави становить більше 10% і значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Дніпропетровщина самодостатній регіон з потужним промисловим та науковим потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку транспорту і зв’язку, вигідним географічним положенням та багатими природними ресурсами.

Область володіє близько 50% загальнодержавних запасів корисних копалин: 100% марганцевої руди, 70% залізної руди, 45% розвіданих запасів вугілля. В області видобувається 40 видів мінеральної сировини. На її території розташоване єдине в Україні родовище талько-магнезитів.

За роки незалежності України відчутно зросла питома вага господарського комплексу області. Частка промислового виробництва збільшилась з 14,5 до 19,2 відсотків, іноземних інвестицій – з 5,4 до 16,6%, експорту – з 14,1 до 16,8%, роздрібного товарообороту – з 9,0 до 9,3%.

Область має потужний промисловий потенціал, який характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії. У регіоні діють понад 500 великих та середніх промислових підприємств майже всіх основних видів економічної діяльності, на яких працюють 295,3 тис. осіб. Найбільша кількість великих та середніх підприємств зосереджена у промисловості і торгівлі, найбільша кількість малих підприємств – у сільському господарстві і торгівлі.

На Дніпропетровщині виробляється більше 19% (288,1 млрд грн) усієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником область посідає перше місце по Україні.

Основа промисловості області – металургія. На підприємствах цього виду діяльності зайнято більш 78,0 тис. осіб. Обсяги реалізованої продукції становлять 36,8% від загального обсягу по області. В регіоні виробляється 77,3% труб, 34,3% прокату, 40,3% чавуну, 53,4% сталі, 34,2% коксу від загального обсягу по Україні. Більша частина продукції сертифікована та відповідає світовому рівню якості. Продукція трубопрокатних підприємств області експортується майже у 70 країн світу.

Регіон входить до числа провідних експортерів, займає перше місце за обсягами експорту серед областей України. На нього припадає майже 17,0% експортних товарних операцій України. Товарна структура експорту обумовлена промисловим потенціалом області. Основу товарної структури складають чорні метали (49,4% загального обсягу експорту товарів); руди, шлак і зола (20,9%); вироби з чорних металів (8,7%), продукція агропромислового комплексу (7,4%), продукція хімічної промисловості (4,1%).

Начальник управління


стратегічного планування
та прогнозування ___________________________ І.А.СУХАРЕВСЬКА